Menu
 

ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Bądź zawsze na bieżąco
ze szkoleniami i wydarzeniami w Izbie

 

STREFA DLA RADCÓW

Od rozległych szkoleń zawodowych
aż po szczegółowe informacje dotyczące profesji

 

DLA APLIKANTÓW

Podsumowania i informacje na temat egzaminów
oraz szczegóły dotyczące samej aplkacji

KOMUNIKATY

18 listopada 2017
„Niebieski Mikołaj”. Ważne informacje
18 listopada 2017
Ślubowanie aplikantów
14 listopada 2017
In Gremio. Nowe zasady dystrybucji
11 listopada 2017
„Niebieski Mikołaj”. Zapisy
26 października 2017
Szkolenia zawodowe -uwolnienie zapisów dla adwokatów

Na skróty

Dla radców

Dla aplikantów

Szkolenia

Egzaminy

Aktualności

In Gremio. Nowe zasady dystrybucji

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniamy zasady dystrybucji miesięcznika In Gremio. Od nowego roku osoby zainteresowane otrzymywaniem miesięcznika na wskazany przez siebie adres, tak jak dotychczas za pośrednictwem poczty, zobowiązane są dokonać przedpłaty zryczałtowanej kwoty 55 zł tytułem kosztów wysyłki . Aby od 1 stycznia otrzymywać periodyk należy wpłacić na rachunek Izby ww. kwotę oraz zapisać się za pośrednictwem formularza, gdzie też należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Zapisy przyjmujemy do dnia 15 grudnia br.

Wprowadzenie odpłatności za dystrybucję miesięcznika spowodowane jest tym, że od dwóch lat Izba, zgodnie z decyzją Zgromadzenia Delegatów, ponosi zwiększone nakłady na finansowanie wydawnictwa (20.000 zł w miejsce dotychczas wydatkowanych 5.000 zł rocznie). Wynika to z tego, że wydawanie In Gremio obciąża finansowo wyłącznie samorządy radcowski i adwokacki. Inne zaś zawody prawnicze, w tym zwłaszcza notariusze i komornicy, które chętnie i w dużym nakładzie odbierają gazetę nie partycypują w kosztach jej wydawania w najmniejszym nawet zakresie. Dlatego też zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia odpłatności za same koszty dystrybucji gazety, które pochłaniają rocznie kilkanaście tysięcy złotych (oprócz wydatkowania powyższych 20.000 zł). Wydaje nam się przy tym, iż wydatek na poziomie 4,50 zł miesięcznie nie będzie przesadnym obciążeniem dla wielbicieli pióra autorów In Gremio. Liczymy, że pomimo wprowadzenia odpłatności zainteresowanie gazetą nie spadnie. Oczywiście w Biurze Izby nadal będzie dostępna pewna, ograniczona ilość egzemplarzy dostępnych bez potrzeby zapisu.

„Niebieski Mikołaj”. Zapisy

Rada OIRP zaprasza wszystkich milusińskich członków naszej Izby (radców i aplikantów) na imprezę mikołajkową "Niebieski Mikołaj", która odbędzie się w dniu 17 grudnia br. o godz. 13:30 w szczecińskim  Teatrze Lalek Pleciuga. W ramach imprezy gwarantujemy:

  • spektakl - (Nie) idealne święta;
  • spotkanie z Mikołajem połączone z rozdawaniem drobnych prezentów.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów za pośrednictwem internetowego formularza zapisów. Warunkiem przyjęcia zapisu jest wniesienie symbolicznej opłaty 30 zł za każde zgłoszone dziecko, która zostanie przeznaczona na przygotowanie drobnych, słodkich upominków. Zapisów można dokonywać do dnia 26 listopada br. włącznie.

 

„Niebieski Mikołaj”. Ważne informacje

W związku z tym, iż pod koniec bieżącego tygodnia dynamika zapisów wyraźnie wyhamowała postanowiliśmy, że z dniem 22 listopada br. możliwość zapisu zostanie zamknięta. Pozwoli nam to na podjecie decyzji co do sposobu zagospodarowania pozostałej puli biletów. Już teraz możemy jednak zapewnić, że w imprezie będą mogli brać oboje rodzice. Udział drugiego rodzica nie wymaga zapisu (wręczy prosimy aby tego nie robić, by nie powodować zamieszania). Przy odbiorze biletów będzie możliwość wzięcia biletu dla drugiego rodzica (możliwość ta jednak będzie ograniczona czasowo).

 

Ślubowanie aplikantów

Uprzejmie informujemy, iż w dniu: 19 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 16.00 w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 128 odbędzie się uroczystość ślubowania aplikantów.

Bardzo prosimy o potwierdzenie Państwa obecności na adres e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych corocznego przedłożenia wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, pełniących dyżury w celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym
Komisja ds. Wykonywania Zawodu uprzejmie przypomina
o możliwości zadeklarowania gotowości do pełnienia dyżuru w postępowaniu przyspieszonym.

Stosownie do §7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym z dnia 23 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 920):
1. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w godzinach urzędowania właściwego sądu rejonowego ustalonych dla zapewnienia niezwłocznego rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym.
2. Adwokaci i radcy prawni pełnią dyżury w siedzibie właściwego sądu rejonowego.
3. Na wniosek adwokata lub radcy prawnego prezes właściwego sądu rejonowego może mu zezwolić na pełnienie dyżuru w innym miejscu niż siedziba sądu rejonowego, mając na uwadze konieczność niezwłocznego podjęcia obrony przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu przyspieszonym. W przypadku pełnienia dyżuru przez adwokata lub radcę prawnego poza siedzibą sądu rejonowego prezes właściwego sądu rejonowego ustala z adwokatem lub radcą prawnym sposób bezpośredniego kontaktowania się z adwokatem lub radcą prawnym.

W konsekwencji powyższego uprzejmie prosimy o deklarowanie przez zainteresowanych radców prawny gotowości do udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu w terminie do 24 listopada 2017r.

Z wyrazami szacunku
Jakub Cieślicki
Przewodniczący Komisji do spraw wykonywania zawodu

Ogólnopolska konferencja naukowa „Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne" które odbędzie się 1 grudnia 2017. Konferencja odbędzie się w Nowej Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64. Poniżej zamieszczamy do pobrania program konferencji oraz formularz zapisu.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Wpis na listę radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Maciej Kłodawski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b-c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233, z późn. zm.)

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Wszystkie aktualności

Kalendarz

Szkolenia

DataGodzinyTematLiczba wolnych miejsc
09.12.20179.00 - 11.45Prawo karne (przestępstwa: oszustwa – 286 kk; niezaspokojenia roszczeń wierzyciela – art. 300 kk; pozornego bankructwa – art. 301 kk; faworyzowania wierzycieli – art. 302 kk)0 / 40
09.12.201712.00 - 14.45Niektóre aspekty przedawnienia roszczeń0 / 40
02.12.20179:00 - 12:00Solidarna odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym0 / 100
02.12.201712:15 - 15:15Zadaniowy czas pracy. Mobbing, dyskryminacja – dochodzenie roszczeń.14 / 100
22.11.201717.00 - 19.45Niektóre aspekty przedawnienia roszczeń0 / 40