Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
 • Ślubowanie radców prawnych
  W dniu 3 lipca 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie 56 radców prawnych w Hotelu Radisson w Szczecinie.
 • Wzór nowej karty ewidencyjnej
  Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej. (czytaj więcej...)
 • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego
  i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
  już od 1 lipca 2015r.
  (czytaj więcej...)

Debaty przy kawie

Kalendarz

Wrzesień 2015
P W Ś C P S N
« cze    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Wyszukiwarka

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nakładającej na radę okręgowej izby radców prawnych obowiązek stworzenia listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców oraz podjęcia innych czynności związanych z wdrożeniem tego systemu, wszystkie osoby zainteresowane zaangażowaniem się w prace z tym związane zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Izby.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikające z regulacji aktów samorządowych, jak również wyłonione osoby, które z ramienia Rady OIRP w Szczecinie będą koordynowały wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu.

Ze względów organizacyjnych zainteresowanych udziałem w spotkaniu proszę o uprzednie zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przemysław Mijal

 

Kondolencje
2015-09-03

Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego Kolegi
radcy prawnego
Pawła Czepity

składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że dyżur Kierownika Szkolenia Aplikantów, mec. Małgorzaty Nej został przesunięty z dnia 01.09.2015 r. (wtorek), na dzień 03.09.2015 r.(czwartek), na godz. 15.30

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie z wniosku Dyrektora ZUS O/Sz-n zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego gotowego do podjęcia funkcji kuratora dla nieobecnego Mariusz Lipertowicza  w celu reprezentowania interesów nieobecnego związanych z doręczeniem mu decyzji administracyjnej oraz reprezentowaniem go w postępowaniu przed ZUS O/Sz-n w toku postępowania administracyjnego.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 30.08.2015 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin, za pośrednictwem poczty lub e-maile na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-489-16-70 wew. 21

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

 

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Cezarego Milewskiego, Joanny Milewskiej z udziałem Joanny Orluty, Agnieszki Orluty o zniesienie współwłasności zwraca się z prośbą o wyznaczenie kuratora dla uczestniczki Agnieszki Orluty.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 06.09.2015 r. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pani Justyna Malanda-Wściseł złożyła wniosek o wpis na na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24  w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015. 507).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

W związku z zbliżającą się akcją Niebieski Parasol  uprzejmie informuję, iż będzie istniała możliwość udzielania porad prawnych w:

 • budynku Urzędu Miasta w Szczecinie Pl. Armii Krajowej – lewe skrzydło pokoje 1 i 2 w dniach: 14 i 15 września 2015r. w godz. 9.00-15.00

 • budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 w dniu 14 września 2015r. w godz. 14.00-17.00

 • siedzibie OIRP w Szczecinie w dniu 18 września 2015r. w godz. 12.00-16.00

Radcy Prawni, którzy są zainteresowani udzielaniem porad prawnych w Urzędzie Miasta, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie ew. w siedzibie OIRP w Szczecinie: powinni wskazać dodatkowo dzień oraz godziny dyżurów w Urzędzie Miasta w Szczecinie lub OIRP w Szczecinie

Jednocześnie przypominam, iż do dnia 21 sierpnia (piątek) można wysyłać zgłoszenia udziału w akcji Niebieski Parasol przesyłając zgłoszenie drogą mailową na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Serdecznie zapraszam

r.pr. Anna Koziura

rzecznik prasowy OIRP w Szczecinie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-19 września 2015r. odbędzie się już szósta ogólnopolska akcja pn. „Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad Prawnych. Wzorem lat ubiegłych tegoroczna akcja została objęta honorowym patronatem ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Ponadto do powyższej inicjatywy planujemy włączyć władze Miasta Szczecina oraz Regionu, co jedynie ma na celu wzmocnić charakter powyższego wydarzenia.

KRRP podjęła już działania związane z nadaniem akcji jednolitego charakteru zarówno pod względem organizacyjnym, jak i również medialnym. Na początku września będą emitowane informacje dotyczące tegorocznej akcji w massmediach ogólnopolskich.

W związku z tym, w imieniu Pani Dziekan Rady OIRP w Szczecinie zapraszam wszystkich radców prawnych do udziału w powyższej inicjatywie polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.

Radców prawnych zainteresowanych proszę o zapoznanie z dalszą częścią wiadomości.

Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Czytaj dalej »

Informuję, że w dniach 9–13 września 2015 r., odbędzie się XXVI Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: spartakiada2015.pl

Zapisy należy realizować poprzez specjalny formularz zamieszczony pod adresem oirpwarszawa.smartforms.pl

Jednocześnie w imieniu Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie zachęcam do stworzenia reprezentacji naszej Izby i wspólnego wyjazdu na Spartakiadę. Informuję także, że członkowie reprezentacji mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału składając wniosek do prezydium Rady OIRP w Szczecinie.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura OIRP w Szczecinie

XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 30.09.-04.10.2015r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 30 września do 4 października odbędzie się XII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Kartę zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie w terminie do dnia 18 września 2015r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Karta zgłoszenia wraz z programem Rajdu oraz informacjami dotyczącymi opłat znajdują się w ZAŁĄCZONYM LINKU.

