Skip to main content
search
0
Monthly Archives

maj 2017

Przypomnienie o ankiecie dotyczącej organizacji planu szkolenia aplikantów

By

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że do dnia 02.06.2017r. (piątek) aktywna jest ankieta jaką Rada OIRP w Szczecinie przeprowadza w związku z dyskusją zainicjowaną podczas ostatniego Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie na temat tego, kiedy aplikanci radcowscy winni odbywać zajęcia teoretyczne. Ankiety były wysyłane w dniu 26.05.2017 r. z indywidualnym linkiem do każdego radcy i aplikanta, którzy zapisani są do newslettera. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się sekretariatem Biura Izby celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Bardzo prosimy osoby, które jeszcze nie wzięły udziału w ankiecie o wyrażenie swojej opinii.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Wspólne posiedzenie OIRP i ORA

By

W dniu wczorajszym, w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, odbyło się drugie już wspólne posiedzenie OIRP i ORA. Stanowiło ono kontynuację zainicjowanych jesienią ubiegłego roku cyklicznych spotkań organów szczecińskiej samorządów prawniczych zmierzających do zacieśnienia bieżącej współpracy. Podczas spotkania dyskutowano kwestie przebiegu Kongresu Prawników, problemów trapiących samorządy nasze zawodowe i wyzwania z tym związane oraz współdziałania przy wydawaniu miesięcznika InGremio. Na ręce Dziekana ORA przekazaliśmy zwyczajowy upominek autorstwa Henryka Sawki 😉

Pracownicy Izby

By

Pani Honorata Komsa jest wieloletnim pracownikiem Biura Izby. W zakresie obowiązków p. Honoraty jest m.in. wyznaczenie pełnomocników z urzędu oraz aktualizacja list pełnomocników z urzędu w sądach powszechnych. Dyskretnie dba również o porządek w Izbie oraz wspomaga pracę sekretariatu. Z panią Honorata można się skontaktować pod nr telefony +48 882 688 169, bądź adresem poczty elektronicznej honoratakomsa@oirp.szczecin.pl. Do kontaktu zachęcamy zwłaszcza te osoby, które uzgodniły ze stroną postępowania, iż będą pełnić funkcję pełnomocnika z urzędu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych napięć zwłaszcza wówczas, gdy Sąd wyznaczający nie zasugeruje Izbie konkretnego pełnomocnika do wyznaczenia.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podmiot Leczniczy. Lekarz. Pacjent”

By ,

UWAGA- ZAPISY ZAKOŃCZONE Z UWAGI NA WYCZERPANIE LICZBY MIEJSC.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podmiot Leczniczy. Lekarz. Pacjent”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca w sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

Program Konferencji przedstawiamy w załączeniu.

Za udział w konferencji przysługuje 5 punktów szkoleniowych

Zgłoszenia do udziału w Konferencji poprzez email:
konfmedyczna2017@gmail.com,
z wykorzystaniem załączonego formularza.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które do dnia 5 czerwca dokonały już zgłoszenia na Konferencję, nie muszą powtarzać czynności zgłoszenia przy użyciu formularza.

konfmedyczna2017_form
KonfMed_Plan_21.06 ver. 25052017

Konferencja naukowa pt. „Odpowiedzialność za długi spadkowe”

By

W imieniu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pod tytułem: „Odpowiedzialność za długi spadkowe”, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach poniżej.

formularz zgłoszeniowy na konferencje

informacja o warunkach udziału w konferencji

Program Konferencji 23 06 2017

Zaproszenie na konferencję 23_06_2017

Odbiór uchwał ws. wpisu na listę radców prawnych

By

Informujemy, iż w dniu 23 maja 2017 r. Rada OIRP w Szczecinie podjęła uchwały w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych.  Wszystkich Państwa, którzy złożyli wnioski o wpis na listę radców prawnych, w związku z pozytywnym wynikiem z egzaminu radcowskiego, serdecznie zapraszamy po odbiór uchwał do siedziby Izby, codziennie w godzinach pracy Biura.

Konferencja pt. „Reformy europejskiego prawa upadłościowego”

By

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Reformy europejskiego prawa upadłościowego” organizowanej przez AEA-EAL (European Association of Lawyers) w Barcelonie, która odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2017 roku. Więcej informacji pod adresem www.aea-eal.eu.

Program konferencji i formularz zgłoszeniowy w załączniku poniżej.

Konferencja AEA-EAL w Barcelonie

 

Ankieta dotycząca organizacji planu szkolenia aplikantów

By

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 26.05.2017r. (piątek) zostanie rozesłany newsletter z informacją i linkiem do ankiety jaką Rada OIRP w Szczecinie przeprowadza w związku z dyskusją zainicjowaną podczas ostatniego Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie na temat tego, kiedy aplikanci radcowscy winni odbywać zajęcia teoretyczne. Ankiety będą aktywne do dnia 02.06.2017 r. W przypadku nieotrzymania linku do ankiety uprzejmie prosimy o skontaktowanie się sekretariatem Biura Izby celem zweryfikowania poprawności zgłoszonego w Izbie adresu email.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Close Menu