Skip to main content
search
0
Monthly Archives

lipiec 2019

Zastępca radcy prawnego

By

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, radcy prawnego.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

By

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Radek Rafał Wasilewski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Półmetek cyklu szkoleń zawodowych

By

Koleżanki i Koledzy,

Z końcem czerwca minęła połowa kolejnego cyklu szkoleniowego, którego zakończenie będzie miało miejsce 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą KRRP nr 103/IX/2015z 11.12.2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych… (zał. do uchwały Prezydium KRRP nr 85/X/2017 z 22.06.2017 r.), każdy z czynnych radców prawnych winien w cyklu szkoleniowym uzyskać 40 punktów.

Punkty przyznawane są za udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, nie tylko za udział w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę. Warunkiem zaliczenia innych form doskonalenia zawodowego jest złożenie do OIRP w Szczecinie zaświadczenia lub innego dowodu potwierdzającego realizację doskonalenia zawodowego, do czego nieustannie zachęcamy.

Namawiamy również do udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę w II półroczu bieżącego roku, których harmonogram zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

W ich ramach uruchomimy pilotażowo nową formułę możliwości uczestnictwa w tych szkoleniach poprzez transmisję w czasie rzeczywistym w sieci internet, tzw. webinarium.

Poniżej podajemy aktualne dane dot. realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, które nakłoniły do zamieszczenia tej informacji.

dane na dzień 30 czerwca 2019 r. (narastająco od początku cyklu)

  1. Liczba radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych, na których ciąży obowiązek brania udziału w szkoleniach zawodowych: 868
  2. Liczba radców prawnych, którzy wypełnili obowiązek doskonalenia zawodowego: 215
    • uzyskali powyżej 50% punktów szkoleniowych: 99
    • uzyskali do 50% punktów szkoleniowych: 192
    • nie uzyskali punktów szkoleniowych (0): 362

Kinga Przybylska-Charif
Kierownik Szkoleń Zawodowych

XXIV Wrocławski Turniej Tenisa Prawników Temida 2019

By

XXIV WROCŁAWSKI TURNIEJ TENISOWY PRAWNIKÓW TEMIDA 2019

6 – 8 września 2019r.
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
Adwokackie Towarzystwo Sportowe Wrocław
Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu
Izba Notarialna we Wrocławiu
Izba Komornicza we Wrocławiu
serdecznie zapraszają:
sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, referendarzy oraz asesorów i aplikantów powyższych profesji, z terenu Dolnego Śląska oraz wszystkich naszych przyjaciół z innych regionów Polski na Turniej Tenisowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2019 r. na kortach “Olimpijski Club” we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35 (Stadion Olimpijski)
Uroczyste otwarcie Turnieju w dniu 6 września 2019 r. o godz. 9:30

Turniej będzie rozgrywany w następujących kategoriach:
masters, turniej mężczyzn (do 50 i powyżej 50 lat), turniej kobiet, debel, turniej rodzinno-mixtowy

Program Turnieju:
4 września 2019 r. – ostatni dzień zgłoszeń do turnieju

5 września 2019 r. – losowanie pierwszej rundy gier singlowych

6 września 2019 r – otwarcie turnieju
10.00 – 19.00 Gry eliminacyjne w poszczególnych kategoriach

7 września 2019 r.
9.00 – 19.00 Dalszy ciąg gier eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach, ewentualnie gry półfinałowe
20.00. – Bankiet dla sponsorów, uczestników i kibiców

8 września 2019 r.
11.00 – 15.00 Gry półfinałowe i finałowe

Rejestracja na to wydarzenie odbywać się będzie mailowo na adres: monichimowski@oirp.wroclaw.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.09.2019 r.
Koszt udziału w Turnieju; 50 zł dla aplikantów i 250 zł dla pozostałych uczestników.
Wpłat można dokonywać na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr 09 1020 5226 0000 6802 0591 0122. W tytule przelewu (imię i nazwisko – TEMIDA 2019)
Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w TEMIDZIE 2019 jest zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną oraz jednoczesnym wypełnieniem deklaracji zgłoszeniowej.
TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!

SZKOLENIE NA MEDIATORA CERYFIKOWANEGO

By

SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na  Jesienne  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Program szkolenia obejmuje najnowsze wytyczne Europejskiej Komisji Na Rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie w trzech sesjach weekendowych (sobota-niedziela).
Terminy: 14-15.09.2019 r., 21-22.09.2019 r. oraz 5-6.10.2019 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123a
Cena: 2.250 zł + VAT, tj. 2767,50 zł; (cena obejmuje lunch oraz materiały szkoleniowe, organizator nie zapewnia noclegów).
UWAGA! Dla osób, które zarejestrują się do 23 sierpnia 2019 r. – 1700 zł + VAT, tj. 2091 zł.
Link do rejestracji: https://jwm2019.webankieta.pl/


Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona.
       

Szczegółowe informacje na stronie – link do strony                                                                                                                                                                                      

Beata Wolańska
Centrum Mediacji Gospodarczej Przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Komunikat ws. obniżki cen energii elektrycznej dla kancelarii

By

Informuję, że zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę̨ o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę̨ o efektywności energetycznej oraz ustawę̨ o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U z 2019 r., poz. 1210) mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, do których to zalicza się większość kancelarii radcowskich, mogą uzyskać obniżkę opłat za energię elektryczną, pod warunkiem, że w terminie do dnia 27 lipca 2019 roku złożą w zakładzie energetycznym oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do ustawy, z której treścią można zapoznać się po kliknięciu odnośnika. Zachęcam do zapoznania się z przepisami ustawy oraz do skorzystania ze stworzonej ustawowo ulgi w kosztach prowadzania działalności gospodarczej.

Sekretarz Rady OIRP Piotr Sydor

 

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

By

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa
Radców Prawnych i Aplikantów
w tenisie

Impreza odbędzie się
w dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r.
na kortach Arki Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorski w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach zgodnie z informacją załączoną do ogłoszenia.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 5 sierpnia 2019r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;

50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,

tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się na stronie www.kirp.pl

Informacja o przetwarzaniu danych

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

PROGRAM

Rekomendacja hotel Nadmorski

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Przypomnienie o ankiecie dla aplikantów

By

Szanowni Państwo,

W dniu 09.07.2019 r. przesłano do wszystkich aplikantów poszczególnych roczników szkoleniowych linki do ankiet oceny osób prowadzących zajęcia odpowiednio w I półroczu 2019r.

Przypominamy osobom, które jeszcze ankiet nie wypełniły lub napotkały problemy techniczne z ich wypełnieniem, że ankiety można wypełnić do dnia 31.07.2019 do godz. 12.00

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał emaila z linkiem do ankiety proszę o kontakt bezpośrednio z firmą przesyłającą newsletter – email: expromo@expromo.pl, celem ustalenia przyczyn nieotrzymania linku.

Wyniki zebranych ankiet umożliwią Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie dokonanie oceny poziomu kształcenia aplikantów, przed zatwierdzeniem planów zajęć na kolejny rok szkoleniowy.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tym badaniu.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

By

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Dorota Kaczorkiewicz złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu