Skip to main content
search
0
Monthly Archives

listopad 2020

Kurs programu HELP Rady Europy pt. „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”

By

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek, mam przyjemność przekazać informację o otwarciu zapisów na kurs programu HELP Rady Europy pt. „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”.

Kurs jest bezpłatny i realizowany będzie online w terminie od 03.12.2020 r. do 31.03.2021 r. w języku polskim (z wyjątkiem spotkania inaugurującego kurs online 03.12.2020 r., które odbędzie się w języku angielskim). Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy trwają do 29.11.2020 r. godz. 24.00. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w kursie oraz przesłania zgłoszenia znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych pod linkiem: link

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego online: webankieta.pl

Jednocześnie informujemy, że w kursie może wziąć udział 19 radczyń/radców prawnych (pozostałe miejsca przeznaczone są dla adwokatek i adwokatów). W przypadku radczyń/radców prawnych na kurs zostanie przyjęta każda pierwsza osoba, która zgłosi się jako pierwsza z danej okręgowej izby radców prawnych, wedle kolejności zgłaszania się uczestników z danych oirp aż do osiągnięcia liczby 19 uczestników z 19 różnych oirp, którzy jako pierwsi przesłali swoje zgłoszenia z tych oirp. Celem takiej formy wyłaniania uczestników jest umożliwienie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu przez uczestników w różnych oirp. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione wedle kolejności zgłoszeń, jeżeli do 29 listopada 2020 r. nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników z 19 różnych oirp. Jeżeli zgłoszenia wpłyną w tym samym momencie, wówczas trzecim stosowanym kryterium (po kryterium przynależności do oirp oraz daty i godziny wpływu zgłoszenia) będzie pierwszeństwo udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

Dziękuję i łączę pozdrowienia
Maria Napiontek

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka naszego samorządu
Ś. P.
dr Macieja Kłodawskiego

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Wpis na listę radców prawnych

By

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Paula Castillo Morales złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Wola pełnienia dyżurów w postępowaniu przyspieszonym

By

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym
Komisja ds. Wykonywania Zawodu uprzejmie przypomina o możliwości zadeklarowania gotowości do pełnienia dyżuru w postępowaniu przyspieszonym.
Stosownie do §7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920):
1. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w godzinach urzędowania właściwego sądu rejonowego ustalonych dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym.
2. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w siedzibie właściwego sądu rejonowego.
3. Na wniosek adwokata lub radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez adwokata lub radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z adwokatem lub radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z adwokatem lub radcą prawnym.

W konsekwencji powyższego uprzejmie prosimy o deklarowanie przez zainteresowanych radców prawny gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w terminie do 24 listopada 2020 r. na adres e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl    

Z wyrazami szacunku
Jakub Cieślicki
Przewodniczący Komisji do spraw wykonywania zawodu

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji „Dylematy polskiego prawa wyborczego”

By

Szanowni Państwo,

Zespół badawczy „Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym”, działający w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, ma przyjemność zaprosić Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy polskiego prawa wyborczego”. Konferencja odbędzie się w formule zdalnej w dniu 3 grudnia 2020 r.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać zaproszenie, a także program Konferencji.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2020 r.

Program Konferencji Dylematy polskiego prawa wyborczego

Zaproszenie Sz. P. Radcowie Prawni OIRP w Szczecinie

Z wyrazami szacunku,

dr Agata Pyrzyńska

Instytut Nauk Prawnych

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński

Dane do rozpraw online

By

W związku z przygotowywaniem się przez Sądy do wdrożenia rozpraw online, na prośbę prezesów, zamieszczamy link do formularza, w którym możecie podać wszelkie niezbędne dane. Zapisy zbieramy do piątku 13 listopada. Zebrane dane przekażemy Prezesom Sądów na ich wyraźną prośbę.

Nowe szkolenia zawodowe

By

W związku z odwołaniem szkolenia wyjazdowego w Międzyzdrojach zapraszamy Państwa do udziału w dodatkowych szkoleniach zawodowych- które, z uwagi na aktualne rygory sanitarne, przynajmniej do końca bieżącego roku kalendarzowego odbywać się będą wyłącznie online. Wśród nowododanych szkoleń znajdują się między innymi te z zakresu procedury cywilnej (prowadzący: SSO Tomasz Radkiewicz) czy prawa pracy (prowadzący: SSR Konrad Kujawa). Proponowane w chwili obecnej szkolenia pozwalają na zdobycie 48 punktów szkoleniowych do końca bieżącego cyklu, co umożliwia wszystkim zainteresowanym wypełnienie obowiązku szkoleniowego.

lista_aktualnych_szkolen

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021

By

Działając na podstawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r., (zmienionego uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy– dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 18 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2021 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu