Skip to main content
search
0
Monthly Archives

kwiecień 2015

III Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie

By ,

Komisja Kultury Sportu i Turystyki Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zaprasza wszystkich członków samorządów zawodów prawniczych na III Otwarty Turniej Piłki Nożnej Izby Adwokackiej w Warszawie. Turniej rozpocznie się 16 maja 2015 roku o godzinie 10:00. Oficjalne otwarcie przewidziane jest na godzinę 12:00.

Udział w turnieju mogą wziąć drużyny składające się z min. 6 członków samorządów zawodów prawniczych, z całej Polski. W każdej drużynie może zagrać jedna osoba z rodziny uczestnika turnieju. Liczba drużyn została ograniczona do trzydziestu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest uiszczenie wpisowego.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 13 maja 2015 roku na email: turniej.orawarszawa@gmail.com

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach.

III Turniej Pilki Noznej Adwokatow_regulamin

III Turniej Pilki Noznej Adwokatow_komunikat

III Turniej Pilki Noznej Adwokatow_formularz

Kondolencje

By ,

Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłej Koleżanki
aplikantki radcowskiej
Katarzyny Głuch
składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 1 maja 2015 r., o godz. 19.00
nabożeństwem Parastas w domu Zmarłej w miejscowości Worpławki 12.
W dniu 2 maja 2015 r., o godz. 10.30 odbędzie się modlitwa w Cerkwi Przemienienia Pańskiego
przy ul. Mazurskiej 1 w Reszlu.
Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po modlitwie w Cerkwi, na cmentarzu w Reszlu przy ul. Mickiewicza.

IV Mistrzostwa Prawników w Tenisie Ziemnym o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu

By ,

Dziekan oraz członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Mistrzostwach Prawników w Tenisie Ziemnym o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu.
Zawody odbędą się w dniach 13-14 czerwca 2015 r. (sobota, niedziela) w Parku Tenisowym OLIMPIA w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.

W turnieju mogą wziąć udział osoby, które są absolwentami studiów prawniczych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w rozgrywkach turniejowych prosimy o zgłoszenie do 31 maja 2015 r. wraz z podaniem daty urodzenia (uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe) oraz nr telefonu kontaktowego.

W przypadku wysokiej frekwencji o udziale w Mistrzostwach zadecyduje kolejność zgłoszeń. W związku z powyższym zachęcamy do zapisów już od dzisiaj. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie przelewu.

Informacje dodatkowe znajdą Państwo w załączonym pliku.

Informacja o turnieju

II Forum Aplikantów Radcowskich, Szczecin 24-26 kwietnia 2015r. „Warsztat pracy aplikanta”

By , ,

W dniach 24-25 kwietnia 2015r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie organizuje II Forum Aplikantów Radcowskich, które odbędzie się w Szczecinie.

W tym roku inicjatywa upływa pod hasłem „Warsztat pracy aplikanta” i skoncentruje się wokół zagadnień związanych z praktyczną stroną odbywania aplikacji. W tym celu uczestnicy Forum będą brać udział w trzech grupach warsztatowych: „Praktyki sądowe”, „Patron a aktywność aplikanta” oraz „Rola wykładowcy w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych”. Tradycyjnie, praca grup warsztatowych zostanie zreferowana podczas dyskusji panelowej, w której wezmą udział nie tylko aplikanci, ale zaproszeni goście, tj. przedstawiciele KRRP oraz OIRP. Według wstępnych założeń, jakie legły u podstaw organizacji Forum, celem tej inicjatywy jest przede wszystkim stworzenie platformy dialogu, kształcenia i integracji naszego środowiska. Doświadczenie z roku ubiegłego utwierdziło w przekonaniu uczestników Forum, że wydarzenie to jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi izbami w zakresie organizacji aplikacji. Pozwala ono również aplikantom nie tylko zidentyfikować swoje oczekiwania, ale także zadania, przed jakimi staje samorząd w zakresie organizacji aplikacji.

W tym roku inauguracja Forum odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r. w nowo otwartej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W drugiej części piątkowego wydarzenia, organizatorzy przewidzieli wykład mec. Piotra Staronia, który przetłumaczył książkę autorstwa Iain Morley „Adwokat Diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie”. Tematem seminarium będzie „Budowanie i elementy warsztatu pracy aplikanta, ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji z klientem, przesłuchania świadka, przygotowania pisma procesowego”

Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się koncert symfoniczny „Patyra gra Ravela”. Piątkowy wieczór zakończy spotkanie integracyjne uczestników tegorocznego Forum w jednym szczecińskich klubów. Z kolei drugi dzień Forum upłynie pod znakiem warsztatów, które będą moderowane przez aplikantów radcowskich, przy udziale radców prawnych z OIRP w Szczecinie. Istotne jest, iż każdemu z aplikantów uczestniczących w pracy grup warsztatowych zostanie wysłany zarys pracy każdej grupy celem uzyskania optymalnych wyników pracy.

Kulminacyjnym punktem II Forum będzie dyskusja panelowa ukierunkowana na podsumowanie II Forum Aplikantów. Sobotnie wydarzenia zakończy się uroczysta kolacja II Forum Aplikantów będzie również okazją do przybliżenia uczestnikom uroków miasta Szczecina oraz jego historii.

Honorowymi patronami tegorocznego Forum jest: KRRP, Prezydent Miasta Szczecin, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, zaś TVP S.A. Oddział Szczecin objęła wydarzenie patronatem medialnym.

W załączeniu agenda II Forum Aplikantów Radcowskich.

Agenda II Forum Aplikantów Radcowskich

Szkolenie zawodowe: Proces budowlany w świetle najnowszego orzecznictwa NSA oraz praktyki – tematyka: Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, skutki wniesienia sprzeciwu przez organ; Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę (strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę); Relacje pomiędzy postępowaniami w sprawie ustalenia warunków zabudowy, uwarunkowań środowiskowych a pozwoleniami na budowę; Problemy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych; Zagadnienia powstające w postępowaniu naprawczym /art. 37, 50-51 Prawa budowlanego/; Problemy pojawiające się na tle kosztów poniesionych przez organ w razie czynności organu dotyczących usuwania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w użytkowaniu obiektów budowlanych i podczas katastrofy budowlanej. Przewlekłość i bezczynność w sprawach budowlanych.

By

17:00 – 19:45

Proces budowlany w świetle najnowszego orzecznictwa NSA oraz praktyki – tematyka:Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, skutki wniesienia sprzeciwu przez organ; Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę (strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę); Relacje pomiędzy postępowaniami w sprawie ustalenia warunków zabudowy, uwarunkowań środowiskowych a pozwoleniami na budowę; Problemy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych; Zagadnienia powstające w postępowaniu naprawczym /art. 37, 50-51 Prawa budowlanego/; Problemy pojawiające się na tle kosztów poniesionych przez organ w razie czynności organu dotyczących usuwania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w użytkowaniu obiektów budowlanych i podczas katastrofy budowlanej.Przewlekłość i bezczynność w sprawach budowlanych.

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu