Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. gen. Ludomiła Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
Prezentacja OIRP w Szczecinie
  • Piknik z Radcą Prawnym
    Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Ośrodek Mediacji

Kalendarz

Październik 2016
P W Ś C P S N
« wrz   lis »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Wyszukiwarka

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że w dniu dzisiejszym na facebook’u debiutuje oficjalny profil naszej Izby www.facebook.com/OIRPSzczecin

Wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco z działalnością Izby oraz z organizowanymi przez nią wydarzeniami zapraszamy do polubienia tego profilu.

Jednocześnie informujemy, iż obecna grupa zrzeszająca członków OIRP Szczecin Oirp Szczecin zostanie wygaszona z chwilą zakończenia prac nad nową stroną internetową Izby, co planowane jest na koniec bieżącego roku. Równocześnie zostało uruchomione konto Izby na portalu Twitter.com o nazwie OIRP_Szczecin, które również polecamy użytkownikom tego medium społecznościowego. Pełna funkcjonalność obu profili na FB i TT zostanie osiągnięta z chwilą uruchomienia nowej witryny Izby. Wówczas ze stron mediów społecznościowych, po kliknięciu linku, będzie możliwe bezpośrednie przekierowanie użytkowników na stronę Izby.

W załączeniu fotka z profilu naszej Izby, na której widać jakie opcje należy zaznaczyć, aby w dalszym ciągu otrzymywać informacje o zmianach na stronie. Prosimy przy wciskaniu przycisku „Lubię to!” odhaczyć interesujące Was opcje.

Rada OIRP w Szczecinie

Działając na podstawie Uchwały Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych „w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” (tekst jednolity załącznik do Uchwały nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. – dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu  goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2017 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony (pobierz plik), oraz zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym zakresie porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w dalszej części posta.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Czytaj dalej »

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do udziału w warsztatach dla radców prawnych. Intensywne szkolenie będzie prowadzone przez uznanych ekspertów w dziedzinie mediacji i negocjacji – radców prawnych i adwokata. Uzyskany certyfikat będzie uprawniał do wpisu na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej KIRP.

Termin: 21 – 27 listopada 2016 r.
Miejsce: Zakopane, Zespół Antałówka, ul. Wierchowa 2
Cena: 2.500 zł + VAT (CENA OBEJMUJE NOCLEGI ORAZ WYŻYWIENIE)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dn. 31 października 2016 r. do Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

Informacje o warunkach uczestnictwa i programie szkolenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Piotr Puchalski
Zastępca Przewodniczącego
Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

 

Plakat ZSM 2016

Informacja o szkoleniu

Program szkolenia

Formularz i zasady uczestnictwa

 

W związku z chorobą SSR Pana Tomasza Radkiewicza odwołujemy zajęcia szkoleniowe z panem sędzią przewidziane na 22.10.2016 r. na godzinę 12.00.

O nowym terminie zajęć poinformujemy.

Kinga Przybylska-Charif

Kierownik Szkoleń Zawodowych

Kurator  dla uczestniczki-dział spadku. Szczegóły w załączniku.

kurator- II Ns 4383-15

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, tel: 91-489-16-70, lub e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl  do dnia 21.10.2016.

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Szczegóły w załączniku.

kurator I Co 1196-16

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, tel: 91-489-16-70, lub e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl  do dnia 18.10.2016.

Kurator dla pozwanego – B-INTEGRAL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o zapłatę . Szczegóły w załączniku.

Kurator VIII GC 310-16

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, tel. : 91 -489-16-70 lub e-mail : sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 17.10.2016 r.

BARDZO WAŻNE!
2016-10-12

W dniu dzisiejszym (12.10.16) nastąpiła publikacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Od dnia publikacji macie 14 dni na złożenie spraw do sądu z zachowaniem prawa do zasądzenia wynagrodzenia kosztów zastępstwa radcowskiego według dotychczasowych stawek.

Ponadto Minister Sprawiedliwości podpisał również projekt rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. W dniu wczorajszym (11.10.16) projekt został skierowany do publikacji.

Przedmiotowe akty prawne przedstawiamy w załączeniu.

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez SP kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Informujemy, iż 14 października 2016 (piątek) Biuro Izby będzie czynne do godz. 15:00.

