Skip to main content
search
0
Monthly Archives

listopad 2018

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka naszego samorządu ś.p. dr. hab. prof. US Stanisława Czepity

Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi składa w imieniu samorządu radców prawnych Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie zostanie odprawiona Msza Święta żałobna, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Wołczkowie.

OIRP w Szczecinie dla Szlachetnej Paczki 2018

By

Jako Izba w tym roku wspomagamy inicjatywę Szlachetnej Paczki. Wybraliśmy rodzinę z województwa zachodniopomorskiego, której zamierzamy pomóc. Pomagamy p. Danucie, samotnej matce z trójką dzieci, która została przygarnięta wraz z dziećmi do domu przez swojego znajomego. W celu pomocy utworzyliśmy grupę na portalu Facebook, powiązaną z naszym Izbowym profilem, do której zapraszamy wszystkich członków naszego samorządu, chcących wspomóc tę rodzinę! Będziemy w niej publikować wszystkie aktualne informacje na temat naszej akcji.

Gorąco zachęcamy do dodawania się do grupy:

OIRP w Szczecinie dla Szlachetnej Paczki

Akcja trwa do 8 grudnia. Po zakończeniu akcji przedstawimy jej szczegółowe rozliczenie.

Niebieski Mikołaj bilety

By


Niebieski Mikołaj przysłał nam już bilety. Zapraszamy wszystkich zapisanych do ich odbioru w biurze Izby od poniedziałku 26 listopada. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy rezerwacji miejsc na telefon czy maila, ale wyłącznie osobiście. Bilety można odbierać dla zapisanych dzieci i obojga rodziców. Jeśli dzieci są w wieku, który nie wymaga opieki rodzica to prosimy, aby rodzice zajmowali miejsca w najwyższej części sali tak, aby nie utrudniać oglądania spektaklu najmniejszym widzom, bo to jest wydarzenie przede wszystkim dla nich.

Oferta pracy Delegatury CBA w Szczecinie

By

Delegatura CBA w Szczecinie poszukuje kandydatów do służby w CBA, którzy są absolwentami studiów prawniczych, magisterskich, specjalizujących się w prawie karnym, cywilnym lub handlowym (ukończona aplikacja lub III rok będzie dodatkowym atutem), których wyróżnia: zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość, poczucie odpowiedzialności i dyspozycyjność.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej, kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego, stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania (od kwoty około 2.850 zł netto plus możliwość uzyskania dodatku do najmu w przypadku braku własnego mieszkania).

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

Więcej informacji na stronie:

http://bip.cba.gov.pl/bip/nabor-do-sluzby/118,dok.html

Niebieski Mikołaj zapisy.

By

Rada OIRP zaprasza wszystkich milusińskich członków naszej Izby (radców i aplikantów) na imprezę mikołajkową „Niebieski Mikołaj”, która odbędzie się w dniu 16 grudnia br. o godz. 16:00 w szczecińskim  Teatrze Lalek Pleciuga. W ramach imprezy gwarantujemy:

  • spektakl – Bałwan i inni;
  • spotkanie z Mikołajem połączone z rozdawaniem drobnych prezentów.

W imprezie mogą uczestniczyć dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w naszej Izbie wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W związku z tym, iż kulminacyjnym punktem programu będzie spotkanie ze Świętym Mikołajem warunkiem zapisu jest uiszczenie kwoty 40 zł za każde dziecko celem przygotowania symbolicznej paczki ze słodkościami. Zapisów można dokonywać do dnia 30 listopada br. za pośrednictwem elektronicznego formularza zapisów. Radca zgłaszający dziecko do udziału w imprezie nie może mieć zaległości w składkach na rzecz samorzadu.

 

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018

By

Uchwałą nr 366/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. ogłoszono 11 edycję konkursu KRRP „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”- „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018”.

W załączeniu przedkładamy regulamin konkursu (dalej jako Regulamin).

Przypominamy, iż prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje między innymi każdemu radcy prawnemu i aplikantowi radcowskiemu (vide: par. 3 Regulaminu), który zgłoszenie składa do Dziekana naszej Izby, załączając pisemne uzasadnienie zgłoszenia wybranego przez siebie kandydata, a także pisemne oświadczenie kandydata, o którym to oświadczeniu mowa w par. 3 ustęp 3 Regulaminu (w przedmiocie posiadania pełni praw publicznych, braku ukarania orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne, braku prowadzenia wobec niego postępowania karnego lub karnoskarbowego, dyscyplinarnego).

Termin zgłoszeń kandydatów Dziekan naszej Izby określił na dzień 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_366_X_2018

Klub Seniora- spotkanie 22.11

By ,

Klub Seniora OIRP zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 22 listopada 2018 r.

Na spotkaniu p. Iwona Karwowska, kierownik Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie opowie o polskich tradycjach ludowych okresu jesienno-zimowego.

Spotkanie odbędzie się o godz. 12,00.

Serdecznie zapraszamy.

Close Menu