Menu
Monthly Archives

luty 2020

Otwarcie szkoleń stacjonarnych i online dla adwokatów

By

Informujemy, że z dniem dzisiejszym otwieramy zapisy na szkolenia stacjonarne i online dla adwokatów, komorników, notariuszy i radców z innych Izb. Na okres trwającego właśnie półrocza szkoleniowego udostępniamy Państwu nie tylko możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych, ale i na zasadach promocyjnych udział w szkoleniach online (na okres obecnego półrocza zmniejszamy opłatę z 90 do 30 zł). Mamy nadzieję, że zwłaszcza webinaria przypadną Państwu do gustu. Ważną informacją jest to, że za obie formy szkoleń zobowiązani jesteście Państwo osobiście uiścić przy zapisie opłatę (w poprzednich latach opłata opłata była regulowana przez ORA),  gdyż platforma e-Izba nie przewiduje możliwości zapisu na szkolenie bez jednoczesnego uiszczenia opłaty.  Ze szczegółowym planem szkoleń zapoznacie się Państwo na naszej stronie internetowej.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów radcowskich

By

Drodzy Aplikanci!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym aplikantów radcowskich OIRP w Szczecinie, który odbędzie się w dniach 29-31 maja 2020 r. w Łukęcinie.

Miejsce wyjazdu: Dom Wypoczynkowy Polana w Łukęcinie
Cena: 140 zł za osobę (dodatkowo 250 zł dofinansowanie kosztów wyjazdu z OIRP w Szczecinie)
Termin: 29-31 maja 2020 r.
Transport: OIRP w Szczecinie pokrywa koszt przejazdu uczestników wyjazdu dwoma autokarami
(miejsce zbiórki parking pod Pleciugą 29.05.2020 r. o godz. 16:15, powrót 31.05.2020 r. ok. godz.
12:15)

Do dyspozycji uczestników wyjazdu pozostają m.in. komfortowe pokoje, jacuzzi i sauna.
Cena obejmuje:

  • dwa noclegi ze śniadaniem,
  • ognisko integracyjne z jedzeniem i napojami,
  • udział w szkoleniu,
  • lunch,
  • uroczysty bankiet z DJ-em, cateringiem i napojami

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny odbędzie się pod warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe co najmniej 100 aplikantów radcowskich.
Szczegółowy program wyjazdu znajduje się w pliku poniżej:
POBIERZ

Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem e-Izby do dnia 13.03.2020r.
PRZEJDŹ DO ZGŁOSZENIA

Rejestracja na seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu- 5 marca 2020 r.

By

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przekazać, że otworzono rejestrację na seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dotyczącego imigracji i azylu, które odbędzie się w czwartek 5 marca br. w Warszawie.

Udział jest bezpłatny. Wydarzenie realizowane jest przez Krajową Izbę Radców Prawnych w ramach programu TRALIM2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jego adresatami są radczynie i radcowie prawni. Gościć będziemy znamienitych prelegentów zarówno z Polski jak i z zagranicy, językami wykładowymi wydarzenia będą polski i angielski. Będzie to już trzecie seminarium organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych w ramach programu TRALIM2 (po seminarium TRALIM w maju 2019 r. oraz seminarium TRAUMA we wrześniu 2019 r.)

W załączeniu przesyłam aktualny program seminarium, poniżej załączam także link do zapisów oraz szczegółowej informacji o seminarium. Organizator zapewnia lunch i przerwy kawowe. Serdecznie zapraszamy – w szczególności te osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych seminariach.
Uczestnicy otrzymają 5 punktów szkoleniowych.

Link rejestracyjny:2tralim.webankieta.pl

Link do informacji na stronie KIRP:zgłoszenia

Z poważaniem
Maria Napiontek

Maraton Opolski

By

W imieniu Rady Okręgowej Izba Radców Prawnych w Opolu serdecznie zapraszam wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w VII Mistrzostwach Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 1 O km w dniu 9 maja 2020 r., które to zawody będą odbywały się w ramach imprezy Maraton Opolski 2020.

Bieg odbędzie się ulicami Opola na dystansie półmaratonu oraz 10 km, szczegóły trasy na stronie Maratonu Opolskiego. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zapewnia odrębną klasyfikację w kategorii kobiet i mężczyzn w biegu na dystansie półmaratonu z podziałem na dwie kategorie wiekowe (do 35 roku życia i powyżej 35 roku). Na najlepszych czekają puchary i nagrody. Dla wszystkich biorących udział medale, specjalne koszulki, pasta party, punkty żywieniowe i odżywcze na trasie biegu.

Regulamin biegu, forma zgłoszeń i a udziału, trasa, dojazd dostępne są na stronie www.maratonopolski.pl. Podczas rejestracji na stronie Maratonu Opolskiego prosimy o zaznaczenie udziału w dodatkowe klasyfikacji: ,,Mistrzostwa Polski Radców Prawnych”.

Oprócz rejestracji na w/w stronie internetowej prosimy o dodatkowe potwierdzenie udziału w imprezie przesyłając wiadomość na adres e – mailowy komisja-sportu@oirp.opole.pl

Powyższa informacja będzie również przydatna celem przygotowania spotkania „pasta pruty” w dniu 8 maja 2020 r. w godzinach wieczornych dla biorących udział w mistrzostwach i osób
towarzyszących.

Do udziału w zawodach zachęcamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych.

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji o Mistrzostwach wśród radców prawnych i aplikantów Izby poprzez opublikowanie komunikatu w sposób zwyczajowo przyjęty w Izbie.

Osobą odpowiedzialną za organizację jest radca prawny Łukasz Pasieka, tel. 5 16 245 654, e-mail: komisja-sportu@oirp.opole.pl

Katarzyna Bisowska
Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Opolu

Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku.

By

W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w tym roku będą się odbywały w dniach od 21 do 28 lutego.
W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. Nr 59, poz. 517) ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacjach pozarządowych.
W celu zorganizowania jak największej liczby punktów, w których można będzie uzyskać pomoc, będę wdzięczny Panu Dziekanowi/Pani Dziekan za włączenie się do tej inicjatywy i koordynację obchodów w Pana/Pani Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz zamieszczenie informacji o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na stronie internetowej w dziale aktualności.
Byłbym wdzięczny, aby na potrzeby obchodów, w pomieszczeniach Okręgowej Izby Radców Prawnych zostały udostępnione w dogodnych godzinach pomieszczenia, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogłyby uzyskać fachową poradę prawną. Wskazane byłoby, aby porad udzielali radcowie prawni i aplikanci na odpowiednio – bez szkody dla wykonywania podstawowych obowiązków – zaplanowanych dyżurach. Informacje o miejscu i godzinach dyżurów proszę przekazać zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych.
Z podobną prośbą wystąpiłem do sądów okręgowych i apelacyjnych, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, władz samorządowych adwokatów jak i również organizacji pozarządowych. Jeżeli Pan/Pani Dziekan uzna to za wskazane, wydaje się, że można dopuścić wspólne obchody w wybranej lokalizacji.
Proszę również o kierowanie pokrzywdzonych, celem uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą w 2020 r. pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdzosrodek-
pomocy.
Będę wdzięczny za informacje o liczbie udzielonych porad oraz o osobach zainteresowanych, które zgłosiły się w ramach realizowanych przez Państwa działań związanych z obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” celem uzyskania pomocy. Proszę o przesłanie informacji na adres e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Anną Gospodarowicz – sekretarzem w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości pod nr telefonu (022) 23-90-773, e-mail: Anna.Gospodarowicz@ms.gov.pl lub Panem Jakubem Tietz – głównym specjalistą w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości pod nr telefonu
(22) 23-90-378, e-mail: Jakub.Tietz@ms.gov.pl.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Romanowski
Podsekretarz
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pismo do pobrania:

Dokument

Radcowie prawni i aplikanci, którzy wyrażą zainteresowanie powyższą inicjatywą proszeni są o kontakt z Izbą do 20.01.2020r.

Close Menu
0