Skip to main content
search
0
Monthly Archives

marzec 2015

Do radców prawnych zatrudnionych w organach skarbowych

By ,

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 211) na podstawie której pracownicy urzędów skarbowych staną się pracownikami izb skarbowych. Zmiana ta dotyczy również radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a związku z tym docierają do naszej izby sygnały, że rozwiązania te mogą doprowadzić do naruszeń prawa związanych wykonywaniem ustawy o radcach prawnych oraz praw pracowniczych radców prawnych.

W dniu 7 marca 2015 roku Ośrodek badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sporządził opinię prawną ustosunkowującą się do poszczególnych zapisów ustawy natomiast w Rzeczpospolitej ukazała się również polemika Arkadiusza Berezy Wiceprezesa KRRP ze stanowiskiem Ministra Finansów. Zachęcam do zapoznania się z dokumentami, które można znaleźć w załączeniu do wiadomości

Alicja Kujawa
Dziekan Rady
OIRP w Szczecinie

Ministerstwo tajnych posunięć

Opinia

Lokalny Konkurs Krasomówczy

By ,

19 marca 2015 roku w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odbył się Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin. Była to już dziewiętnasta edycja prestiżowych zmagań studentów prawa ze Szczecina, których oceniało profesjonalne jury, w składzie którego zasiadali Arkadiusz Windak – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Elżbieta Przerwa – trener głosu, Mecenas Elżbieta Dąbrowska – Sekretarz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie Włodzimierz Łyczywek- Dziekan ORA , Sędzia Sądu Okręgowego Urszula Chmielewska, dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US,  Prokurator Apelacyjny Józef Skoczeń, prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński – Członek Komitetu Nauk Prawa i Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego PAN oraz Sędzia Andrzej Mania – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Dziewięcioro uczestników rywalizowało o uzyskanie tytułu najlepszego mówcy, a także udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który w tym roku odbędzie się 17 kwietnia w Szczecinie. Ich zadaniem było wcielenie się w jedną ze stron, oskarżycieli lub obrońców, w postępowaniu przed sądem i przedstawienie trwającej 10 minut mowy dotyczącej wylosowanego stanu faktycznego z wybranej gałęzi prawa. Konkurs, co zostało zgodnie podkreślone przez jury, stał na bardzo wysokim poziomie, a zaszczytne pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Nizielska, studentka czwartego roku prawa. Zwyciężczyni, poza możliwością wystąpienia w ogólnopolskim finale, zdobyła także nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych, możliwość odbycia praktyk w jednej ze szczecińskich kancelarii prawniczych oraz cenne nagrody rzeczowe. Jak co roku Lokalny Konkurs Krasomówczy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród studentów prawa, którzy licznie przybyli do Sądu Apelacyjnego by przyglądać się zmaganiom uczestników. Partnerami wydarzenia była m.in. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.

Wyjazd Integracyjny Aplikantów Radcowskich

By ,

Koleżanki i Koledzy aplikanci,

informuję, że w maju 2015 roku odbędzie się w Darłówku Wyjazd Integracyjny Aplikantów Radcowskich OIRP w Szczecinie. Termin wyjazdu to 15-17 maja 2015 roku.
Minimalna ilość uczestników to 80 osób. Koszt dla jednej osoby wynosi 135,00 złotych i nie obejmuje kosztów dojazdu. W przypadku mniejszej ilości osób koszt udziału ulegnie zmianie.
Zgłoszenia (według wzoru stanowiącego załącznik) należy kierować do dnia 15 kwietnia 2015 r. na adres: katarzynasolarska@wp.pl. Do zgłoszenia proszę dołączyć potwierdzenie wpłaty w kwocie 135,00 złotych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek hotelu: 39 1140 2017 0000 4602 0493 6276
z dopiskiem Wyjazd Integracyjny i podaniem Imienia i Nazwiska uczestnika.

Dane do przelewu:
OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY „PIRAMIDA I”
ul. Północna 9
76-153 Darłówko,

Szczegółowe informacje oraz program znajdą Państwo w załączniku.

Z poważaniem
aplikant radcowski
Katarzyna Solarska

Informacje dodatkowe

zgloszenie na wyjazd integracyjny

II Pomorski Pieszy Rajd Pieszy Radców Prawnych

By ,

Szanowni Państwo,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku ma przyjemność zaprosić Państwa wraz z rodzinami na II Pomorski Pieszy Rajd Pieszy Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach 21 – 24 maja 2015 r. w Łebie.
Dokumenty dotyczące wydarzenia znajdą Państwo w załącznikach.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Zaproszenie – II Pomorski Pieszy Rajd Radców Prawnych

II Pomorski Pieszy Rajd Radców Prawnych – Karta zgłoszenia

Program II Pomorski Pieszy Rajd Radców Prawnych

 

II Mistrzostwa Radców Prawnych w biegu na dystansie półmaratonu 17 maja 2015r.

By ,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu pod patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w II Mistrzostwach Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu w dniu 17 maja 2015 r., które to zawody będą odbywały się w ramach imprezy Maraton Opolski 2015.

Bieg odbędzie się ulicami Opola na dystansie półmaratonu (II pętle), szczegóły trasy na stronie Maratonu Opolskiego. Okręgowa Izba Radców Prawnych zapewnia odrębną klasyfikację w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na dwie kategorie wiekowe (do 30 roku życia i powyżej 30 roku). Na najlepszych czekają puchary. Dla wszystkich biorących udział medale, specjalne koszulki, pasta party, punkty żywieniowe i odżywcze na trasie biegu.

Regulamin biegu, forma zgłoszenia udziału, trasa, dojazd dostępne są na stronie www.maratonopolski.pl. Podczas rejestracji na stronie Maratonu Opolskiego  prosimy o zaznaczenie  udziału w dodatkowej klasyfikacji radców prawnych. Osoby, które zarejestrują się i uiszczą opłatę startową do 20 kwietnia 2015 r. otrzymają koszulki we wskazanym przez siebie rozmiarze.

Oprócz rejestracji na w/w stronie internetowej prosimy o dodatkowe potwierdzenie udziału w imprezie przesyłając wiadomość na adres e – mailowy komisja-sportu@oirp.opole.pl, również wskazując rozmiar ewentualnej koszulki.

Osoby kontaktowe:
radca prawny Michał Dybka 602823512
radca prawny Dariusz Hryniów 796109449

Szkolenie zawodowe: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tematyka: Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?); Twórczość pracownicza; Korzystanie z materiału naukowego; Udostępnianie dzieła naukowego osobom trzecim; Dozwolony użytek: chronionych utworów, prywatny, publiczny; Dozwolony użytek instytucji naukowych i oświatowych; Naruszenie prawa autorskiego i zasady odpowiedzialności.

By

17:00 – 19:45

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tematyka:Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?); Twórczość pracownicza; Korzystanie z materiału naukowego; Udostępnianie dzieła naukowego osobom trzecim; Dozwolony użytek: chronionych utworów, prywatny, publiczny; Dozwolony użytek instytucji naukowych i oświatowych; Naruszenie prawa autorskiego i  zasady odpowiedzialności.

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu