Menu
Monthly Archives

maj 2014

Zaproszenie na Zjazd Absolwentów UMCS

By ,

Szanowni Państwo

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie, mamy zaszczyt zaprosić członków samorządu radców prawnych na Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji połączony z Piknikiem UMCS. Zjazd odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014 r.(w godz. 10.00-13.00) na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zaś Piknik UMCS w godz. 14.00-02.00 na terenie Targów Lublin S.A.

Read More

V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

By ,

Uprzejmie informujemy, iż OIRP w Szczecinie objęła patronatem tegoroczny V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, który odbywa się w dniach 29-30 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego Cor Civilia. Hasło Zjazdu brzmi „50 lat służby Kodeksu cywilnego na rzecz obywateli”.

Szkolenie zawodowe: Najczęściej popełniane przez pełnomocników procesowych błędy metodologiczne w zakresie formułowania wniosków dowodowych o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego i zarzutów do nich z perspektywy doświadczeń biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, finansów i wyceny przedsiębiorstw – studium przypadku

By

17:00 – 19:45

Najczęściej popełniane przez pełnomocników procesowych błędy metodologiczne w zakresie formułowania wniosków dowodowych o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego i zarzutów do nich z perspektywy doświadczeń biegłego sądowego  z zakresu rachunkowości, finansów i wyceny przedsiębiorstw – studium przypadku

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

z przewodnikiem po Szczecinie

By ,

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie

uprzejmie zaprasza zainteresowanych radców prawnych i aplikantów na wycieczkę po Szczecinie

z przewodnikiem p. Przemkiem Głowa

w dniu 18 czerwca 2014 r. (środa).

Spotykamy się o godz. 10.50 przy pomniku Anny i Bogusława obok Zamku Książąt Pomorskich.


Trasa 2-godzinnej wycieczki: Zamek, pl. Orła Białego, Staromłyńska, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Lotników, ul. Wojciecha, Kościoły przy pl. Zwycięstwa i ul. Obrońców Getta Warszawskiego – zakończenie w kafejce przy ul. Bogusława.

Zaproszenie na konferencję „Odcienie sprawiedliwości – społeczeństwo, polityka, prawo”

By ,

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza na konferencję „Odcienie sprawiedliwości – społeczeństwo, polityka, prawo” z udziałem prof. dra hab. Stanisława Biernata – Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, która odbędzie się w dniu 26 maja 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Read More

Propozycje zmian do projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że zostały zakończone prace Zespołu ds. projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego powołanego uchwałą z dnia 19 grudnia 2014 r.

W trosce o jak najlepszą jakość przyszłego Kodeksu Etyki szczecińskie środowisko radców prawnych z dużym zaangażowaniem brało udział w pracach nad propozycjami zmian.

Niniejszym pragniemy przedstawić propozycje uwag, wniosków i poprawek do Projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego szczecińskiego Zespołu do przygotowania projektu Etyki Radcy Prawnego. Żywimy przekonanie, że propozycje te spotkają się co najmniej z zainteresowaniem Zespołu krajowego .

OIRP Szczecin – Propozycje zmian w projekcie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego 2014

Oferta Idea Bank

By ,

W oparciu o porozumienie z dnia 30 września 2013 r. zawarte pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Idea Bank, bank przygotował dla członków samorządu radcowskiego specjalne warunki prowadzenia rachunków bankowych.

Porozumienie to przewiduje wyjątkowo preferencyjne warunki obsługi bankowej dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Szczegóły pod linkiem www.ideabank.pl/radcy-dzialalnosc

Close Menu
0