 

Tydzień Mediacji
2016-10-10

Nasza Izba w dniach 17-22 października uczestniczyć będzie w tegorocznym Tygodniu Mediacji. Projekt ten realizowany jest przez Departament Strategii i Funduszu Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości pod hasłem „masz prawo do mediacji” W jego ramach we wskazanym tygodniu codziennie w godzinach 14-16 Ośrodek Mediacji organizuje 2 godzinne dyżury w siedzibie Izby. Osoby chcące wziąć udział w tej akcji, posiadające wpis na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie lub spełniające warunki do uzyskania takiego wpisu, proszone są o kontakt z kol. Piotrem Puchalskim mediacje@oirp.szczecin.pl.

Przypominamy, że w dniach 14-16 października br. w Kołobrzegu odbędzie się szkolenie zawodowe radców prawnych. Agenda seminarium w załączeniu.

Szkolenie w Kołobrzegu – agenda

 

zdjęcia ze wspólnego posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 3 października już w naszej galerii:

posiedzenie OIRP i ORA z dnia 3 października 2016 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu serdecznie zaprasza w piątek 14 października 2016 r. w godzinach 15:00 – 18:15 do Letia Business Center w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, na organizowane wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach europejskiego Projektu e-SENS praktycznych, BEZPŁATNE WARSZTATY:

„EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI W UE”

Wraz ze wzrostem mobilności obywateli i przedsiębiorców na terenie Europy, spory o charakterze międzynarodowym są coraz częstszym zjawiskiem. Postępowania sądowe, które są wszczynane w tego rodzaju sprawach charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania ze względu na konieczność stosowania międzynarodowych przepisów prawa, barierę językową czy utrudnienia związane z przesyłaniem dokumentów poza granice kraju. Konsekwencją braku wiedzy na temat istniejących narzędzi usprawniających tego typu postępowania jest niska liczba wszczynanych spraw, w których strona sporu pochodzi z innego kraju UE.

Celem warsztatów jest przedstawienie zagadnień związanych z transgranicznymi postępowaniami sądowymi umożliwiającymi skuteczne odzyskiwanie należności w UE, tj. postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Tzw. postępowania formularzowe pozwalają na obniżenie kosztów wykonywania postępowania oraz co do zasady przyczyniają się do standaryzacji przeprowadzanych procedur na terytorium UE.

Zapisy do dnia 11 października 2016 r. przyjmowane mailowo:
biuro@oirp.walbrzych.pl lub telefonicznie pod nr 74 842 68 76.

Liczba uczestników: 80 osób.

Radcowie prawni za udział w warsztatach otrzymają 8 punktów szkoleniowych na podstawie wpisu na liście obecności.

Koleżanki i Koledzy,

zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem „Radcy Prawnego”. W bieżącym numerze znajduje się wywiad z dziekanem OIRP w Szczecinie Przemysławem Mijalem.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość prenumeraty czasopisma. Jeżeli ktoś z Was życzy sobie otrzymywać je w wersji papierowej na adres kancelarii (lub inny adres) proszony jest o wysłanie wiadomości mailowej pod
radca.prawny@kirp.pl ze wskazaniem w treści właściwego adresu.

„Radca Prawny” jest ponadto na bieżąco publikowany na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych
www.kirp.pl

rp_167-2016_internet

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą biznesową dedykowaną członkom naszego samorządu:
www.dlaradcow.pl

2016-10-06

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Marcin Szostakowski złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233, z późn. zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w dniu 3 października br w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie odbyło się wspólne posiedzenie Rady OIRP oraz Okręgowej Rady Adwokackiej.

Było to wydarzenie bezprecedensowe, albowiem nigdy wcześniej w naszym mieście (a wedle słów Dziekana ORA Włodzimierza Łyczywka prawdopodobnie również w całej Polsce) nie zdarzyło się, aby rady dwóch najważniejszych samorządów prawniczych obradowały wspólnie.
Przedmiotem posiedzenia były kwestie związane z przyszłością czasopisma InGremio oraz rolą, jakie nasze samorządy powinny pełnić w procesie jego wydawania, jak również perspektywa podjęcia wspólnych inicjatyw na płaszczyźnie szkoleń zawodowych oraz korzystanie przez radców prawnych z pokoju adwokackiego w budynku Sądu Rejonowego Szczecin- Centrum przy ul. Kaszubskiej.

Na zakończenie posiedzenia Dziekan ORA mec. Włodzimierz Łyczywek przekazał Dziekanowi OIRP mec. Przemysławowi Mijalowi okolicznościowy upominek.

