Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
Prezentacja OIRP w Szczecinie
 • III Forum Aplikantów Radcowskich
 • Przeznacz swój 1% podatku
  Fundacji Radców Prawnych
  Subsidio Venire
  Aby poznać szczegóły kliknij tutaj
 • Bezpłatna pomoc prawna
  Zgłoszenia radców prawnych do obsługi punktów bezpłatnej pomocy prawnej (czytaj więcej...)
 • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego
  i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
  już od 1 lipca 2015r.
  (czytaj więcej...)

Ośrodek Mediacji

Debaty przy kawie

Kalendarz

Maj 2016
P W Ś C P S N
« kwi   cze »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

WyszukiwarkaPrzypominamy, że w związku z uchyleniem Uchwały Nr 1064/IX/2016 zebrania rejonowe wyznaczone na dzień 9 i 10 maja 2016 r. nie odbędą się.

Delegaci wyłonieni na zebraniach rejonowych w dniach 18 i 19 stycznia 2016 r. zostaną powiadomieni odrębnymi pismami o Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.30 w auli im. prof. Przemysława Małka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Sekretarz Rady

Elżbieta Dąbrowska

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 kwietnia 2016 r.  zawarte zostało porozumienie pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Wolters Kluwer S.A ustalające warunki współpracy dotyczące wprowadzenia oferty specjalnej na pozyskanie licencji do korzystania z SIP LEX przez radców prawnych z tzw. małych kancelarii radcowskich (1-,2-,3-osobowych).

Oferta obejmuje dostęp do pełnej bazy aktów prawnych i orzecznictwa oraz 4 moduły autorskie na okres 12 lub 18 miesięcy (do wyboru komplet nr 1 – komentarzowy lub komplet nr 2 – dziedzinowy). Cennik oferty zależny jest od okresu trwania licencji i liczby dostępów (od 1800 do 7875 zł). Szczegóły oferty zawarte są w załączniku nr 1 do porozumienia, który jest w załączeniu  z niniejszą informacją.

Zamówienia mogą być składane przez radców prawnych w okresie od 20 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. za pośrednictwem strony internetowej www.radca.profinfo.pl .

Dziekan OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

W ramach programu Edukacja Prawna, w dniu 27.04.2016r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nasza Izba przeprowadziła eliminacje okręgowe – Konkursu Wiedzy o Prawie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Do etapu okręgowego zakwalifikowano 11 uczniów, w tym jednego ze szkoły podstawowej oraz 10 ze szkół gimnazjalnych. Każdy z uczniów otrzymał dyplom oraz drobny upominek ze strony Izby. Z kolei, zwycięzcami konkursu są: Maciej Mazan, Julia Laskowska, Urszula Sołtykowska oraz Krzysztof Andrulonis, którzy wezmą udział w ostatnim etapie konkursu. Koordynatorem ds. edukacji prawnej przy OIRP w Szczecinie jest r. pr. Paweł Mikołajczyk.

r. pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Edukacja prawna 2016

Galeria zdjęć

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pani Agnieszka Seniuk złożyła wniosek o wpis na na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24  ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 24^1 ust. 2 pkt 2  ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 233).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Szanowni Państwo,
w dniach 10-11 maja 2016 r., odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego ”Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych”,
organizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz do odwiedzenia strony internetowej Konferencji: www.sites.google.com/site/okpproc/home/.

W załącznikach do pobrania program oraz plakat Konferencji

Z poważaniem,
w imieniu organizatorów,
x dr Maciej Kubala
(Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM)

Plakat

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Magdalena Radomska  złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 odbędą się eliminacje okręgowe konkursu Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Eliminacje okręgowe organizowane przez Koordynatora ds. edukacji prawnej OIRP w Szczecinie zostaną przeprowadzone w gmachu Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Projekt ma na celu zarówno popularyzację prawa wśród młodzieży szkolnej jak i kształtowania postaw obywatelskich młodzieży. Polega na sprawdzeniu jak młodzież rozumie instytucje prawa, które były przedstawiane na wcześniejszych spotkaniach oraz na prezentacji zagadnień prawnych w formie wystąpień publicznych.

Radców prawnych  zainteresowanych świadczeniem w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w charakterze zastępców) w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świnoujściu zapraszamy do składania deklaracji. Więcej informacji w zakładce:
link

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przychylając się do prośby Opiekuna praktyk programowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zachęcam Koleżanki i Kolegów do rozważenia możliwości przyjęcia na praktyki studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zainteresowane współpracą Kancelarie do 30 kwietnia 2016 r. mogą kierować zgłoszenia na adres: praktyki@mec.univ.szczecin.pl (lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału),z informacją o możliwości przyjęcia studentów na praktyki, ze wskazaniem w jakich miesiącach oraz czy oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków.

Z uwagi na fakt, iż na Wydziale Prawa i Administracji US prowadzone są obecnie studia na trzech kierunkach, tj. Prawo, Administracja (studia I oraz II stopnia), a także Ekonomiczno-Prawny (studia I stopnia) uprzejmie proszę o rozważanie możliwości przyjęcia na praktyki studentów również innych kierunków, niż Prawo.

