Informacje dotyczące sposobu korzystania z Systemu Informacji Prawnej Legalis Compact Plus.

Zapisy na system informacji prawnej dla aplikantów

 

  1. Logowanie – Należy wejść na stronę www.legalis.pl i wpisać login (adres mailowy) i hasło, które przyszło na podany adres mailowy. W razie problemów z hasłem należy wejść na stronę i skorzystać z restartu hasła w podanym formularzu.
  2. Wskazówki dotyczące korzystania z SIP Legalis – Na stronie znajdują się informacje informacje, jak rozpocząć pracę z Systemem Legalis, filmy, a także kontakt do pomocy merytorycznej i wiele innych.
  3. Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Tomasza Libery, tel. 604 205 709 Fax (022) 33 77 601, tomasz.libera@beck.pl. W ewentualnym zgłoszeniu należy podać oprócz opisu problemu: imię i nazwisko, nr wpisu, rok aplikacji i adres email, którego dotyczy problem – co pozwoli dokonać weryfikacji i szybko usunąć problem.

Życzymy wygodnej i efektywnej pracy podczas korzystania z treści zawartych w SIP.