Skip to main content
search
0
Monthly Archives

wrzesień 2018

Stanowisko OBSiL- obowiązki radców prawnych przeciwdziałanie praniu pieniędzy

By

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu znajdziecie pismo Kierownika OBSiL w przedmiocie podjęcia prac nad przygotowaniem opracowania, które stanowić będzie pomoc dla radców prawnych w wypełnieniu obowiązków nałożonych na „instytucje zobowiązane” w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do których ustawa (w zakresie w niej wskazanym) zalicza również radców prawnych.

Przewidywany termin zakończenia prac to 5 października. Jak tylko opracowanie to zostanie przesłane naszej Radzie, niezwłocznie rozdystrybuujemy je wśród radców prawnych, będących członkami naszego samorządu.

Dodatkowo informujemy, iż prace w wyżej wymienionym przedmiocie w Krajowej Radzie Radców Prawnych podjęte zostały z inicjatywy naszej Izby- pismo p. Wicedziekan Anny Biel w tym zakresie również przedstawiamy w załączeniu.

Pismo z 24.09.2018Zapytanie do KRRP ws. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wyjazdowe szkolenie zawodowe. Informacje

By

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat wyjazdowego szkolenia zawodowego informujemy, iż w bieżącym roku kalendarzowym szkolenie takie nie jest przewidziane. Wstępnie planujemy organizację takiego szkolenia na wiosnę przyszłego roku. Pierwszeństwo zapisu na szkolenie zawodowe będą miały osoby, które na dzień 1 października br. nie będą miały wymagalnych zobowiązań z tytułu składek samorządowych i na ubezpieczenie oc oraz będą od wyżej wymienionej daty na bieżąco regulowały zobowiązania z tych tytułów (należy rozumieć przez to opłacanie składek co miesiąc). Dalsze informacje w sprawie będziemy przekazywać na przełomie roku.

Dodatkowe szkolenia dostępne dla radców z innych Izb i adwokatów

By

Od dnia dzisiejszego umożliwiamy zapisy  radcom prawnym z innych Izb oraz adwokatom ze Szczecińskiej Izby Adwokackiej zapisy na następujące szkolenia zawodowe:

24.10.2018 – Obowiązek alimentacyjny, w szczególności względem małżonka

27.10.2018 – Obowiązek alimentacyjny, w szczególności względem małżonka

Dodatkowo ww. grupy zawodowe nadal mogą zapisywać się na następujące szkolenia:

10.10.2018 – Marketing usług radcowskich – nowe czasy, nowe wyzwania.

17.11.2018 – Niemieckie prawo rodzinne (intercyza,alimenty,rozwody,prawo do opieki nad dziećmi), zasiłek rodzinny/Kindergeld, niemieckie prawo pracy.

Zgłoszenia do projektu Lekcje prawa w szkołach

By

Serdecznie zapraszam Radców Prawnych i Aplikantów  Radcowskich  do udziału w projekcie Lekcje prawa w szkołach. Projekt jest od lat prowadzony przez naszą Izbę.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu od października do maja w szkołach średnich  – a więc w obecnej edycji od października 2018 do maja 2019.  W miesiącu czerwcu 2019 młodzież otrzyma certyfikaty.  W poprzednich latach zajęcia odbywały się co do zasady w szkołach szczecińskich.   Jednak zachęcam także radców prawnych i aplikantów  z innych miast do udziału w projekcie.

W zgłoszeniu do projektu należy podać swój adres mailowy oraz telefon kontaktowy.  Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres katarzynasolarska@wp.pl

 

Na zgłoszenia czekam do dnia 21 września 2018 roku.

W zgłoszeniu do projektu, można wskazać preferowaną szkołę lub jej lokalizację (miasto)  – w przypadku braku takiego wskazania zostanie podjęta decyzja losowa.

Po 21 września 2017 zostaną rozesłane zaproszenia do poszczególnych szkół – w zależności od ilości osób chętnych do udziału w projekcie.  Na oficjalną odpowiedź ze szkół będzie termin  do dnia 30 września 2017 r. Odpowiadając na zaproszenie każda ze szkół zobowiązana będzie wskazać osobę/osoby (wychowawcę/nauczyciela danej klasy), z którą radca prawny/aplikant będzie się bezpośrednio kontaktował w celu ustalenia terminów poszczególnych zajęć i innych szczegółów.

Jak tylko otrzymam odpowiedzi na zaproszenia i będę dokładnie znała ilość szkół i klas, które zgłosiły swój akces do projektu prześlę Państwu propozycję przyporządkowania poszczególnych osób do konkretnej szkoły/klasy w szkole oraz kontakt do danego nauczyciela/wychowawcy. W propozycji postaram się uwzględnić wszystkie zgłoszone przez Państwa   preferencje związane z wyborem konkretnej szkoły, w której mają być prowadzone zajęcia.    W założeniu, każdy radca/aplikant powinien poprowadzić lekcję raz w miesiącu (w sumie 8 lekcji). Oczywiście jest to pewne minimum, które w porozumieniu z wychowawcą klasy/nauczycielem można swobodnie podwyższać). Może się też zdarzyć tak, że daną klasę będzie prowadzić dwóch radców/aplikantów i wtedy klasa będzie mogła skorzystać z większej ilości zajęć.

Dokładne terminy i godziny prowadzenia zajęć ustalane będą indywidualnie między danym prowadzącym radcą/aplikantem i wychowawcą klasy/nauczycielem.     Zakres tematyczny każdej lekcji ustala prowadzący lekcje radca prawny/aplikant. Nie ma jakichkolwiek wymogów ani ograniczeń co do formy prowadzenia zajęć (wykład, prezentacja, dyskusja, omawianie kazusów, etc.). Jedynym ograniczeniem mogą być tu warunki techniczne, bo na przykład szkoła może nie dysponować w danej chwili rzutnikiem. Tego typu szczegóły prowadzący będzie jednak każdorazowo i indywidualnie uzgadniał z nauczycielem/wychowawcą.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt (790200308)

Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.

Katarzyna Borzęcka

Koordynator Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie do realizacji projektu „Lekcje prawa w szkołach”

Kancelaria w Ueckermünde zatrudni radcę prawnego

By
Jesteśmy renomowaną niemiecką Kancelarią Adwokacką specjalizującą się również w obsłudze polskich Mandantów.
Szukamy od zaraz do Naszej Kancelarii adwokata lub radcę prawnego ze znajomością języka polskiego i niemieckiego 
do wzmocnienia Naszego Zespołu.
Oferujemy umowę o pracę z odpowiednim wynagrodzeniem.
Wymagane jest prawo wykonywania zawodu na terenie Niemiec.

Kontakt osobisty z:
Rechtsanwälte Kopp Kirchhof Heusler
Ueckerstraße 121
17373 Ueckermünde

e-mail: ra.frank.kopp@t-online.de
tel. 0049 39771 22580 "

          
        

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

By ,

W dniu 18 października 2018 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tygodniu od 15 do 19 października 2018 r., w całym kraju obchodzony będzie także tzw. Tydzień Mediacji.

Koordynacją działań z tym związanych na szczeblu krajowym zajmuje się Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Na szczeblu lokalnym koordynację tych działań powierzono koordynatorom ds. mediacji w sądach okręgowych. W wydarzeniach związanych z ww. obchodami będzie również uczestniczyć nasza Izba. Przykładem lat ubiegłych, Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie angażuje się w obchody w poprzez organizację dyżurów informacyjnych pełnionych przez mediatorów – radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w naszej Izbie. Dyżury odbywać się będą w Tygodniu Mediacji, codziennie w godzinach 14.00-16.00.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu proszone są o przesłanie informacji, w którym dniu i w jakich godzinach chciałyby pełnić dyżur. Informację należy wysłać na adres:
mediacje@oirp.szczecin.pl

.

Serdecznie zapraszam do przyłączenia się do ww. obchodów.

r.pr. Tomasz Picheta

Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Kancelaria nawiąże współpracę z radcą prawnym

By

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dalkowska nawiąże współpracę z radcą prawnym.

Szczegóły współpracy w ogłoszeniu poniżej.

radca prawny ogłoszenie

Zgłoszenia wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, proszę wysyłać na adres: kancelaria@dalkowska-jezowska.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: „Współpraca – radca prawny”).

Close Menu