Menu
Monthly Archives

wrzesień 2016

Wpisy na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

By ,

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem procedury wpisów na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie informuję o możliwości składania wniosków o wpis na powyższą listę.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu Ośrodka Mediacji, mediatorem może być osoba wpisana na listę radców prawnych OIRP w Szczecinie lub będąca aplikantem radcowskim, legitymująca się certyfikatem ukończenia szkolenia spełniającego wymogi określone w obowiązujących „Standardach szkolenia mediatorów” uchwalonych przez społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji.

Osoby spełniające w/w warunki i zainteresowane wpisem na listę mediatorów proszę o składanie w Izbie, zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie, wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały nr 1071/IX/2016 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 r. wraz z załącznikami oraz dokonanie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł na konto Ośrodka .

Wniosek wraz z informacją o odbytych studiach lub szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu oraz kopią potwierdzającego te okoliczności dokumentu a także dowodem uiszczenia opłaty za wpis, należy złożyć w sekretariacie OIRP w Szczecinie.

Wszelkich wpłat związane z wpisem na listę mediatorów należy dokonywać na rachunek pomocniczy OIRP w Szczecinie prowadzony w Banku ING Bank Śląski nr 53 1050 1559 1000 0090 3203 4697 ze wskazaniem osoby wpłacającej oraz tytułu wpłaty.

Akty prawne i dokumenty regulujące działalność Ośrodka Mediacji tj. Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 958/IX/2015 z dn. 10 grudnia 2015 r. ; Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 1071/IX/2016 z dn. 07 kwietnia 2016 r.; Statut Ośrodka Mediacji; Regulamin Ośrodka Mediacji dostępne są na stronie OIRP w zakładce Inicjatywy/Ośrodek Mediacji.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy pod adresem mediacje@oirp.szczecin.pl

W załączeniu formularz wniosku w wersji word/pdf.

r.pr. Piotr Puchalski
Zastępca Przewodniczącego
Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Wniosek o wpis na listę mediatorów Ośrodka

Wniosek o wpis na listę mediatorów Ośrodka

 

Oficjalny profil naszej Izby na Facebook’u

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że w dniu dzisiejszym na facebook’u debiutuje oficjalny profil naszej Izby www.facebook.com/OIRPSzczecin

Wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco z działalnością Izby oraz z organizowanymi przez nią wydarzeniami zapraszamy do polubienia tego profilu.

Jednocześnie informujemy, iż obecna grupa zrzeszająca członków OIRP Szczecin Oirp Szczecin zostanie wygaszona z chwilą zakończenia prac nad nową stroną internetową Izby, co planowane jest na koniec bieżącego roku. Równocześnie zostało uruchomione konto Izby na portalu Twitter.com o nazwie OIRP_Szczecin, które również polecamy użytkownikom tego medium społecznościowego. Pełna funkcjonalność obu profili na FB i TT zostanie osiągnięta z chwilą uruchomienia nowej witryny Izby. Wówczas ze stron mediów społecznościowych, po kliknięciu linku, będzie możliwe bezpośrednie przekierowanie użytkowników na stronę Izby.

W załączeniu fotka z profilu naszej Izby, na której widać jakie opcje należy zaznaczyć, aby w dalszym ciągu otrzymywać informacje o zmianach na stronie. Prosimy przy wciskaniu przycisku „Lubię to!” odhaczyć interesujące Was opcje.

Rada OIRP w Szczecinie

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich

By ,

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 21.10.2016 r.
Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

1. oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
2. wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
3. oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
4. oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5. aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
6. oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772,
7. oryginałem uchwały w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

8. kwestionariusza osobowego,
9. życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 r. – 185,- zł.

PRAWNIK / APLIKANT RADCOWSKI

By ,

Kancelaria Dalkowska Jeżowska Radcowie Prawni nawiąże współpracę z magistrem prawa lub aplikantem radcowskim.

Zadania (m. in.):
– sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych
– kontakt z klientami, sądami, komornikami, urzędami
– przygotowywania dokumentów z zakresu prawa korporacyjnego (uchwały, wnioski do KRS)

Wymagania:
– wysoka kultura osobista,
– zaangażowanie, odpowiedzialność, samodyscyplina i sumienność,
– umiejętność działania pod presją czasu lub w sytuacjach stresowych;

Oferujemy:
– możliwość rozwoju zawodowego,
– miłą i przyjazną atmosferę w młodym oraz dynamicznym zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na poniższy adres mailowy (w tytule wiadomości proszę wpisać: „Prawnik – współpraca”):
kancelaria@dalkowska-jezowska.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 października 2016 r.

Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka nawiążą współpracę z aplikantami radcowskimi.

By ,

Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka nawiążą długoterminową współpracę z dwoma aplikantami lub aplikantkami radcowskimi. Osoby zainteresowane zatrudnieniem (ewentualnie nawiązaniem stałej współpracy w innej, dogodnej dla stron, formie prawnej), również w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, jak też osoby zainteresowane patronatem, proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i curriculum vitae ze zdjęciem (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonej rekrutacji) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@kancelaria-jagiellonska.pl w terminie do dnia 03 października 2016 r.

Ogłoszenie niniejsze kierowane jest w szczególności do osób, które rozpoczną aplikację radcowską w styczniu 2017 r. Kancelaria zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Gratulacje!

By ,

Jak wynika z opublikowanych na stronie Izby wczoraj późnym wieczorem wyników egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, zakończył się on pomyślnie dla 49 spośród 112 przystępujących.

W imieniu Rady OIRP w Szczecinie oraz zrzeszonych w niej radców prawnych składamy Państwu serdeczne gratulacje!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy

Close Menu
0