Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
 • Ślubowanie radców prawnych
  W dniu 3 lipca 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie 56 radców prawnych w Hotelu Radisson w Szczecinie.
 • Wzór nowej karty ewidencyjnej
  Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej. (czytaj więcej...)
 • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego
  i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
  już od 1 lipca 2015r.
  (czytaj więcej...)

Debaty przy kawie

Kalendarz

Październik 2015
P W Ś C P S N
« cze   lis »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Wyszukiwarka

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2015 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2016 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 05.11.2015 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

 • oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
 • wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż
  1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 • oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
 • oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP
  w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2016 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego,
 • życiorysu zawierającym przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 r. – 175,- zł.

Czytaj dalej »

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie zaprasza na kolejne spotkanie z Panią Agnieszką Frankel na temat: „Zdrowe żywienie – dieta”, które odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255) informuję o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu  goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2016 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

Informuję, że Zrzeszenie Prawników Polskich w Szczecinie serdecznie organizuje VIII Piłkarski Turniej o Puchar Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie.

Turniej odbywa się tym w dniu 24 października 2015 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Miejscem rozgrywek jest hala przy ul. Tenisowej 35 w Szczecinie na terenie obiektów sportowych Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kierowanie informacji drogą mailową na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl do dnia 09 października 2015 r.

Turniej brydżowy
2015-10-07

KLUB SENIORA przy OIRP w Szczecinie
zaprasza na spotkanie brydżowe (turniej),
które odbędzie się w siedzibie Izby
w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy również czynnych zawodowo radców prawnych
i aplikantów radcowskich.

Zgłoszenia proszę kierować do p. Doroty Szyjanowskiej
przez biuro Izby tel. 91-488-27-22, kom. 664-168-036

 

Informuję, że zostało wyrażone stanowisko samorządu radców prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 697). Ze stanowiskiem mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Stanowisko dt. ustawy o Policji

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Pragnę podziękować wszystkim radcom prawnym oraz aplikantom, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję Niebieski Parasol i służyli pomocą przy jej zorganizowaniu. Udział naszej Izby w inicjatywie Bezpłatnych Porad Prawnych po raz kolejny przyczynił się do jej sukcesu i tym samym wpisał się w pozytywny wizerunek OIRP w Szczecinie.

W tym roku, świadczenie pomocy prawnej odbywało się w wyznaczonych kancelariach radców prawnych oraz w siedzibie OIRP w Szczecinie. Z pomocą lokalnych władz, mieliśmy możliwość udzielania porad prawnych również w Urzędzie Miasta Szczecin, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz Urzędzie Gminy w Kołbaskowie. Ponadto z pomocą naszego kolegi radcy prawnego Pawła Majewskiego w tym roku po raz pierwszy Niebieski Parasol miał miejsce również w Berlinie.

Do publicznej wiadomości nasza Izba przekazała informacje o tegorocznej inicjatywie, tj.: miejscach i dacie udzielania porad prawnych, z wskazaniem specjalizacji prawnych, co z założenia miało ułatwić uzyskanie pomocy prawnej. Przy współpracy z przedstawicielami lokalnych władz udało nam się nagłośnić akcję na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego. Z inicjatywy naszej Izby na stronach internetowych sądów oraz urzędów zostały zamieszczone informacje o akcji Niebieski Parasol wraz z wykazem miejsc udzielania porad prawnych. Ponadto nasza Izba podjęła działania związane z nagłośnieniem akcji w lokalnych mediach. Od 9 września na kanale TVP O/Szczecin emitowany był spot informacyjny o akcji, z kolei w wydaniu weekendowym Kuriera Szczecińskiego został opublikowany wykaz miejsc świadczenia porad prawnych wraz z informacjami dot. OIRP w Szczecinie, w aspekcie podejmowanych inicjatyw, tj. Lekcje Prawa, czy też Ośrodek Mediacji. W toku tego tygodnia przedstawiciele naszej Izby uczestniczyli również w audycjach radiowych: Radio Szczecin, RMF Maxx, czy też lokalnych stacjach, które poświęcone były nie tylko akcji Niebieski Parasol ale także innym zagadnieniom związanych z OIRP w Szczecinie

Z porad skorzystało przeszło 400 osób. Najczęstszymi zagadnieniami poruszanymi podczas porad prawnych były tematyka z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, w tym rozwodów i alimentów, spadkowego, działu spadku i dziedziczenia, mieszkaniowego związanego z ochroną praw lokatorów obejmującego prawo eksmisyjne i kwestie związane z należnościami czynszowymi, a także prawo pracy. Zdarzały się sprawy gospodarcze oraz karne.

