Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. gen. Ludomiła Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
Prezentacja OIRP w Szczecinie

Ośrodek Mediacji

Kalendarz

Styczeń 2017
P W Ś C P S N
« gru    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Wyszukiwarka

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na zlecenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie została przygotowana, przez wyspecjalizowaną kancelarię, dokumentacja zawierająca politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w kancelariach. Obowiązek wdrożenia tego typu dokumentów w kancelariach wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Biorąc pod uwagę fakt zapowiadanych i już realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontroli wykonywania przez kancelarie ww. obowiązków każdy radca prawny prowadzący kancelarię winien wdrożyć taką dokumentację w swojej kancelarii.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie nabyła prawa do wzorcowej dokumentacji na zasadzie licencji, która upoważnia do udzielenia sublicencji na rzecz członków naszej Izby. Warunkiem otrzymania wzorcowej dokumentacji jest uzupełnienie i dostarczenie do Izby podpisanej przez danego radcę umowy sublicencji załączonej do niniejszej wiadomości. W umowie należy wskazać adres poczty elektronicznej na który Izba prześle pliki elektroniczne zawierające dokumentację w dwóch wariantach:

dla kancelarii radców prawnych, które zdecydowały się albo zdecydują się na powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, albo
dla kancelarii radców prawnych, które nie mają w swoich strukturach wyodrębnionego stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji.

Zaznaczam, że prawo otrzymania powyższej dokumentacji przysługuje jedynie radcom prawnym zrzeszonym w OIRP Szczecin oraz że nie może być ona wykorzystywana w sposób komercyjny inny niż wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w kancelarii prowadzonej przez takiego radcy prawnego.

Informuję również, że jeżeli znaczna część osób które otrzymają dokumentację będzie miała problem z jej wypełnieniem to zostanie zorganizowane szkolenie w tym przedmiocie. Dlatego też proszę o możliwie szybkie dostarczenie do Izby umów sublicencyjnych (najlepiej wypełnionych komputerowo), tak aby możliwe było dokonanie oceny konieczności przeprowadzenia takiego szkolenia.

Z poważaniem
r. pr. Piotr Sydor
Sekretarz OIRP W Szczecinie

Umowa sublicencji

 

Kondolencje
2017-01-16

Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
radcy prawnego
Józefa Szymańskiego

składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia
17 stycznia 2017 roku o godz. 12:30
na cmentarzu przy Bazylice pw. Matki Bożej Pocieszenia
i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach.

 

Przedmiotem posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji w dniach 13-14 stycznia było również powołanie komisji stałych KRRP, Krajowego Zespołu Wizytatorów, dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej oraz pozostałych gremiów. Wśród wybranych osób znaleźli się radcy prawni zrzeszeni w naszej Izbie- mec. Agnieszka Dąbrowska została członkiem Krajowego Zespołu Wizytatorów, mec. Stefan Mazurkiewicz wybrany został do Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, a mec. Albert Kuźmiński do Komisji Integracji. Mec. Alicja Kujawa została natomiast jednym z Zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wybranym osobom serdecznie gratulujemy!

W Warszawie rozpoczęło się posiedzenie plenarne Krajowej Rady Radców Prawnych. W dniu dzisiejszym odbywa się uroczysta inauguracja szkolenia aplikantów radcowskich, na którą zaproszenie otrzymała jedna osoba z każdej izby z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego. OIRP w Szczecinie reprezentuje kol. Dorota Nastaj-Kisielnicka, która uzyskała 128 pkt (na 150 możliwych). Towarzyszą jej Anna Biel, Wicedziekan naszej Izby oraz Anna Mazurek-Różynek, zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów.

