Skip to main content
search
0
Monthly Archives

sierpień 2017

Sukces kol. Pawła Bilickiego w XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

By

W dniach 24-27 sierpnia tradycyjnie w Sopocie rozegrane zostały XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych u kobiet i pięciu kategoriach wiekowych u mężczyzn. W kategorii open zwyciężył członek naszej Izby r. pr. Paweł Bilicki, w pokonując między innymi ubiegłorocznego zwycięzcę Tomasza Bessa (OIRP Kraków). Warto podkreślić, iż nasz kolega identyczne sukcesy zanotował już w 2014 r. oraz w 2015 r.

W Mistrzostwach zagrali radcowie prawni i aplikanci radcowscy z całego kraju. Zwieńczone one zostały finałowym bankietem z udziałem wielu zaproszonych gości, w tym między innymi obecnego prezesa KRRP Macieja Bobrowicza, oraz byłego Prezesa KRRP i Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Kalwasa.

Rada OIRP w Szczecinie składa Pawłowi Bilickiemu serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów sportowych!

Zaproszenie do udziału w projekcie Lekcji prawa w szkołach

By

Serdecznie zapraszam Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do udziału w projekcie Lekcje prawa w szkołach. Projekt jest od lat prowadzony przez naszą Izbę.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od października do maja w szkołach średnich – a więc w obecnej edycji od października 2017 do maja 2018. W miesiącu czerwcu 2018 młodzież otrzyma certyfikaty. W poprzednich latach zajęcia odbywały się co do zasady w szkołach szczecińskich – rok temu projekt rozszerzono o szkoły w Policach i Gryfinie. Jednak zachęcam także radców prawnych i aplikantów z innych miast do udziału w projekcie.

W zgłoszeniu do projektu należy podać swój adres mailowy oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres katarzynasolarska.wp.pl. Na zgłoszenia czekam do dnia 07 września 2017 roku.

W zgłoszeniu do projektu, można wskazać preferowaną szkołę lub jej lokalizację (miasto) – w przypadku braku takiego wskazania zostanie podjęta decyzja losowa.

Po 07 września 2017 zostaną rozesłane zaproszenia do poszczególnych szkół – w zależności od ilości osób chętnych do udziału w projekcie. Na oficjalną odpowiedź ze szkół będzie termin do dnia 25 września 2017 r. Odpowiadając na zaproszenie każda ze szkół zobowiązana będzie wskazać osobę/osoby (wychowawcę/nauczyciela danej klasy), z którą radca prawny/aplikant będzie się bezpośrednio kontaktował w celu ustalenia terminów poszczególnych zajęć i innych szczegółów.

Jak tylko otrzymam odpowiedzi na zaproszenia i będę dokładnie znała ilość szkół i klas, które zgłosiły swój akces do projektu prześlę Państwu propozycję przyporządkowania poszczególnych osób do konkretnej szkoły/klasy w szkole oraz kontakt do danego nauczyciela/wychowawcy. W propozycji postaram się uwzględnić wszystkie zgłoszone przez Państwa preferencje związane z wyborem konkretnej szkoły, w której mają być prowadzone zajęcia. W założeniu, każdy radca/aplikant powinien poprowadzić lekcję raz w miesiącu (w sumie 8 lekcji). Oczywiście jest to pewne minimum, które w porozumieniu z wychowawcą klasy/nauczycielem można swobodnie podwyższać). Może się też zdarzyć tak, że daną klasę będzie prowadzić dwóch radców/aplikantów i wtedy klasa będzie mogła skorzystać z większej ilości zajęć.

Dokładne terminy i godziny prowadzenia zajęć ustalane będą indywidualnie między danym prowadzącym radcą/aplikantem i wychowawcą klasy/nauczycielem. Zakres tematyczny każdej lekcji ustala prowadzący lekcje radca prawny/aplikant. Nie ma jakichkolwiek wymogów ani ograniczeń co do formy prowadzenia zajęć (wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie kazusów, etc.). Jedynym ograniczeniem mogą być tu warunki techniczne, bo na przykład szkoła może nie dysponować w danej chwili rzutnikiem. Tego typu szczegóły prowadzący będzie jednak każdorazowo i indywidualnie uzgadniał z nauczycielem/wychowawcą.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt (790200308)

Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.

Katarzyna Borzęcka
Koordynator Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie do realizacji projektu „Lekcje prawa w szkołach”

Konferencja „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”

By

Informujemy, że w dniach 7-10 września 2017r. w Olsztynie odbędzie się konferencja pod tytułem „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?”.

Organizatorami są:

  • Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod następującymi adresami:

 

Faktury za szkolenie wyjazdowe

By

Szanowni Państwo,

osoby zainteresowane wystawieniem faktury VAT w związku z udziałem w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Izbę w Kołobrzegu, prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wpłaty, drogą mailową na adres: ksiegowosc@oirp.szczecin.pl

Faktury zostaną przekazane zainteresowanym drogą mailową.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
r.pr. Adam Jędrzejewski
Skarbnik Rady OIRP w Szczecinie

Close Menu