Tegoroczną inicjatywę objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a także lokalne władze: Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek, Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, a ze strony mediów TVP S.A. Oddział w Szczecinie oraz Kurier Szczeciński.

Ponownie dziękuję radcom prawnym i aplikantom, którzy czynnie uczestniczyli w akcji Niebieski Parasol i już teraz zapraszam wszystkich do udziału w kolejnych inicjatywach naszej Izby. W tym miejscu przypominam, iż wzorem roku poprzedniego planujemy kontynuację Lekcji Prawa w szczecińskich liceach, a już od października rozpoczynamy projekt Centrum Mediacji przy OIRP w Szczecinie.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z udziałem Tomasza Jabłońskiego, zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na kuratora spośród radców prawnych OIRP w Szczecinie dla nieobecnego Tomasza Jabłońskiego w celu reprezentowania jego interesów związanych z doręczeniem mu decyzji administracyjnej w postępowaniu w sprawie o zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w terminie 7 dni. W przypadku zgłoszenia się kandydata na kuratora prosimy o dołączenie do zgłoszenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody do reprezentowania nieobecnego Tomasza Jabłońskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 02.10.2015 r. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani Dziekan  dnia  01 października 2015 r. został odwołany.

Informuję że w dniu 16 października 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie  odbędzie się IX Seminarium Warszawskie pod tytułem „Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce”.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszenia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dnia 30 września 2015 r. na adres e-mail: seminarium@msz.gov.pl lub faxem +48 22 523 88 06.

Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy oraz program seminarium.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

IX Seminarium Warszawskie

program cz. I Seminarium

program cz. II Seminarium

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pan Dawid Pietrasik złożył wniosek o wpis na na listę radców prawnych na podstawie art. 25   ust. 2 pkt 3 ustawy o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015. 507).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Sabri Bekdas z udziałem Daniela Paszyńskiego zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego gotowego do podjęcia funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Daniela Paszyńskiego w sprawie egzekucyjnej KM 249/15 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Marka Nadwyczawskiego.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 06.10.2015 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, za pośrednictwem poczty lub e-maile na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-489-16-70 wew. 21

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

 

autor: r. pr. Albert Kuźmiński

Sukcesem zakończył się udział reprezentacji piłkarskiej OIRP Szczecin w organizowanym w dniu 19 września 2015 r. XV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Słubicach. Nasza drużyna zajęła I miejsce w rozgrywkach, pozostawiając w pokonanym polu 9 innych zespołów, wywodzących się z Polski oraz Niemiec.

Czytaj dalej »

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pani Ewa Sapieha-Śledź złożyła wniosek o wpis na na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24   ust. 2 ustawy o radcach prawnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 507).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Uprzejmie informujemy, że dyżury Kierownika Szkolenia Aplikantów, mec. Małgorzaty Nej zostały odwołane od dnia 15.09.2015 r., do dnia 6.10.2015 r. włącznie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nakładającej na radę okręgowej izby radców prawnych obowiązek stworzenia listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców oraz podjęcia innych czynności związanych z wdrożeniem tego systemu, wszystkie osoby zainteresowane zaangażowaniem się w prace z tym związane zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikające z regulacji aktów samorządowych, jak również wyłonione osoby, które z ramienia Rady OIRP w Szczecinie będą koordynowały wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu.

