Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. gen. Ludomiła Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
Prezentacja OIRP w Szczecinie
 • Ślubowanie Radców Prawnych 2016
 • III Forum Aplikantów Radcowskich
 • Przeznacz swój 1% podatku
  Fundacji Radców Prawnych
  Subsidio Venire
  Aby poznać szczegóły kliknij tutaj
 • Bezpłatna pomoc prawna
  Zgłoszenia radców prawnych do obsługi punktów bezpłatnej pomocy prawnej (czytaj więcej...)
 • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego
  i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
  już od 1 lipca 2015r.
  (czytaj więcej...)

Ośrodek Mediacji

Debaty przy kawie

Kalendarz

Lipiec 2016
P W Ś C P S N
« cze    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

WyszukiwarkaSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w załączeniu znajdziecie korespondencję kierowaną przez Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezę do Dziekana OIRP w Szczecinie Przemysława Mijala oraz do pozostałych radców prawnych, którzy udzielili merytorycznego wsparcia w przedmiocie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.233 ze zm.). Petycja ta postulowała pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do dodatkowego wynagrodzenia określonego w art. 22 [4] ust. 2 ustawy.

Przesłane przez radców prawnych Izby Szczecińskiej uwagi posłużyły do przygotowania ostatecznego stanowiska KRRP, które zostało następnie przedstawione przez Wiceprezesa KRRP podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw petycji w dniu 20 lipca o g.19:00. Po dyskusji, która na tym posiedzeniu się odbyła, petycja została jednomyślnie odrzucona.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP Szczecin

Korespondencja od Wiceprezesa KRRP do Dziekana Mijala [742328]
Korespondencja od Wiceprezesa KRRP OIRP w Szczecinie [742329]

W dniu 3 września 2016 r. odbędzie się II Rajd Przygodowy OIRP Gdańsk o Puchar Dziekana. Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły w załączniku.

rajd OIRP Gdańsk

Informujemy, iż w dniu 27 sierpnia 2016 roku w Łodzi odbędą się III Mistrzostwa Polski Radców Prawnych
i Aplikantów Radcowskich w biegu na 10 km. Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły w załączniku.

Zaproszenie OIRP w Łodzi

Warunki uczestnictwa w biegu

Regulamin zawodów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że od dnia 22.07.2016 biuro Izby czynne będzie
w godzinach:

- poniedziałek, środa-piątek – 8.00-16.00

- wtorek – 9.00-17.00

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Przemysław Mijal

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w załączeniu znajdziecie oświadczenie Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wydarzeń w Turcji, jak również wzór kart pocztowych, wysyłanych przez radców prawnych do adwokatów osadzonych w tureckich więzieniach.

Oświadczenie Komisji Praw Człowieka KRRP
Wzór kart pocztowych do Turcji

Radców prawnych  zainteresowanych świadczeniem w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w charakterze zastępców) w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świnoujściu zapraszamy do składania deklaracji. Więcej informacji w zakładce:link

Szanowni Państwo,

przypominam o możliwości wskazania przez Klientów uzyskujących pomoc prawną z urzędu konkretnego radcy prawnego do poprowadzenia sprawy – art. 117(3) §3 k.p.c.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby Ci z Państwa, którzy będą wykorzystywać tą instytucję w swojej pracy zawodowej podejmowali z własnej inicjatywy kontakt z Radą celem przekazania Radzie informacji o wskazaniu ich przez Klientów do prowadzenia danej sprawy.

Niestety wnioski sądów o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu nie zawsze zawierają informacje o tym, że osoba uprawniona wskazała konkretnego radcę prawnego do prowadzenia jej sprawy. Brak tej informacji często uniemożliwia wyznaczenie wybranego radcy prawnego i w konsekwencji wywołuje niepotrzebne trudności i problemy.

Kontakt z Radą zapewni Państwu dotarcie informacji o wybraniu przez Klienta i umożliwi wskazanie wybranego radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu.