Zaplanowano również kolejne spotkanie, które tym razem odbyć ma się w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Przedstawiciele obu samorządów wyrazili bowiem wolę nadania zawiązanej współpracy konkretnych kształtów i usystematyzowania jej.

O terminie kolejnego posiedzenia zawiadomimy Was z odpowiednim wyprzedzeniem, dając wszystkim zainteresowanym możliwość zgłaszania uwag i inicjatyw, które miałyby stać się jego przedmiotem.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem procedury wpisów na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie informuję o możliwości składania wniosków o wpis na powyższą listę.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu Ośrodka Mediacji, mediatorem może być osoba wpisana na listę radców prawnych OIRP w Szczecinie lub będąca aplikantem radcowskim, legitymująca się certyfikatem ukończenia szkolenia spełniającego wymogi określone w obowiązujących „Standardach szkolenia mediatorów” uchwalonych przez społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości lub dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji.

Osoby spełniające w/w warunki i zainteresowane wpisem na listę mediatorów proszę o składanie w Izbie, zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie, wypełnionego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały nr 1071/IX/2016 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 r. wraz z załącznikami oraz dokonanie wpłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł na konto Ośrodka .

Wniosek wraz z informacją o odbytych studiach lub szkoleniach z zakresu mediacji i posiadanym doświadczeniu oraz kopią potwierdzającego te okoliczności dokumentu a także dowodem uiszczenia opłaty za wpis, należy złożyć w sekretariacie OIRP w Szczecinie.

Wszelkich wpłat związane z wpisem na listę mediatorów należy dokonywać na rachunek pomocniczy OIRP w Szczecinie prowadzony w Banku PKO BP SA nr 98 1020 4795 0000 9002 0347 7833 ze wskazaniem osoby wpłacającej oraz tytułu wpłaty.

Akty prawne i dokumenty regulujące działalność Ośrodka Mediacji tj. Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 958/IX/2015 z dn. 10 grudnia 2015 r. ; Uchwała Rady OIRP w Szczecinie nr 1071/IX/2016 z dn. 07 kwietnia 2016 r.; Statut Ośrodka Mediacji; Regulamin Ośrodka Mediacji dostępne są na stronie OIRP w zakładce Inicjatywy/Ośrodek Mediacji.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy pod adresem mediacje@oirp.szczecin.pl

W załączeniu formularz wniosku w wersji word/pdf.

r.pr. Piotr Puchalski
Zastępca Przewodniczącego
Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Wniosek o wpis na listę mediatorów Ośrodka

Wniosek o wpis na listę mediatorów Ośrodka

 

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 21.10.2016 r.
Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

1.oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
2.wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
3.oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
4.oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
5.aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
6.oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772,
7.oryginałem uchwały w sprawie wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2017 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

8.kwestionariusza osobowego,
9.życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2016 r. – 185,- zł.

2016-09-26

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie oraz Komisja Praw Człowieka zapraszają na konferencję pt. „Adwokatura w obronie praw człowieka”. Szczegóły w załączniku.

Konferencja w obronie praw człowieka – 15.10.2016 r.

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. M. Szczepański zawiadamia o organizowanym w Międzyzdrojach szkoleniu, które odbędzie się w dniach 7-9.10.2016 r. Szczegóły w załączniku.

Szkolenie zawodowe ORA – 7-9.10.2016

 

Gratulacje!
2016-09-25

Jak wynika z opublikowanych na stronie Izby wczoraj późnym wieczorem wyników egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, zakończył się on pomyślnie dla 49 spośród 112 przystępujących.

W imieniu Rady OIRP w Szczecinie oraz zrzeszonych w niej radców prawnych składamy Państwu serdeczne gratulacje!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy

Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer SA ogłaszają 8. edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Szczegóły w załączniku.

8. edycja Konkursu na książkę prawniczą

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w kolejnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem objęła Prof. Ewa Łętowska.

W pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku wzięło udział 215 szkół i 270 prawników w całej Polsce. W lekcjach dotyczących Konstytucji uczestniczyło 12 800 uczniów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi.

