Skip to main content
search
0
Monthly Archives

październik 2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018

By

Działając na podstawie Uchwały Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych „w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” (tekst jednolity załącznik do Uchwały nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. – dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2018 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: https://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Konferencja pt. Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej

By

Krajowa Rada Radców Prawnych wspólnie z Klubem Poselskim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polską Izbą Ubezpieczeń organizuje konferencję pt. Szkody osobowe w teorii i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej, która odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 r. od godz. 10.30 w Sali Kolumnowej Sejmu RP (Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8).

Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Szkody osobowe w doktrynie i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej:
 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, który doznał obrażeń ciała w wypadku samochodowym,
 • ustalanie zadośćuczynienia na rzecz najbliższych w razie śmierci poszkodowanego,
 • koszty leczenia i rehabilitacji w świetle uchwały składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 maja 2016 r.
  III CZP 63/15

Prelegent: r.pr. dr Józef Zych

 1. Problemy ubezpieczeniowe związane z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy.

Prelegent: Andrzej Maciążęk

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

 1. Problemy prawne związane z dochodzeniem zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi.
  Rola radcy prawnego.

Prelegent: r.pr. Zbigniew Tur

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 1. Doświadczenia Szpitala Bielańskiego w zakresie określania kosztów leczenia i rehabilitacji.

Prelegent Dorota Gałczyńska-Zych

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

 1. Czym jest rehabilitacja?

Prelegent Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę kierować najpóźniej do 9 listopada br. do OIRP w Szczecinie na adres: szkolenia@oirp.szczecin.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Znicze na Dzień Wszystkich Świętych

By

Informujemy, że od poniedziałku 23 października br. zainteresowane osoby, które mają w zwyczaju odwiedzać mogiły zmarłych członków naszej Izby w Dzień Wszystkich Świętych mogą odebrać w sekretariacie Izby symboliczne znicze ze wstęgą Izby. Od tego roku odstąpiliśmy od roznoszenia zniczy przez aplikantów radcowskich uznając, iż potrzeba odwiedzin zmarłych powinna mieć charakter dobrowolny i zależny od własnego sumienia, a nie odgórnych nakazów. Ponadto dotychczasowa formuła ograniczała się w zasadzie do szczecińskich cmentarzy zupełnie niesłusznie pomijając tych członków samorządu, którzy spoczęli w innych miejscach naszego okręgu. Wszystkich tych, którzy będą chętni aby odwiedzić mogiły bliskich im członków naszej naszego samorządu serdecznie zapraszamy do Izby.

Close Menu