Jakub Cieślicki
Przewodniczący
Komisji ds. wykonywania zawodu

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie z  urzędu zwraca się z prośbą o wskazanie kuratora dla małoletniego wierzyciela Joanny Kukuły  celem jej reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym KMP 17/10.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 01.08.2016 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, za pośrednictwem poczty lub e-maile na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-489-16-70 wew. 21

 
Dziekan OIRP w Szczecinie

Przemysław Mijal

 

Sąd Rejonowy w Stargardzie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Miasta Szczecin-Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z udziałem Kazimierza Michalczyszyn o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, zwraca się o wskazanie kandydata na kuratora w postępowaniu egzekucyjnym .

Zgłoszenia prosimy kierować do01.08.2016 r.na adres OIRP w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3 , telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 lub e-mailem: sekretariat@oirp.szczecin.pl.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,

uprzejmie informuję, że trwają obecnie prace nad „nową odsłoną” dwumiesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”.

Planowane są liczne zmiany zarówno co do treści, jak i formy pisma. Ale o tym – mam nadzieję – przekonają się Państwo już niebawem, po lekturze kolejnego numeru… Pewnym „novum” jest również oficjalne powołanie nowego Redaktora Naczelnego, jak również Komitetu Redakcyjnego „In Gremio”.

Z uwagi na to, że – uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 11 lipca 2016 r. – powołano mnie na członka ww. Komitetu i jednocześnie powierzono mi zaszczytną, ale i trudną, rolę reprezentowania interesów samorządu radcowskiego w tymże gremium, składającym się w przeważającej mierze z Kolegów i Koleżanek Adwokatów, zwracam się do Państwa z niniejszym apelem o wsparcie tej inicjatywy.

Serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego udziału we współtworzeniu tego pisma. Zachęcam Państwa zarówno do publikowania na łamach „In Gremio”, motywowania swoich Aplikantów do twórczej aktywności, jak również do zgłaszania do mnie wszelkich sugestii, uwag i zastrzeżeń pod adresem pisma. Państwa aktywność i konstruktywna krytyka pomogą nam jeszcze trafniej odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby Koleżeństwa. To jakie będzie nowe „In Gremio” zależy głównie od Państwa.

Tych z Państwa, którzy nie zdecydowali się jeszcze na prenumerowanie „In Gremio” (tj. bezpłatne otrzymywanie jednego numeru pisma nad adres Kancelarii bądź miejsca zamieszkania), gorąco zachęcam do wyrażenia takiej woli. Wystarczy jeden e-mail, aby dołączyć do społeczności „In Gremio”.

Na wiadomości od Państwa i Państwa artykuły do kolejnego, 101. już numeru proszę przesyłać bezpośrednio do mnie, bądź na skrzynkę redakcji:redakcja@ingremio.pl

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie nurtujące Państwa pytania i wątpliwości.

Z serdecznymi, koleżeńskimi pozdrowieniami,

r. pr. Anna Leśnik

Członek Komitetu Redakcyjnego „In Gremio”

 

Sąd Rejonowy  w Kamieniu Pomorskim  I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Renalda Liszki przeciwko Danielowi Wawrzyńskiemu o zachowek zwraca się o wskazanie kandydata na kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Daniela Wawrzyńskiego ostatnio stale zamieszkałego w Golczewie przy ul. Warszawskiej 12/2 w sprawie z powództwa Renalda Liszki o zapłatę o sygn. I C 370/15.

Wnioski należy składać w terminie do 18 lipca  2016 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty lub e-mailem na adres  sekretariat@oirp.szczecin.pl  bądź telefonicznie tel. : 91-488-27-22; 91-489-16-70.

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Przemysław Mijal

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Aleksandra Król - Räffler złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Przemysław Mijal

 

Szanowni Państwo,

Rada OIRP w Szczecinie poszukuje radców prawnych gotowych do udziału (w charakterze przedstawicieli samorządu radców prawnych) w przeszukaniach kancelarii, mieszkań i innych pomieszczeń radcy prawnego, które to przeszukania mogą być prowadzone na podstawie art. 219 par. 1 i par. 2 k.p.k.

Wskazuję, iż zgodnie z art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej. Wolą OIRP w Szczecinie jest utworzenie stałej listy osób, do których każdy radca prawny mógłby zgłosić się w sytuacji prowadzenia przeszukania w zajmowanych przez niego pomieszczeniach.

Niniejsze ogłoszenie adresowane jest w szczególności do radców prawnych zorientowanych w problematyce prawa oraz postępowania karnego.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. mailowo na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl lub też telefonicznie pod nr (91) 4882722. W zgłoszeniu proszę wskazać aktualny numer telefonu kontaktowego.

Zasady postępowania w razie przeszukania kancelarii

r. pr. Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP Szczecin

Studia stanowią kompleksowy, autorski moduł kształcenia, którego celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego, a także umiejętności charakteryzowania i ewaluacji prawnych instrumentów współpracy i konkurencji w obszarze krajowej, unijnej i światowej energetyki. Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 8 weekendów w semestrze po 20 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów (łącznie 320 godzin). Studia obejmują sześć modułów, kończących się zaliczeniami z oceną.

Więcej szczegółów w pliku zamieszczonym poniżej:

Prawo energetyczne – broszura informacyjna

Z okazji Dnia Radcy Prawnego, w dniu 10 lipca o godz. 18.00 w Katedrze p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie, ul. Św. Jakuba 1 zostanie odprawiona msza święta w intencji Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich.

serdecznie zapraszamy do udziału

Sekretarz

Piotr Sydor

 

 

Szanowni Państwo.

w dniu 30 czerwca 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, działając w imieniu KRRP, podjęło uchwałę nr 272/ix/2016  w przedmiocie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W konkluzji Uchwały, Prezydium KRRP  wyraziło negatywną opinię o przedłożonych przez Ministra Sprawiedliwości projektach. W ocenie Prezydium, proponowane zmiany podjęto bez prawidłowej i rzetelnej analizy barier finansowych w realizacji prawa obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Wysokość proponowanych stawek jest równocześnie całkowicie nieadekwatna do nakładu pracy poświęconej na świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych.

KRRP proponuje również rozważenie przeprowadzenia szerszej debaty nad ostatecznym kształtem rozporządzeń taryfowych jak i wnikliwej analizy konsekwencji ich zmian.

Przedmiotową uchwałę znajdziecie Państwo w załączeniu. Podkreślenia wymaga, iż w jej przygotowaniu uczestniczył Dziekan OIRP w Szczecinie dr Przemysław Mijal.

r. pr. Albert Kuźmiński
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Uchwała Nr 272.IX.2016

 

Szanowni Państwo,

Informuję, iż Rada OIRP w Szczecinie uchwałą nr 24/X/2016 podjętą w dniu 30 czerwca 2016 r. wyznaczyła do dnia 11 lipca 2016 r. termin zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie. Stosownie do paragrafu 33 ust. 5 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych  zgłoszeń dokonuje się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego OIRP w Szczecinie. Kandydat na rzecznika powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury. W celu zapoznania się z pozostałymi warunkami formalnymi zgłoszenia proszę zapoznać się z wyżej przywołaną uchwałą KRRP, do której odsyła niniejszy odnośnik

Uchwała

Z poważaniem
Sekretarz Rady OIRP w Szczecinie

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w sprawie z wniosku Jerzego Skarżyńskiego przy udziale Marleny Skarżyńskiej   zwraca się z prośbą o wskazanie radców prawnych obeznanych z pełnieniem funkcji zarządcy zajętych udziałów dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzi należy udzielić  do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty, lub e-mailem  na adres : sekretariat@oirp.szczecin.pl bądź telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 do dnia 06.07.2016 r.

Dziekan OIRP w Szczecinie
Przemysław Mijal

 

W dniu 27 czerwca 2016r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów OIRP w Szczecinie, którego celem było wyłonienie dziekana oraz organów OIRP
w Szczecinie X kadencji. Dziekanem Rady OIRP w Szczecinie został wybrany Przemysław Mijal. Skład organów wygląda następująco:

Rada: Elżbieta Dąbrowska, Lucyna Żejmo-Prawicka, Piotr Sydor, Paweł Lipiński, Joanna Maruszewska, Bożena Licht, Anna Biel, Małgorzata Łęczyńska-Smoter, Michał Horoszko, Adam Jędrzejewski, Jakub Cieślicki, Marcin Matuszkiewicz, Radosław Jagodziński, Albert Kuźmiński, Kacper Sobczak.

Rzecznik Dyscyplinarny: Błażej Baumgart.

Komisja Rewizyjna: Robert Goch, Małgorzata Biernacka, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Joanna Potocka, Mirela Chomont.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny: Elżbieta Grzybkowska, Paweł Zwarycz, Renata Huninik, Andrzej Oryl, Ewa Niciejewska, Patrycja Szalkiewicz, Jowita Szczygielska, Izabela Piskor, Małgorzata Rudnik-Mijal, Marcin Chmielewski, Grzegorz Neumann, Patrycja Rybak Dębińska, Diana Klonek-Sydor, Anna Malek, Ewa Jędrzejewska, Rafał Janicki, Ewa Krzysztoporska.

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych: Stefan Mazurkiewicz, Krzysztof Judek, Przemysław Mijal, Anna Biel, Piotr Sydor, Joanna Maruszewska, Adam Jędrzejewski, Marcin Matuszkiewicz.

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych: Przemysław Mijal.

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

 

W dniu wczorajszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone projekty zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Oprócz ww. projektów został udostępniony skan pisma do KRRP o zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowych projektów  z terminem do dnia 24 czerwca 2016r.

Z kolei, w dniu dzisiejszym wpłynęło do naszej Izby w formie elektronicznej pismo KRRP datowane na dzień 22.06.2016r. opisujące zaistniały stan rzeczy, z prośbą o zajęcie stanowiska względnie opinii co do planowanych zmian.

Z uwagi na charakter sprawy termin przesyłania opinii w sprawie projektowanych zmian wyznaczono na 23 czerwiec 2016 godz. 23.00.
Opinię należy wysyłać bezpośrednio na adres obsil@kirp.pl

W związku z tym zachęcam radców prawnych i aplikantów do zapoznania się z ww. zmianami i ew. przesłanie swoich opinii na ww. adres e-mail.

Poniżej znajduje sią skany powołanych pism oraz projektów zmiany rozporządzenia.

R.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin”

Korespondencja od A.Berezy dot. rozporządzeń MS

MS – Opłaty za czynności radców prawnych

MS – Pismo przewodnie

MS – Stawki pomocy z urzędu

Na zdjęciu r.pr. Paweł Majewski z prezesem Izby Saksońskiej Dr. Detlef Haselbach

(Na zdjęciu r.pr. Paweł Majewski z prezesem Izby Saksońskiej Dr. Detlef Haselbach)

W dniach 17 – 19 czerwca 2016 r. w Dreźnie odbyła się konferencja szkoleniowa dla polskich i niemieckich prawników pod patronatem Izby Landu Saksonii. Nasza Izba była reprezentowana przez Radcę Prawnego Pawła Majewskiego. W ramach wykładów przewidzianych w programie konferencji, stanowiącej kontynuację zorganizowanego pod koniec 2015 r. Forum Prawników we Wrocławiu, poruszano liczne i istotne zagadnienia z zakresu np. systemu specjalizacji prawników w Niemczech w konkretnych dziedzinach prawa (Fachanwalt), czy też problematyki wzajemnego przenikania się niemieckiego i polskiego rynku pracy z uwzględnieniem niemieckiego systemu płacy minimalnej. Poza częścią szkoleniową na zaproszenie Izby Saksońskiej odbyła się również uroczysta kolacja z przedstawicielami polskich Izb oraz niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Z relacji r.pr. Pawła Majewskiego wynika, że uczestnicy konferencji poczynili wstępne ustalenia, iż kolejne Forum Polsko-Niemieckie, zgodnie z propozycją Izby Saksońskiej miałoby miejsce w Lipsku w październiku 2017 r., choć oczywiście wymaga to dalszych, szczegółowych uzgodnień. W opinii Przedstawiciela naszej Izby 3 – dniową konferencję w Dreźnie należy ocenić jako niezwykle cenne i praktyczne doświadczenie oraz doskonałą płaszczyznę do budowania wzajemnych relacji z przedstawicielami naszego zawodu z Niemiec.

Zatem czekamy na kolejne Forum Polsko-Niemiecki, w tym razie w Lipsku.

r.pr. Anna Koziura

rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Grey Club
ul. Księcia Bogusława X 9
24 czerwca 2016 o godzinie 22:00

UWAGA!
Rezerwacji miejsc siedzących można dokonać u Koleżanki Moniki Grzywny do dnia 20.06.2016 r. lub do wyczerpania miejsc:

 • mailowo: monika-grzywna@o2.pl
 • telefonicznie: 723 798 190

Bezpłatne wejście dla osób, które zgłoszą swój udział do czwartku 23.06.2016 r. – kontakt w tej sprawie jw.

ZAPRASZAMY RADCÓW I APLIKANTÓW Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI.

 

Szanowni Państwo, prowadzący zajęcia na aplikacji radcowskiej

W załączeniu przekazuję informację dot. szkoleń metodycznych w formie e-learningu, skierowanych do prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej.

Panel e-learningu zawiera wykłady w formie wideo, treści w formie prezentacji oraz quizy ułatwiające utrwalenie nowo zdobytej wiedzy. Autorami szkoleń są pracownicy naukowi Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Szkolenia dotyczą narzędzi metodycznych w pracy z grupą w formie ćwiczeń oraz wykładów.

Każdy prowadzący, który zdecyduje się wziąć udział w szkoleniu e-learningowym otrzyma hasło i login do platformy po uprzednim zgłoszeniu zgodnie z informacją w załączeniu.

Zachęcam Wszystkich Państwa do zapoznania się z załączoną informacją.

Z poważaniem,

Małgorzata Nej – Kierownik Szkolenia Aplikantów

 

Biuletyn dot. szkoleń metodycznych

 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na studia podyplomowe.

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach poniżej:

Mediacja

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Szanowni Państwo,

Dziekan oraz członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Mistrzostwach Prawników w Tenisie o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu.
Zawody odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2016 r. (sobota, niedziela) w Parku Tenisowym OLIMPIA w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.

W turnieju mogą wziąć udział osoby, które są absolwentami studiów prawniczych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w rozgrywkach turniejowych prosimy o zgłoszenie do 22 czerwca 2016 r. wraz z podaniem daty urodzenia (uczestnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe) oraz nr telefonu kontaktowego na adres mailowy: jeremi-mazany@wp.pl.

W przypadku wysokiej frekwencji o udziale w Mistrzostwach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie przelewu.

Poniżej podsumowanie informacji o mistrzostwach

Wpisowe: 140 zł, aplikanci 110 zł – obejmuje m.in.: wynajem kortów, piłki, pełen catering.

Miejsce: Park Tenisowy Olimpia w Poznaniu, ul. Warmińska 1

Data: 25-26 czerwca 2016 r. (sobota i niedziela) sobota godz. 9.30-18/19.00, niedziela 10.00-14.00

Kategorie:

 • Singiel kobiet OPEN
 • Singiel mężczyzn – wiek do 34 lat
 • Singiel mężczyzn – wiek od 35 do 44 lat
 • Singiel mężczyzn – wiek od 45 lat
 • Debel mężczyzn OPEN

Dyrektor turnieju: radca prawny Jeremi Mazany

Zgłoszenia: do 22.06.2016 r. na adres jeremi-mazany@wp.pl

Konto do wpłaty:
Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia
ul. Warmińska 1
60-622 Poznań
62 1090 1463 0000 0001 1517 4872
(w tytule prosimy podać: mistrzostwa prawników, imię i nazwisko)

Aktualności na temat Mistrzostw można znaleźć na stronie OIRP w Poznaniu oraz fan pagu na facebooku. Zapraszamy do polubienia!

Zapraszamy!

Jeremi Mazany
radca prawny