Uchwała nr 90/XI/2020

z dnia 01.10.2020

w sprawie osobowej: wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Szczecinie