Ze względów organizacyjnych zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o uprzednie zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przemysław Mijal

 

Kondolencje
2015-09-03

Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego Kolegi
radcy prawnego
Pawła Czepity

składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że dyżur Kierownika Szkolenia Aplikantów, mec. Małgorzaty Nej został przesunięty z dnia 01.09.2015 r. (wtorek), na dzień 03.09.2015 r.(czwartek), na godz. 15.30

W związku z zbliżającą się akcją Niebieski Parasol  uprzejmie informuję, iż będzie istniała możliwość udzielania porad prawnych w:

 • budynku Urzędu Miasta w Szczecinie Pl. Armii Krajowej – lewe skrzydło pokoje 1 i 2 w dniach: 14 i 15 września 2015r. w godz. 9.00-15.00

 • budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 w dniu 14 września 2015r. w godz. 14.00-17.00

 • siedzibie OIRP w Szczecinie w dniu 18 września 2015r. w godz. 12.00-16.00

Radcy Prawni, którzy są zainteresowani udzielaniem porad prawnych w Urzędzie Miasta, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ew. w siedzibie OIRP w Szczecinie: powinni wskazać dodatkowo dzień oraz godziny dyżurów w Urzędzie Miasta w Szczecinie lub OIRP w Szczecinie

Jednocześnie przypominam, iż do dnia 21 sierpnia (piątek) można wysyłać zgłoszenia udziału w akcji Niebieski Parasol przesyłając zgłoszenie drogą mailową na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Serdecznie zapraszam

r.pr. Anna Koziura

rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-19 września 2015r. odbędzie się już szósta ogólnopolska akcja pn. „Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad Prawnych. Wzorem lat ubiegłych tegoroczna akcja została objęta honorowym patronatem ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Ponadto do powyższej inicjatywy planujemy włączyć władze Miasta Szczecina oraz Regionu, co jedynie ma na celu wzmocnić charakter powyższego wydarzenia.

KRRP podjęła już działania związane z nadaniem akcji jednolitego charakteru zarówno pod względem organizacyjnym, jak i również medialnym. Na początku września będą emitowane informacje dotyczące tegorocznej akcji w massmediach ogólnopolskich.

W związku z tym, w imieniu Pani Dziekan Rady OIRP w Szczecinie zapraszam wszystkich radców prawnych do udziału w powyższej inicjatywie polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.

Radców prawnych zainteresowanych proszę o zapoznanie z dalszą częścią wiadomości.

Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Czytaj dalej »

Informuję, że w dniach 9–13 września 2015 r., odbędzie się XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: spartakiada2015.pl

Zapisy należy realizować poprzez specjalny formularz zamieszczony pod adresem oirpwarszawa.smartforms.pl

Jednocześnie w imieniu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie zachęcam do stworzenia reprezentacji naszej Izby i wspólnego wyjazdu na Spartakiadę. Informuję także, że członkowie reprezentacji mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału składając wniosek do prezydium Rady OIRP w Szczecinie.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura OIRP w Szczecinie

XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 30.09.-04.10.2015r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 30 września do 4 października odbędzie się XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Kartę zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie w terminie do dnia 18 września 2015r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Karta zgłoszenia wraz z programem Rajdu oraz informacjami dotyczącymi opłat znajdują się w ZAŁĄCZONYM LINKU.

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy
OIRP w Szczecinie

Międzynarodowa konferencja pt. Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives (Odszkodowanie za naruszenie praw człowieka – perspektywa krajowa, porównawcza i międzynarodowa) 22-23 października 2015r.

Zapraszamy radców prawnych i aplikantów do udziału w międzynarodowej konferencji na temat praw człowieka, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2015r. na Uniwersytecie Gdańskim. Radcowie prawni, za udział w konferencji mogą uzyskać punkty szkoleniowe za okres 2015-2017.

TUTAJ LINK DO WYDARZENIA

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy
OIRP w Szczecinie

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

Radcowie prawni zainteresowani świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są przesyłanie na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl następujących informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej. Informacje należy przesłać wraz z oświadczeniem, że radca prawny wyraża zgodę na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Kurator Sądowy
2015-07-15

Szanowni Państwo,

informuję, że Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji kuratora dla TRADE TRANS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
KRS 358083.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 22 lipca 2015 r.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie