Uchwały nr 293-294/XI/2021

z dnia 04.02.2021

w sprawach osobowych: zmiana patrona dla aplikantów radcowskich