Menu
Monthly Archives

październik 2019

Kancelaria QLegal zatrudni aplikanta

By

Kancelaria QLegal Jagiełło Turkiewicz Tobolewski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska nawiąże współpracę z aplikantem I lub II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej. Kancelaria oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub współpracę w innej dogodnej formie. CV ze zdjęciem oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, należy przesłać na adres: qlegal@qlegal.pl

Zmiana prowadzącej szkolenia

By

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana wykładowcy podczas szkolenia „Postępowanie sądowe w sprawie o emeryturę lub rentę”. Szkolenie poprowadzi SSO Aleksandra Mitros. Terminy dwóch szkoleń nie ulegną zmianie.

Integracja systemu Portal Informacyjny z systemem RPA — „Radcowie Prawni i Adwokaci”

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że w dniu 31 października 2019 r. nastąpi integracja systemu Portal Informacyjny z systemem RPA — „Radcowie Prawni i Adwokaci” – umożliwiającym wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych. W wyniku integracji, konta pełnomocników zawodowych, których status w systemie RPA oznaczony został jako „nieaktywny” podlegać będą automatycznemu zablokowaniu.

Statusem „nieaktywny” oznaczeni zostali radcowie prawni i adwokaci nieposiadający aktualnych uprawnień do wykonywania zawodu, co jednoznacznie pozbawia ich możliwości posiadania konta pełnomocnika zawodowego w Portalu Informacyjnym.

Z uwagi na wystąpienie możliwych błędów oraz istotny ich wpływ na korzystanie przez pełnomocników zawodowych z Portalu Informacyjnego, informujemy, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uruchomił aplikację internetową „Weryfikator”, w której każdy radca prawny i adwokat może dokonać weryfikacji prawidłowości odnotowania uprawnień w systemie RPA oraz dostrzec ewentualne rozbieżności pomiędzy faktycznie posiadanym statusem, a statusem oznaczonym w systemie.

W razie odnotowania niejasności w zapisie statusu uprawnień, radcowie prawni powinni skontaktować się z naszą Izbą.

weryfikacjarpa.wroclaw.sa.gov.pl/CheckPESEL

Procedura Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na rok 2020

By

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18.10.2018 r. – dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 18 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2020 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Raport „Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”

By

Informujemy, że w Izbie jest do pobrania raport „Strategie konkurowania indywidualnych  kancelarii radców prawnych”, który został wykonany na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. raportu prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Dokumentacja zostanie przesłana mailem zwrotnym. Warunkiem jej otrzymania jest brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Wpis na listę radców prawnych

By

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Przemysław Zdyb złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

 

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Close Menu
0