Uchwała nr 973/XI/2023

z dnia 02.03.2023
w sprawie osobowej: uchylenie uchwały nr 949/XI/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2023 r. i umorzenie postępowania