P. Dorocie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!Bieżący rok kalendarzowy bogaty jest w dedykowane członkom szczecińskiego samorządu radcowskiego wydarzenia zarówno o charakterze szkoleniowym, jak i integracyjnym. Wśród tych pierwszych na wstępie przypomnieć należy o tradycyjnych szkoleniach zawodowych, umożliwiających radcom prawnym realizację obowiązku stałego kształcenia zawodowego i zdobycia niezbędnych punktów szkoleniowych. Z terminami oraz tematyką poszczególnych szkoleń zawodowych można zapoznać się na naszej stronie internetowej

W sobotę 8 lipca (dzień po złożeniu ślubowania przez nowych radców prawnych) odbędzie się natomiast Piknik Radcowski, będący imprezą integracyjną, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń w szczecińskim samorządzie radcowskim. Zwyczajowo Piknik odbywa się w pierwszy weekend lipca, co związane jest z datą uchwalenia w dniu 6 lipca 1982 r. przepisów ustawy o radcach prawnych, inicjującej powstanie samorządu radcowskiego. Wskazana impreza utrzymana jest w konwencji „garden party”, dzięki czemu zaproszeni goście (członkowie szczecińskiej Izby wraz z rodzinami) mają okazję porozmawiać i spędzić czas na świeżym powietrzu, korzystając z uroków trwającego lata.

2017 rok jest zatem wyjątkowy dla samorządu radcowskiego, albowiem obchodzi on 35 lecie istnienia. Z tej okazji w ostatni weekend września odbędzie się dodatkowo uroczystość wręczenia odznaczeń dla radców prawnych zasłużonych dla szczecińskiego samorządu, jak również spotkanie integracyjne dla wszystkich jego członków. Termin obchodów również nie jest bynajmniej przypadkowy, albowiem ma on na celu uczczenie wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy o radcach prawnych, co nastąpiło z dniem 1 października 1982 r.

Na zakończenie roku odbędzie się ponadto wyjazdowe szkolenie zawodowe dla radców prawnych zrzeszonych w szczecińskiej Izbie, stanowiące uzupełnienie szkoleń zawodowych o charakterze stacjonarnym. Szkolenie to tradycyjnie odbywa się w miejscowościach nadmorskich (zeszłoroczne miało miejsce w hotelu Aquarius w Kołobrzegu) i ta formuła prawdopodobnie zostanie utrzymana również w bieżącym roku.

Izba objęła również patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową 3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych „e-usługi”, która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym w Szczecinie, jak również uczestniczyć będzie w innych branżowych konferencjach i forach odbywających się w Szczecinie.

Rada OIRP w Szczecinie gorąco zachęca wszystkich członków szczecińskiej Izby do udziału w wyżej wymienionych wydarzeniach, prosząc równocześnie o bieżące śledzenie naszych kanałów informacyjnych, za pomocą których będziemy aktualizować informacje ich dotyczące.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Bal in Gremio
2017-01-12

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż wydawca miesięcznika In Gremio organizuje dedykowany dla przedstawicieli wszystkich szczecińskich środowisk prawniczych Bal In Gremio. Bal odbędzie się w dniu 3.02.2017 r. w salach Hotelu Radisson Blue. Bilety w cenie 240 zł od osoby są do nabycia w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, przy Pl. Batorego 3.

W związku z dużym zainteresowaniem wszystkim chętnym radzimy pospiesznie nabywać bilety.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie zaprasza w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 12:30 na spotkanie z ortopedą.

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o ukończeniu aplikacji można odbierać w sekretariacie Izby.

Szanowni Państwo,
Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w dniach 30-31 marca 2017 r.) organizuje konferencję dotyczącą orzecznictwa w sprawach podatkowych. Przedmiotem obrad będzie orzecznictwo z roku 2016. Jest to konferencja, podczas której analizą wyroków zajmą się zarówno sędziowie NSA, WSA, pracownicy naukowi, jak i pełnomocnicy procesowi.
W załączeniu program oraz zgłoszenie na konferencję.

konferencja 30_31 marca 2017

 

W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. części przepisów ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie uprzejmie sygnalizuje i przypomina o:

1. dodaniu w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2)) art. 96 ust. 4b o treści:
„W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.”
2. dodaniu w ustawie z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) art. 117c o treści:
„Pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 ust. 4b ustawy o podatku od towarów i usług, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. Przepisu art. 107 § 2 nie stosuje się.”

