Skip to main content
search
0
Monthly Archives

kwiecień 2020

Wpis na listę radców prawnych

By

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Magdalena Wróblewska złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Szkolenie wyjazdowe- zmiana terminu, rezygnacje

By

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

informujemy, że w związku ze stanem epidemii szkolenie wyjazdowe w Międzyzdrojach zostało przeniesione na 13-15 listopada. W związku z powyższym osoby, które chcą zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu w nowym terminie prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia na adres szkolenia@oirp.szczecin.pl w terminie do dnia 20 kwietnia br. do godz. 14. Osobom, które zrezygnują ze szkolenia w nowym terminie zwrócimy opłatę za szkolenie, przy czym osoby te nie będą mogły się powtórnie na to szkolenie zapisać. Osoby, które nie zgłoszą rezygnacji ze szkolenia zostaną automatycznie przepisane na nowy termin (w takim wypadku opłata zostanie zwrócona po znalezieniu zastepstwa dla osoby rezygnującej udziału w szkoleniu). Informujemy również, że miejsca zwolnione do dnia 20 kwietnia zostaną udostępnione dla osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu (nadal obowiązuje przy tym zasada pierwszeństwa dla osób regularnie uiszczających składki od października 2019 r.).

Szkolenie zawodowe z SSA Krzysztofem Górskim- kontynuacja 22 kwietnia o 17:00

By

Koleżanki i Koledzy,

niniejszym informujemy, iż szkolenie zawodowe (w formie online) „Epidemia jako siła wyższa i jej skutki dla zobowiązań cywilno-prawnych” z SSA Krzysztofem Górskim, przerwane w dniu 8 kwietnia z przyczyn technicznych, będzie kontynuowane w dniu 22 kwietnia o godz. 17. Logowanie do szkolenia odbywać będzie się w oparciu o linki, które otrzymaliście w związku ze szkoleniem. Prosimy ich zatem nie usuwać. Jeszcze raz przepraszamy za zaistniałą sytuację, informując jednocześnie, iż zleciliśmy już zakup nowego komputera bazowego tak, aby w przyszłości szkolenia oprzeć na nowym sprzęcie, a ten dotychczasowy zabezpieczyć jako awaryjny.

Informujemy jednocześnie, iż osoby, które nie były wcześniej zapisane, a chcą wziąć udział w kontynuacji szkolenia w dniu 22 kwietnia, mogą zapisać się poprzez portal E-Izba:
E-Izba,
a oplata za udział w kontynuowanym szkoleniu w takim przypadku wynosi 15,00 zł. Za udział w szkoleniu w dniu 22 kwietnia takie osoby uzyskają 3 punkty szkoleniowe.

Życzenia Wielkanocne

By

Tegoroczne święta Wielkanocy będą inne niż te, które znamy.

Na ten szczególny czas życzymy dużo zdrowia, optymizmu i spokoju.
Pamiętajmy, ze epidemia z czasem się skończy.

Udanych Świąt i szybkiego powrotu do normalności
życzy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Close Menu