Alicja Kujawa

Czytaj dalej »

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie
zaprasza

na spotkanie z podologiem,

które odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r. (wtorek)

o godzinie 13.00.

Serdecznie zapraszamy!

Sąd Rejonowy w Stargardzie I Wydział Cywilny w sprawie Co 1619/15 z wniosku Gminy Miasta Szczecin-Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z udziałem Kazimierza Michalczyszyn, Pesel 59030412653 o ustanowienie kuratora w egzekucji  zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na kuratora w osobie radcy prawnego, dla nieznanego  z miejsca zamieszkania dłużnika  w egzekucji (wydanie lokalu położonego w Szczecinie).

Odpowiedzi należy udzielić do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty, lub e-mailem  na adres : sekretariat@oirp.szczecin.pl bądź telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 do dnia 21.04.2016 r.

Dziekan OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny w sprawie z udziałem Leszka Łukowskiego o ustanowienie kuratora spadku po Mariannie Łukowskiej , przeciwko której przed jej śmiercią toczyły się sprawy egzekucyjne z wniosku Banku Zachodniego WBK SA we Wrocławiu  ( Km 3481/11) , Monsanto Polska Spółka z o.o w Warszawie (Km 43/08), Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie(Km 607/08), prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim  zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego gotowego do podjęcia funkcji kuratora dla Leszka Łukowskiego .

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 20.04.2016 r. do Okręgow ej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, za pośrednictwem poczty lub e-maile na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-489-16-70 wew. 21

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

 

Informuję, iż w dniu 13 kwietnia 2016 r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Uchwałą Nr 237/IX/2016 uchyliło w całości Uchwałę Nr 1064/IX/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr 895/IX/2015 Rady OIRP w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

W związku z uchyleniem Uchwały Nr 1064/IX/2016 zebrania rejonowe wyznaczone na dzień 9 i 10 maja 2016 r. nie odbędą się.

Delegaci wyłonieni na zebraniach rejonowych w dniach 18 i 19 stycznia 2016 r. zostaną powiadomieni odrębnymi pismami o Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.30 w auli im. prof. Przemysława Małka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Sekretarz Rady

Elżbieta Dąbrowska

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Aplikanci Radcowscy!

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące III Pomorskiego Ogólnopolskiego Rajdu Radców Prawnych w Gdańsku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie informuje, że tegoroczny Rajd odbędzie się w terminie  19-22 maj 2016 r. Tym razem przenosimy się w inny zakątek Pomorza, w Bory Tucholskie. Ten zakątek Polski obfituje w niezwykle urokliwe lasy i jeziora. Planujemy ugościć Państwa w Ośrodku Wypoczynkowym Soszko w miejscowości Drzewicz. Czytaj dalej »

W dniach 7-9 kwietnia 2016 r. w Rzeszowie odbywa się I Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. W forum uczestniczą przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych – prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP r.pr. Barbara Ślązak oraz sekretarz KRRP r.pr. Barbara Kras, a także dr Ruppert Wolff, Prezydent Adwokatury Adwokackiej. Forum Młodych Radców Prawnych połączone jest ze spotkaniem Kapituły Funduszu Seniora KRRP, Rzeczników Funduszu oraz Przewodniczących Klubów Seniora ze wszystkich 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych w Polsce. Tematami dyskusji roboczych są między innymi: rozpoznawalność  zawodu radcy prawnego i jego promocja; trudności przy wkraczaniu na rynek i przy wykonywaniu zawodu, identyfikacja i komunikacja radców prawnych z samorządem. Za pośrednictwem r.pr. Alberta Kuźmińskiego, który uczestniczy w tegorocznym Forum załączamy zdjęcia  z imprezy.

 

Radców prawnych  zainteresowanych świadczeniem w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w charakterze zastępców) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świnoujściu zapraszamy do składania deklaracji. Więcej informacji w zakładce:
link

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje w dniach od 16  do 19  czerwca 2016 r.

VI Spotkanie integracyjne – MAZURY – CUD NATURY

Zakwaterowanie w zależności od kolejności zgłoszeń w komfortowym Hotelu „Amax” al. Spacerowa 7 (pokoje 2 osobowe, apartamenty 2 lub 4 osobowe) lub w Pensjonacie „55 My House” (pokoje 2 lub 3 osobowe) w Mikołajkach

Czytaj dalej »

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie

zaprasza w dniu 21 maja 2016 r.

na jednodniową wycieczkę do Stralsundu.

W programie wycieczki:

spacer po starówce: kościół Mariacki, stary rynek z ratuszem, kościół św. Mikołaja. Zwiedzanie Oceanarium – flora i fauna Bałtyku, Morza Północnego oraz północnego Atlantyku wraz z Morzem Polarnym. Następnie wizyta w Niemieckim Muzeum Morskim ulokowanym w byłym klasztorze
św. Katarzyny – m.in. tropikalne gatunki zwierząt morskich.

Zapisy chętnych i wpłaty w kwocie 129,- zł przyjmuje do dnia 15 kwietnia – p. Dorota Szyjanowska.

Bilety wstępu do Muzeum i Oceanarium – 21 Euro.

 

Zapraszamy również radców prawnych i aplikantów z rodzinami.

Radców prawnych  zainteresowanych świadczeniem w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w charakterze zastępców) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Gryficach i Świnoujściu zapraszamy do składania deklaracji. Więcej informacji w zakładce:
link

Radców prawnych  zainteresowanych świadczeniem w 2016 roku nieodpłatnej pomocy prawnej (w charakterze radcy prawnego wyznaczonego lub zastępcy) w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b – działającym w piątki w godz. 11.30-13.30 zapraszamy do składania deklaracji. Więcej informacji w zakładce:
link

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 25.03.2016 r.

Biuro Izby będzie czynne od godz. 8:00 do godz. 13.00

Kolejny raz nasza Izba organizuje Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich w Szczecinie, tym razem pod hasłem: Marka Aplikanta a sukces zawodowy. Wykład inauguracyjny w piątek 22.04.2016r. o godzinie 16.30 w Sali Ks.Bogusława X na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wygłosi dr Adam Bodnar – Rzecznik Prawo Obywatelskich. W sobotę 23.04.16r. w godzinach  9.30-10.00 w Radisson Blu Hotel odbędzie się prezentacja nt. „Zakaz reklamy, a sposoby budowania marki w sieci”, które poprowadzi specjalista firmy Home.pl –  sponsora naszego Forum.

Wszyscy radcy prawni oraz aplikanci naszej izby mogą wziąć udział we wszystkich wydarzeniach. Jedynie chętnych aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w pracach grup warsztatowych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału na adres: katarzynasolarska@wp.pl

Zapraszam do zapoznania się z agendą Forum w załączeniu.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Agenda III Forum Aplikantów Radcowskich

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pani Anna Wraga złożyła wniosek o wpis na na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24   ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 25 ust. 2 pkt 2  ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 233).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady OIRP w Szczecinie. W pkt 1 porządku posiedzenia Rada podjęła uchwałę Nr 1064/IX/2016, w której zmieniła uchwałę nr 895/IX/2015 Rady OIRP  w Szczecinie z dnia 8 października 2015r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie.  W uchwale  zdecydowano o powtórzeniu głosowań w obu rejonach z kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych przez  Okręgową Komisję Wyborczą  w grudniu 2015r.   Głosowania odbędą się w dniach 9 i 10 maja 2016r.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 8 głosów „za”, 4 głosy „przeciwko” oraz 2 głosy „wstrzymujące się”.

W załączeniu prezentujemy Państwu uchwałę Rady OIRP w Szczecinie podjętą w dniu 16 marca 2016r.

Tym samym komunikat w przedmiocie zebrań rejonowych wyznaczonych na dzień 4 i 5 kwietnia 2016r. jest nieaktualny, a zgłoszenia kandydatów na delegatów dokonane w lutym 2016 r. uznane zostały za nieskuteczne z uwagi na uchwalę Nr 222/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 25 lutego 2016 r.

Powyższe oznacza, iż skutecznie zgłoszeni i zarejestrowani są kandydaci na delegatów na podstawie uchwały nr 895/IX/2015 Rady OIRP  w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r.

W oddzielnej korespondencji każdy z Państwa zostanie poinformowany szczegółowo o terminie i miejscu obu zebrań rejonowych wyznaczonych na dzień 9 i 10 maja 2016 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Szczecinie wyraża ubolewanie i przeprasza za zaistniałą sytuację.

Rada OIRP w Szczecinie

UCHWAŁA NR 1064/IX/2016

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z tym, że Krajowa Rada radców Prawnych nie posiada kompetencji do uchylenia uchwały Prezydium KRRP 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie uchylenia uchwały naszej Rady z dnia 11 lutego 2016r., w dniu 12 marca 2016r. przyjęto następujące stanowisko.

„Do Członków Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęło wystąpienie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 7 marca 2016 r. wraz z załącznikami. Krajowa Rada Radców Prawnych stwierdza, że na gruncie podjętej już przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwały nr 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia głosowania nad wyborem delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, na ponownie zwołanych w tym celu zebraniach rejonowych, spośród kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie nr 895/IX/2015 z dnia 8 października 2015 r.”

W związku z powyższym stanowiskiem informuję, że w dniu jutrzejszym na posiedzeniu Rady dyskutowana będzie kwestia czy i ewentualnie kiedy powinny być przeprowadzone w naszej izbie ponowne głosowanie w zwołanych rejonach. O decyzji Rady niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

W dniu dzisiejszym rozpoczął się egzamin radcowski. W całym kraju przystąpi do egzaminu aż 3200 osób (w tym około 2840 osób po odbyciu aplikacji oraz około 360 osób uprawnionych z innych tytułów). Przez cztery dni zdający będą rozwiązywać zadania z  zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego,  prawa gospodarczego, a w ostatnim dniu – zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz w tym roku po raz pierwszy – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki.

W naszej Izbie do egzaminu przystąpią 74  osoby. Egzamin zostanie przeprowadzony na terenie Azoty Arena w Szczecinie.

Wszystkim osobom przystępującym do egzaminu życzymy POWODZENIA !!!

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie