Miejsce zajęć

– wykłady – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2;
– ćwiczenia – OIRP w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/4 oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie, sala nr 2 – w dni oznaczone na planie jako  WSAP . Wyjątkowo w dniu 09.10.2017 ćwiczenia w WSAP w sali nr 3.

 

Rada OIRP w Szczecinie Uchwałą 153-X-2016  ustaliła roczny plan szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów radcowskich II roku, na rok szkoleniowy 2017. Plan został zmieniony Uchwałą 171-X-2016

 1.  Wykład z prawa karnego, zaplanowany z SSR Radosławem Bieleckim na dzień 11.01.2017 r., na godz. 13.00 odbędzie się w dniu 01.02.2017 r. o godz. 12.30, natomiast wykład z prawa karnego skarbowego z SSR Małgorzatą Szacoń zaplanowany na 01.02.2017 r. na godz. 12.30 został przeniesiony na 11.01.2017 r. na godz. 13.00.
 2. Wykład z prawa gospodarczego – prawa przewozowego, zaplanowany na dzień 05.04.2017 r. od godz. 10.30 (3 h) zostanie przeprowadzony przez z r. pr. dr Dorotę Ambrożuk  w dniu 19.04.2017 r. od godz. 10.00 (3h).
 3. Wykład z prawa gospodarczego – konwencji CMR, zaplanowany na dzień 19.04.2017 r. od godz. 10.00 (3 h) zostanie przeprowadzony przez z r. pr. dr hab. Krzysztofa Wesołowskiego w dniu 05.04.2017 r. od godz. 10.30 (3h).
 4. Ćwiczenia z prawa gospodarczego- zamówienia publiczne zaplanowane z r. pr. Joanną Jarosz  w dniu: 19.06.2017 r. i 21.06.2017 r. odbędą się w dniach: 26.06.2017 r. i 28.06.2017 r. (4h), natomiast ćwiczenia z prawa gospodarczego zaplanowane z r. pr. Jolantą Górą w dniu 26.06.2017 r. i 28.06.2017 r. odbędą się w dniach: 19.06.2017 r. i 21.06.2017 r. (3h).
 5. Ćwiczenia z Prawa gospodarczego prowadzone przez r. pr. Izabelę Piskor  z dnia 12.06.2017 r. zostaną odrobione dla grupy A w dniu 19.07.2017 r. od godz. 13.00 (3h) w budynku OIRP. 
 6. Wykłady z Historii świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prowadzone przez r. pr. Błażeja Baumgart w dniu 19.07.2017 odbędą się w budynku OIRP.
 7. Wykład z Prawa spółek handlowych zaplanowany w dniu 5.07.2017 r. z r. pr. Jolantą Góra, będzie prowadzony przez r. pr. Tomasza Parus.
 8. Ćwiczenia z Prawa spółek handlowych w dniach: 23.10.17 i 25.10.2017 zaplanowane z r. pr. Tomaszem Parus prowadzić będzie r. pr. Jolanta Góra. Natomiast ćwiczenia z ww. przedmiotu w dniach: 30.10.17 i 2.11.2017 zaplanowane z r. pr. Jolantą Górą prowadzić będzie r. pr. Tomasz Parus.
 9. Ćwiczenia z Prawa spółek handlowych z r. pr. Danielem Dąbrowskim zaplanowane w dniu 30.10.2017 r. zostaną zrealizowane w dniu 6.11.2017 r. od godziny 9.00 (4h).
 10. Ćwiczenia z Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z r. pr. Marcinem Filipowiczem zaplanowane w dniu 6.11.2017 r. odbędą się w dniu: 30.10.2017 r. od godz. 12.30 (4h)
 11. Ćwiczenia z Prawa spółek handlowychz r. pr. Jolantą Górą zaplanowane w dniu 6.11.2017 r. odbędą się od godz. 12.15 (3h).