Skip to main content
search
0
Monthly Archives

luty 2016

KOMUNIKAT

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu dzisiejszym została przesłana w formie elektronicznej na adres naszej Izby uchwała nr 222/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 lutego 2016r. wraz z uzasadnieniem. Sprawę nie należy traktować jako zakończonej. Uchwała ta będzie przedmiotem dyskusji na Radzie OIRP w Szczecinie w dniu 16.03.2016r., o których wynikach niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Niemniej do tego czasu, termin zgłasza kandydatów na wybory rejonowe, których  termin wyznaczono na 4 i 5 kwietnia 2016r., nadal jest aktualny i mija w tym tygodniu.

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

Uchwała Prezydium KRRP

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie

By , ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z pracami nad utworzeniem listy mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie zapraszamy radców prawnych i aplikantów naszej Izby, legitymujących się certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu mediacji lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich podyplomowych studiów z zakresu mediacji oraz spełniających warunki wpisu na listę mediatorów, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 marca (środa) o godz. 17:30, w siedzibie Izby.

Celem spotkania będzie zapoznanie osób zainteresowanych pracą w roli mediatora z zasadami wpisu na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie oraz na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, a także omówienie spraw związanych z działalnością Ośrodka i mediatorów.

Jednocześnie zachęcamy zainteresowanych do zapoznanie się z załączonymi Statutem i Regulaminem Ośrodka Mediacji.

Zarząd Ośrodka
r.pr. Andrzej Badowski
r.pr. Piotr Puchalski

Statut Ośrodka Mediacji

Regulamin Ośrodka Mediacji

Uchwała nr 958/IX/2015

Bezpłatna konferencja o specjalizacji prawników

By ,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach zaprasza na konferencję o specjalizacji prawników organizowaną przez Komisję Zagraniczną Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Katowicach wraz z Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, która odbędzie się

15 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach

przy ul. Bankowej 11 B w auli A2 w godz. 10:00 do 17:00.

Konferencja o specjalizacji prawników

Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym

By ,

Zapraszamy wszystkich radców prawnych i aplikantów naszej Izby, legitymujących się certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu mediacji, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu  2 marca (środa) o godz. 17:30, w siedzibie Izby.

Celem spotkania będzie zapoznanie osób zainteresowanych z zasadami wpisu na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie oraz na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, a także omówienie spraw związanych z działalnością Ośrodka i mediatorów.

Ze względów logistycznych uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w spotkaniu do dnia 28 lutego br. na skrzynkę mediacje@oirp.szczecin.pl

Zarząd Ośrodka

 

OIRP w Szczecinie współorganizatorem konferencji Prawo restrukturyzacyjne z prelegentem radcą prawnym Piotrem Zimmermanem.

By ,

Zapraszamy radców prawnych do udziału w konferencji na temat obowiązującego od stycznia 2016 roku Prawa restrukturyzacyjnego. Organizatorem jest ZPP Oddział w Szczecinie oraz OIRP w Szczecinie.  Konferencja odbędzie się w dniu 19 marca 2016r. w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64.

Odpłatność 150 zł na konto ZPP Oddział w Szczecinie  tj. 51 1090 1492 0000 0001 0784 7735

Zapisy na maila: konferencja.zpp@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona.

Program i szczegóły poniżej.

Zobacz więcej

Szkolenie zawodowe: Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek, ustalenia stanu przesyłek i dochodzenie roszczeń, umowa przewozu a spedycja – na tle CMR i prawa przewozowego

By

9:00 – 13:00

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek, ustalenia stanu przesyłek i dochodzenie roszczeń, umowa przewozu a spedycja – na tle CMR i prawa przewozowego

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu