Skip to main content
search
0
Monthly Archives

czerwiec 2016

Funkcja zarządcy sygn. akt IX Co 1742/16 MI

By ,

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w sprawie z wniosku Jerzego Skarżyńskiego przy udziale Marleny Skarżyńskiej   zwraca się z prośbą o wskazanie radców prawnych obeznanych z pełnieniem funkcji zarządcy zajętych udziałów dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzi należy udzielić  do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty, lub e-mailem  na adres : sekretariat@oirp.szczecin.pl bądź telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 do dnia 06.07.2016 r.

Dziekan OIRP w Szczecinie
Przemysław Mijal

 

Radca Prawny OIRP w Gdańsku, podejmie się sporządzania pism procesowych

By ,

Radca Prawny wpisany na listę OIRP w Gdańsku, podejmie się sporządzania pism procesowych, zastępstwa procesowego, wykonywania fotokopii akt na terenie woj. pomorskiego. Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, obsłudze prawnej firm, windykacji, a ponadto w zakresie prawa cywilnego
i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, a także w sprawach o adopcję, zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem, jak również o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.
Kontakt:
Mail: radcaprawnytrojmiasto@gmail.com
Tel: 507-417-317

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów OIRP w Szczecinie

By ,

W dniu 27 czerwca 2016r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów OIRP w Szczecinie, którego celem było wyłonienie dziekana oraz organów OIRP
w Szczecinie X kadencji. Dziekanem Rady OIRP w Szczecinie został wybrany Przemysław Mijal. Skład organów wygląda następująco:

Rada: Elżbieta Dąbrowska, Lucyna Żejmo-Prawicka, Piotr Sydor, Paweł Lipiński, Joanna Maruszewska, Bożena Licht, Anna Biel, Małgorzata Łęczyńska-Smoter, Michał Horoszko, Adam Jędrzejewski, Jakub Cieślicki, Marcin Matuszkiewicz, Radosław Jagodziński, Albert Kuźmiński, Kacper Sobczak.

Rzecznik Dyscyplinarny: Błażej Baumgart.

Komisja Rewizyjna: Robert Goch, Małgorzata Biernacka, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Joanna Potocka, Mirela Chomont.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Elżbieta Grzybkowska, Paweł Zwarycz, Renata Huninik, Andrzej Oryl, Ewa Niciejewska, Patrycja Szalkiewicz, Jowita Szczygielska, Izabela Piskor, Małgorzata Rudnik-Mijal, Marcin Chmielewski, Grzegorz Neumann, Patrycja Rybak Dębińska, Diana Klonek-Sydor, Anna Malek, Ewa Jędrzejewska, Rafał Janicki, Ewa Krzysztoporska.

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Stefan Mazurkiewicz, Krzysztof Judek, Przemysław Mijal, Anna Biel, Piotr Sydor, Joanna Maruszewska, Adam Jędrzejewski, Marcin Matuszkiewicz.

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych: Przemysław Mijal.

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

 

Ślubowanie Radców Prawnych 2016

By ,

W dniu 24 czerwca 2016r w Radisson Blu Hotel w Szczecinie 51 radców prawnych, którzy w tym roku zdali pozytywnie egzamin zawodowy, złożyło uroczyste ślubowanie. Tradycyjnie wydarzenie miało uroczysty charakter. Obok najważniejszych gości tj. ślubujących radców prawnych i ich rodzin, w wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. SSA Maciej Żelazowski – Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, SSO Halina Zarzeczna – Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, SNSA Grzegorz Jankowski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, prok. Wioletta Mazurek – Zastępca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, prok. Iwona Chrobak-Farquarson – Prokurator Okręgowa w Szczecinie, not. Maria Olszewska – Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Szczecinie, Zbigniew Kuniewicz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, mec. Beata Poniatowska – przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,  mec. Krzysztof Gorazdowski – członek Komisji Egzaminacyjnej, Ks. Dr Grzegorz Harasimiak, mec. Marian Falco – Dziekan Izby w latach 2003 – 2010 oraz członkowie Rady OIRP w Szczecinie.

W tym roku Rada OIRP w Szczecinie uhonorowała mec. Monikę Grzywnę oraz  mec. Patrycję Nowak, które najlepiej zadały tegoroczny egzamin osiągając średnią 4,5. Nagrodą była toga radcy prawnego – ufundowana przez Radę OIRP w Szczecinie oraz  nagrody książkowe – ufundowane przez wydawnictwa prawnicze Legalis i Wolters Kluwer. Dodatkowo, Rada OIRP w Szczecinie wyróżniła osoby, które zdały egzamin z średnią wyższą lub równą 4,0, tj.: mec. Ewę Jasiak-Wybraniec, mec. Sylwestra Kasprzewskiego, mec. Karolinę Jagiełło, mec. Agnieszkę Puczko, mec. Michała Hubickiego oraz mec. Iwonę Nowak.

W tym roku, Rada OIRP w Szczecinie wyróżniła mec. Katarzynę Borzęcką – z uwagi na Jej szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz samorządu radcowskiego oraz pracę na rzecz Zespołu Pro Publico Bono.

Uroczysty wymiar wydarzenia dodatkowo nadała oprawa muzyczna ze strony firmy BBK Oprawa Muzyczna Dariusz Koronczewski, w osobach: Pani Edyty Karpińskiej – skrzypce oraz Pana Olega Wolańskiego – akordeon.

Wszystkim, w tym pracownikom naszego Biura, zaangażowanym w organizację tegorocznego wydarzenia DZIĘKUJEMY i czekamy na następne ślubowanie radców prawnych…

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

Galeria z wydarzenia dostępna jest NA TEJ STRONIE

 

KOMUNIKAT – zmiany rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych

By ,

W dniu wczorajszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone projekty zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Oprócz ww. projektów został udostępniony skan pisma do KRRP o zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowych projektów  z terminem do dnia 24 czerwca 2016r.

Z kolei, w dniu dzisiejszym wpłynęło do naszej Izby w formie elektronicznej pismo KRRP datowane na dzień 22.06.2016r. opisujące zaistniały stan rzeczy, z prośbą o zajęcie stanowiska względnie opinii co do planowanych zmian.

Z uwagi na charakter sprawy termin przesyłania opinii w sprawie projektowanych zmian wyznaczono na 23 czerwiec 2016 godz. 23.00.
Opinię należy wysyłać bezpośrednio na adres obsil@kirp.pl

W związku z tym zachęcam radców prawnych i aplikantów do zapoznania się z ww. zmianami i ew. przesłanie swoich opinii na ww. adres e-mail.

Poniżej znajduje sią skany powołanych pism oraz projektów zmiany rozporządzenia.

R.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin”

Korespondencja od A.Berezy dot. rozporządzeń MS

MS – Opłaty za czynności radców prawnych

MS – Pismo przewodnie

MS – Stawki pomocy z urzędu

Polsko-Niemiecka konferencja szkoleniowa w Dreźnie

By ,

Na zdjęciu r.pr. Paweł Majewski z prezesem Izby Saksońskiej Dr. Detlef Haselbach

(Na zdjęciu r.pr. Paweł Majewski z prezesem Izby Saksońskiej Dr. Detlef Haselbach)

W dniach 17 – 19 czerwca 2016 r. w Dreźnie odbyła się konferencja szkoleniowa dla polskich i niemieckich prawników pod patronatem Izby Landu Saksonii. Nasza Izba była reprezentowana przez Radcę Prawnego Pawła Majewskiego. W ramach wykładów przewidzianych w programie konferencji, stanowiącej kontynuację zorganizowanego pod koniec 2015 r. Forum Prawników we Wrocławiu, poruszano liczne i istotne zagadnienia z zakresu np. systemu specjalizacji prawników w Niemczech w konkretnych dziedzinach prawa (Fachanwalt), czy też problematyki wzajemnego przenikania się niemieckiego i polskiego rynku pracy z uwzględnieniem niemieckiego systemu płacy minimalnej. Poza częścią szkoleniową na zaproszenie Izby Saksońskiej odbyła się również uroczysta kolacja z przedstawicielami polskich Izb oraz niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Z relacji r.pr. Pawła Majewskiego wynika, że uczestnicy konferencji poczynili wstępne ustalenia, iż kolejne Forum Polsko-Niemieckie, zgodnie z propozycją Izby Saksońskiej miałoby miejsce w Lipsku w październiku 2017 r., choć oczywiście wymaga to dalszych, szczegółowych uzgodnień. W opinii Przedstawiciela naszej Izby 3 – dniową konferencję w Dreźnie należy ocenić jako niezwykle cenne i praktyczne doświadczenie oraz doskonałą płaszczyznę do budowania wzajemnych relacji z przedstawicielami naszego zawodu z Niemiec.

Zatem czekamy na kolejne Forum Polsko-Niemiecki, w tym razie w Lipsku.

r.pr. Anna Koziura

rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Kancelaria poszukuje aplikantów radcowskich lub radców prawnych

By ,

Kancelaria Radców Prawnych Naklicki, Nowak i Partnerzy z siedzibą w Szczecinie, poszukuje do stałej współpracy aplikantów radcowskich lub radców prawnych.

Wymagania:

  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia obsługi prawnej na rzecz podmiotów korporacyjnych w zakresie gospodarczym, handlowym, cywilnym, administracyjnym i podatkowym;
  • wskazane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań sądowych, opiniowaniu umów, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowaniu porozumień i prowadzeniu negocjacji,
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę w młodym, dynamicznym i zgranym zespole. Zapewniamy współpracę z międzynarodowymi klientami z różnych branż gospodarki oraz możliwość zdobycia lub pogłębiania doświadczenia w szerokim zakresie zagadnień prawnych przy pracy nad interesującymi i złożonymi projektami, a nadto atrakcyjne warunki współpracy.

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@naklicki.com

Kancelaria zastrzega prawo do udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Impreza z okazji ślubowania nowych radców prawnych w OIRP Szczecin – 24 czerwca 2016 o godzinie 22:00

By ,

Grey Club
ul. Księcia Bogusława X 9
24 czerwca 2016 o godzinie 22:00

UWAGA!
Rezerwacji miejsc siedzących można dokonać u Koleżanki Moniki Grzywny do dnia 20.06.2016 r. lub do wyczerpania miejsc:

  • mailowo: monika-grzywna@o2.pl
  • telefonicznie: 723 798 190

Bezpłatne wejście dla osób, które zgłoszą swój udział do czwartku 23.06.2016 r. – kontakt w tej sprawie jw.

ZAPRASZAMY RADCÓW I APLIKANTÓW Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI.

 

Oferta współpracy dla aplikantów i osób zdających na aplikację

By ,

Kancelaria Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” nawiąże współpracę z aplikantami I roku, jak i z osobami po studiach, które planują rozpocząć aplikację od 2017 r.

Oferta kierowana jest do osób zainteresowanych długofalową współpracą, cechujących się odpowiedzialnością i dużą samodzielnością w prowadzeniu powierzonych spraw. Warunki współpracy będą ustalane indywidualnie na podstawie rozmowy z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, w postaci krótkiej wiadomości wraz z załączonym CV, prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: zgloszenie@rgcolegal.com

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

Kancelaria radców prawnych nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim

By ,

Kancelaria „Ambrożuk, Dąbrowski, Garnowski, Wesołowski” Radcowie prawni Spółka partnerska nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: konrad.garnowski@prawni.pl

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

 

Close Menu