Skip to main content
search
0

Praktyczne „Szkolenie z emisji głosu”

5228

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych razem z Radą Adwokacką w Szczecinie organizuje w dniach 6 i 7 czerwca 2014 r. praktyczne SZKOLENIE Z EMISJI GŁOSU.

Szkolenie poprowadzi Pani Magdalena Majdak – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego PAN, kierownik Podyplomowego Studium Kształcenia Głosu i Mowy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uczestnik szczecińskiego Forum Kultury Słowa, autor artykułu „W poszukiwaniu własnego głosu” (In Gremio 6/2013).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami optymalnego wykorzystywania głosu oraz odkrywanie drzemiących w nim możliwości.

Zagadnienia:

 • głos jako zjawisko psychofizyczne,
 • aparat artykulacyjny i układ oddechowy,
 • ochrona narządu głosu – schorzenia i przeciwdziałanie; optymalne warunki pracy głosem,
 • masaż artykulacyjny,
 • świadomość i koordynacja ciała, relaksacja,
 • prawidłowa postawa,
 • gospodarowanie oddechem,
 • appoggio,
 • rezonatory,
 • fonacja,
 • artykulacja,
 • otwieranie głosu, poznawanie jego właściwości i poszerzanie możliwości,
 • dynamika i intonacja wypowiedzi,
 • głos jako narzędzie perswazji a prostota i naturalność,
 • indywidualne, kilkuminutowe prezentacje dwóch tekstów: I – do wyboru: autoprezentacja, opowieść o swojej pasji, przedstawienie ciekawej historii, II – fragment tekstu wygłaszanego w pracy zawodowej. Omówienie.

Ramowy program szczecińskiego szkolenia przedstawia się następująco: 5 godzin lekcyjnych z przerwą (4 godziny zegarowe).
Pierwsze szkolenie – 6 czerwca 2014 r., godz. 17.00-21.00
Drugie szkolenie – 7 czerwca 2014 r., godz. 9.00-13.00

Liczebność każdej z grup: 10 osób. Liczba osób uczestniczących w zajęciach nie może być większa z uwagi na ich praktyczny charakter i ścisłą współpracę szkolącego ze szkolonymi.

Potrzebne będą:

 • karimata, koc lub ręcznik,
 • wygodny strój,
 • lusterko.

Dla każdej izby zarezerwowane jest po 5 miejsc (5 osób) w każdej grupie (tj. 5 miejsc w piątek 6.06.2014 r. i 5 miejsc w sobotę 7.06.2014 r.). Łącznie w szkoleniu może zatem wziąć udział 10 radców prawnych naszej izby.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy mailem bądź faxem wraz z dowodem wniesienia opłaty szkoleniowej na rachunek Izby w wysokości 120, – zł.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń mailowych.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym.

Jeśli szkolenie spotka się z zainteresowaniem przewyższającym ilość dostępnych miejsc podejmę starania, aby zostało ono powtórzone.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przemysław Mijal
Kierownik Szkoleń Zawodowych

Close Menu