Prawnicy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Termin zgłoszeń upływa dnia 4 października 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:

bit.ly/2ci6up7, a także na stronie:

www.stowarzyszenieholda.pl w zakładce „projekty”. Dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio do adw. Sylwii Gregorczyk-Abram na adres mailowy:

stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl

Pismo od Stowarzyszenia im. prof. Hołdy do mecenasów
R. pr. D. Salajewski – Pismo od Stowarzyszenia im. prof. Hołdy

Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w:

III Squashowych Mistrzostwach Śląska Prawników pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Mistrzostwa odbędą się w dniu 22 października 2016 r. w Centrum Sportowym Bażantowo w Katowicach, ul. Pijarska 3, na czterech klimatyzowanych kortach, które będą udostępnione biorącym udział w zawodach.

W ramach turnieju przewiduje się wstępnie następujące kategorie:

– open , – kobiet.

Liczba uczestników jest ograniczona, a o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaną wpłatą. W razie dużej ilości zgłoszeń organizator utworzy listę rezerwową.

Losowanie odbędzie się dnia 21.10.2016 r.

Koszt wpisowego:

kategoria open i kobiet – 90 zł

aplikanci -70 zł

Warunkiem udziału w turnieju jest uiszczenie wpisowego do dnia 19.10.2016 r. Szczegółowe reguły uczestnictwa i rozgrywek znajdują się w Regulaminie Turnieju na stronie Bażantowo Sport i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, zakładka „Po godzinach- Sport” oraz stornie fb – OIRP w Katowicach.

Turniej rozegrany zostanie w godzinach od 12.00 do 18.00, systemem pucharowym według zasad PFS. W przypadku przegrania meczu organizator zapewnia grę w systemie pucharowym „do tyłu”. Mecze „do przodu” będą rozgrywane do 2 wygranych setów, każdy set do 11-tu punktów , przy wyniku po 10, gra się do 2 punktów przewagi. Mecze w drabince „do tyłu” w zależności od ilości zawodników rozgrywane będą do dwóch wygranych setów bądź jeden set do 15 punktów i co najmniej do 2 punktów przewagi .

Mecze półfinałowe i finał rozgrywane będą do 3 wygranych setów. W zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach organizator dopuszcza zmiany systemu rozgrywek (ilości kategorii i innych zasad rozgrywania turnieju).

W cenie wpisowego każdy uczestnik turnieju będzie miał dostęp do basenu, saunarium wraz z wypoczywalnią.

Rejestracja uczestników od godziny 11. do 12, a następnie otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier.

Organizator w trakcie trwania turnieju zaprasza na poczęstunek oraz do skorzystania z atrakcyjnego menu restauracji Bażantowo Sport.

Uroczyste wręczenie nagród i medali odbędzie po zakończeniu gier finałowych.

Po wręczeniu nagród i medali dla zwycięzców wylosowana zostanie również nagroda główna wśród wszystkich uczestników turnieju.

Ponadto miło nam poinformować, że na miejscu w ramach Centrum Sportowego funkcjonuje komfortowy i elegancki hotel (3***), którego pokoje i apartamenty można zarezerwować w recepcji centrum, tel. 32/ 722 40 40,
hotel@bazantowo.pl

Wszystkich prawników zainteresowanych udziałem w rozgrywkach turniejowych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 19 października 2016 r. na poniższy adres mailowy wraz z podaniem kategorii, telefonu kontaktowego i adresu mailowego, daty urodzenia oraz wykonywanego zawodu prawniczego (ewentualnie danych o rankingu w PFS). Turniej zostanie zgłoszony jak kategoria C w PFS. Koszty związane z udziałem w turnieju PFS pokrywa organizator turnieju.

g.waloch@bazantowo.pl

Wpłaty wpisowego można dokonać bezpośrednio rachunek bankowy organizatora:

Grzegorz Waloch ul. Jagiełły 27d/33 41-106 Siemianowice Śl. nr :

58 1140 2017 0000 45020987 8036.

Zarówno w zgłoszeniu jak i przelewie prosimy zamieścić dopisek „turniej squashowy prawników”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować zapytania mailowe pod poniższy adres:

pzarzecki@kancelariazarzecki.pl

Szczegółowe informacje na temat mistrzostw będą zamieszczane na stronie OIRP w Katowicach w zakładce „Dla Radców – po godzinach” i fb –OIRP w Katowicach.

Wszystkich sympatyków squasha zapraszamy do udziału w turnieju. Mile widziani są również kibice oraz rodziny uczestników turnieju, które na tym obiekcie na pewno nie będą się nudzić.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty sportowej i rekreacyjnej Centrum Bażantowo Sport i spędzenia czasu w aktywny sposób.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny

zaproszenie_nr1_09_2016
regulamin_nr_1_09_2016