Mając na uwadze treść powyższych przepisów w tym bezpośrednie obciążenie pełnomocników odpowiedzialnością za zaległości podatkowe podatników do kwoty 500.000 zł dodatkowo uczulamy Szanowne Koleżanki i Kolegów na treść dokonanych zmian.

Przewodniczący Komisji ds. Wykonywania Zawodu
Jakub Cieślicki

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przedstawiamy korespondencję od Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka dotyczącą nowelizacji przepisów podatkowych, która to nowelizacja wprowadza odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT.

Pismo przewodnie 21.12.2016 r.
Informacja OBSiL

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Szczegóły w załączniku.

kurator Sygn. akt. I Ns 525-16

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego 23/3, tel: 91-489-16-70, lub e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl  do dnia 09.01.2017 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku zaprasza do udziału w I Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Ultramaratonie oraz I Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w Biegach Terenowych.
Szczegóły w załącznikach poniżej.

Plakat

REGULAMIN-Radcowie-1

Zaproszenie TUT grudzień 2016 r. Izby

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 grudnia br. (piątek) Biuro Izby będzie czynne do godziny 12:00.

Dziekan OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

 

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2016 r. portal e-learningowy znajdujący się pod adresem elearning.kirp.pl przestanie działać, prosimy zatem o przekazanie niniejszej informacji radcom prawnym w Państwa Izbie (przesłanie e-maili, zamieszczenie informacji na stronie, w intranecie) z prośbą, aby pobrali i zabezpieczyli zaświadczenia o ukończeniu kursów e-learningowych.

Wkrótce zostanie udostępniony nowy portal ze szkoleniami e-learningowymi. Bliższe informacje zostaną podane w styczniu 2017 r.

Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska i Okręgowa Izba Radców Prawnych w  Katowicach zapraszają do udziału w IV Narciarskim Pucharze Polski Lekarzy, Farmaceutów i Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach 03-05.02.2017 w Szczyrku.
Szczegóły w załączniku.

IV Narciarski Puchar w Szczyrku

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. dyżur Kierownika Szkolenia Aplikantów mec. Elżbiety Dąbrowskiej został odwołany.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje o wyznaczeniu przez Ministra Sprawiedliwości terminu egzaminu radcowskiego w 2017 roku.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2017 roku

Kurator  dla osoby nieobecnej. Szczegóły w załączniku.

kurator: Sygn. akt I Co 729/16 I

Kandydatów na kuratora prosimy o zgłoszenia do OIRP w Szczecinie przy ul. Rayskiego23/3, tel: 91489 16 70 lub e-mail:sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 21.12.2016 r.

 

 

Nasza Izba przyłączyła się do obchodów III Edycji Europejskiego Dnia Prawnika, który świętowany jest przez wszystkich prawników w Europie w dniu 10 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne obchody tego święta mają być realizowane w formie jednodniowego projektu edukacyjnego – lekcji prawa w szkołach ponadpodstawowych w dniu 9 grudnia (z uwagi na fakt, iż 10 grudnia przypada w sobotę). Mając na względzie okoliczność, iż tożsamy projekt oświatowy realizowany jest przez naszą Izbę permanentnie w ciągu całego roku szkolnego, na zajęciach lekcyjnych odbywających się w bieżącym tygodniu prowadzący lekcje radcowie prawni informują uczniów o fakcie ustanowienia tego święta, jego inicjatorach i celach.

Wskazania wymaga, iż Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także w celu promowania zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. Tegoroczna edycja obchodów poświęcona będzie dostępowi do wymiaru sprawiedliwości.

Odpowiedzialną za przygotowanie obchodów Europejskiego Dnia Prawnika w Polsce z ramienia samorządu radców prawnych jest Komisja Praw Człowieka KRRP.

Koleżanki i Koledzy,

znany jest już harmonogram szkoleń zawodowych na pierwszy kwartał 2017 r. Zachęcamy do zapisywania się, przypominając, iż przyszły rok kalendarzowy jest ostatnim, w którym należy zgromadzić wymagane 40 punktów szkoleniowych w bieżącym cyklu szkoleniowym.

Link do zapisów

Już w najbliższą sobotę 10 grudnia odbędzie się IX Piłkarski Turniej o Puchar Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie.

Turniej rozegrany zostanie na obiektach Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej przy ul. Tenisowej 35.

Do rywalizacji przystąpi 7 drużyn- w tym zarówno reprezentacje szczecińskich środowisk prawniczych (Adwokaci, Komornicy, Sędziowie, gospodarze ZPP oraz reprezentacja naszej Izby) jak i środowisk prawniczych z innych części kraju (Radcowie Prawni z Gdańska oraz Poznania).

Drużyna OIRP w Szczecinie broni trofeum wywalczonego podczas zeszłorocznej edycji turnieju. Pierwszy mecz gramy już o godzinie 9:00, w meczu otwarcia mierząc się z wicemistrzami sprzed roku, Komornikami.

W załączeniu przedstawiamy informacje na temat turnieju oraz jego terminarz.

Wszystkich zapraszamy do kibicowania! widzimy się w sobotę!

Turniej ZPP_informacja
Turniej ZPP_terminarz

Wszystkim osobom, które w dniu 15 grudnia złożą ślubowanie aplikanckie, uprzejmie przypominamy, iż po uroczystości odbędzie się dedykowana dla Państwa impreza integracyjna. Rozpocznie się ona o godzinie 20:00 w Grey Club na Deptaku Bogusława. Szczegółowe informacje w tym zakresie otrzymaliście Państwo w drodze mailowej.

Proszę pamiętać, iż aby wziąć udział w imprezie należy do dnia 2 grudnia (tj. do dnia jutrzejszego) do godziny 18:00 przesłać zgłoszenie e-mailem na adres: pomocprawna@oirp.szczecin.pl z podaniem swojego imienia, nazwiska i telefonu a także z danymi osoby towarzyszącej, jeżeli taka wybiera się wraz z Państwem.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność. Do zobaczenia!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie informuje, że począwszy od dnia 24 listopada 2016 r. spotkania integracyjne Klubu Seniora odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach od 12.00 do 15.00;

serdecznie zapraszamy!!!!

W dniu 18 listopada przedstawiciele Rady naszej Izby- Lucyna Żejmo-Prawicka, Marcin Matuszkiewicz, Radosław Jagodziński oraz Albert Kuźmiński na zaproszenie Dziekana ORA w Szczecinie adw Włodzimierza Łyczywka uczestniczyli w uroczystości nadania dwóm salom konferencyjnym w siedzibie Szczecińskiej Izbie Adwokackiej imion nieżyjących adwokatów dr Romana Łyczywka oraz Jerzego Chmury. W czasie uroczystości odznaczeni zostali też członkowie rodzin zmarłych adwokatów oraz osoby, które miały okazję z nimi współpracować odbywając aplikację adwokacką.Wyróżnieni zostali również wieloletni redaktorzy naczelni miesięcznika „In Gremio”- adw Roman Ossowski oraz adw Piotr Dobrołowicz. Organizatorzy zadbali o bogatą oprawę artystyczną- w tym zaprezentowanie słynnej Obrony Sokratesa. Licznie zgromadzeni goście (w tym prezes NRA mec Andrzej Zwara) mieli jednocześnie możliwość zapoznania się z materiałami stanowiącymi dorobek naukowy i twórczy adw Romana Łyczywka oraz Jerzego Chmury oraz z innymi pozostałymi po nich pamiątkami.