Skip to main content
search
0
Monthly Archives

lipiec 2021

V edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej-aplikanci I i II roku

By

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano
w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 sierpnia 2021 r.
Zwycięzcom Kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne. Nagrodę mogą stanowić także płatne praktyki. Kapituła ma prawo przyznać również wyróżnienia.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/prokuratoria/v-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z sekretarzem Kapituły konkursu: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

Odbiór uchwał ws. wpisu na listę radców prawnych

By

Informujemy, iż w dniu 22 lipca br. Rada OIRP w Szczecinie podjęła uchwały w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych.
Wszystkich Państwa, którzy złożyli wnioski o wpis na listę radców prawnych, w związku z pozytywnym wynikiem z egzaminu radcowskiego, serdecznie zapraszamy po odbiór uchwał do siedziby Izby, w godzinach pracy Biura.
Uchwały można odbierać do dnia 5 sierpnia br. Po tym terminie zostaną one wysłane drogą pocztową.

 

 

 

 

Klub Seniora zaprasza do współpracy

By

Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że Klub Seniora Radcy Prawnego przy naszej Izbie istnieje i nadal działa. Członkiem Klubu może być osoba na emeryturze, niezależnie od tego czy nadal jest aktywna zawodowo. Mimo pandemii próbujemy nadal się spotykać. Wszelkie informacje o pracy Klubu znajdują się w zakładce Klub Seniora na stronie internetowej Izby.

Kontakt osobisty do przewodniczącej Klubu : Elżbieta Konury tel. 692 780 077.

Zapraszamy do współpracy.

Wpis na listę radców prawnych

By

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Tomasz Waliszewski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Zastępstwo

By

Radca prawny reprezentujący pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym poszukuje pilnie aplikanta radcowskiego do zastępstwa dla czynności przesłuchania świadka w Komisariacie Policji Szczecin-Śródmieście, zaplanowanej na dzień 28 lipca 2021 r., godz. 14:00.
Kontakt telefoniczny w sprawie zastępstwa 514 988 762.

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wieloletniego członka naszego samorządu
Romualda Kubika

W 1982 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych,

w latach 1982-1983 był pełnomocnikiem do organizowania tymczasowej OIRP w Szczecinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 lipca 2021 r. godz. 13:00
w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Wyjazd szkoleniowo- integracyjny dla aplikantów radcowskich- przedłużenie zapisów do dnia 26.07

By

Koleżanki i Koledzy,

informujemy o przedłużeniu zapisów do udziału w wyjeździe szkoleniowo- integracyjnym, który odbędzie się w dniach 17-19 września w Łukęcinie, do dnia 26 lipca do końca dnia. Do udziału w wyjeździe zapraszamy również osoby, które w zeszłym roku ukończyły w naszej izbie aplikację radcowską.

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny aplikantów radcowskich 2021

Close Menu