Menu

Wyjazdowe szkolenie zawodowe. Informacje

31780
Dodana przez 20 września 2018

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat wyjazdowego szkolenia zawodowego informujemy, iż w bieżącym roku kalendarzowym szkolenie takie nie jest przewidziane. Wstępnie planujemy organizację takiego szkolenia na wiosnę przyszłego roku. Pierwszeństwo zapisu na szkolenie zawodowe będą miały osoby, które na dzień 1 października br. nie będą miały wymagalnych zobowiązań z tytułu składek samorządowych i na ubezpieczenie oc oraz będą od wyżej wymienionej daty na bieżąco regulowały zobowiązania z tych tytułów (należy rozumieć przez to opłacanie składek co miesiąc). Dalsze informacje w sprawie będziemy przekazywać na przełomie roku.