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy
OIRP w Szczecinie

Międzynarodowa konferencja pt. Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives (Odszkodowanie za naruszenie praw człowieka – perspektywa krajowa, porównawcza i międzynarodowa) 22-23 października 2015r.

Zapraszamy radców prawnych i aplikantów do udziału w międzynarodowej konferencji na temat praw człowieka, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2015r. na Uniwersytecie Gdańskim. Radcowie prawni, za udział w konferencji mogą uzyskać punkty szkoleniowe za okres 2015-2017.

TUTAJ LINK DO WYDARZENIA

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy
OIRP w Szczecinie

Uprzejmie informujemy, że dyżur Pani Dziekan  dnia  30 lipca 2015 r. został odwołany.

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

Radcowie prawni zainteresowani świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są przesyłanie na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl następujących informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej. Informacje należy przesłać wraz z oświadczeniem, że radca prawny wyraża zgodę na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Kurator Sądowy
2015-07-15

Szanowni Państwo,

informuję, że Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji kuratora dla TRADE TRANS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie;
KRS 358083.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 22 lipca 2015 r.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego,  mającymi wejść niebawem w życie, a związanymi ze wspieraniem polubownych  metod rozwiązywania sporów, nasz Izba podjęła działania związane z rozwojem Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie.

W celu odpowiedniego i merytorycznego przygotowania członków OIRP w Szczecinie do pełnienia roli mediatorów w sprawach gospodarczych oraz planowanych w tym zakresie zmian w procedurze cywilnej, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności organizacyjnych, które pozwolą przygotować zainteresowanych radców prawnych a także aplikantów radcowskich, zrzeszonych w Naszej Izby, do pełnienia roli mediatorów.

Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią wiadomości.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Czytaj dalej »

Koleżanki i Koledzy

W z związku z prowadzonymi pracami na projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych poniżej przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia oraz pismo skierowane przez Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezę do senatorów dotyczące ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady
OIRP w Szczecinie

Projekt rozporządzenia

Pismo KRRP dot. Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Stanowisko KRRP do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sp…

 

Informuję że w dniu 23 października 2015 roku w Szczecinie odbędzie się organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk konferencja naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”. Informacje dotyczące programu konferencji oraz warunków uczestnictwa, znajdą Państwo w załączonym do ogłoszenia zaproszeniu.

Udział w konferencji wiązać się może z uzyskaniem punktów szkoleniowych (4 punkty), które zostaną naliczone po uzyskaniu od organizatora zaświadczenia potwierdzającego udział.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w konferencji do dnia 24 lipca 2015 r. drogą emailową na adres: kmalinowska@mec.univ.szczecin.pl.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Konferencja Status prawny małżonków U.Szcz.

 

Sąd Rejonowy w Świnoujściu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim zwraca się o wyznaczenie kuratora w osobie radcy prawnego dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Macieja Dygnera i Jowity Dygner w sprawie z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie  prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu z wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużników nieznanych z miejsca pobytu.  Wnioski należy składać w terminie do 15 lipca 2015 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty lub e-mailem na adres  sekretariat@oirp.szczecin.pl  bądź telefonicznie tel. : 91-488-27-22; 91-489-16-70.

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Alicji Szyperskiej z udziałem o ustanowieniu kuratora spadku zwraca się z prośbą o wskazanie radcy prawnego, który podjąłby się obowiązków kuratora spadku po zmarłej w dniu 08.06.1977 roku Marii Marszałek, ostatnio stale zamieszkałej w Goleniowie. Odpowiedzi należy udzielić do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty, lub e-mailem  na adres : sekretariat@oirp.szczecin.pl bądź telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70. Odpowiedzi należy udzielić do 21.07.2015 r.

Dziekan OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa ENERTRAG Aktiengesellschaft w Daueethal (Niemcy) przeciwko ENERTRAG Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  w Szczecinie z udziałem interwenienta Tilo Eckhard Troike o stwierdzenie nieważności uchwał wspólników, zwraca się z prośbą o wskazanie radców prawnych – kandydatów na kuratora, jaki ma być ustanowiony dla pozwanego na podstawie art. 253 par. 2 k.s.h. Zgłoszenia prosimy kierować do 16.07.2015 r.na adres OIRP w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3 , telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 lub e-mailem: sekretariat@oirp.szczecin.pl.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Uprzejmie informujemy, że dyżur Kierownika Szkolenia Aplikantów, mec. Małgorzaty Nej, zaplanowany na 7.07.2015 r. (wtorek), został przesunięty na 9.07.2015 r. (czwartek) w godz. 15.30-16.30

Podziękowania
2015-07-06

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie serdecznie dziękuję Państwu za tak liczny udział w tegorocznych uroczystościach związanych z obchodami Dnia Radcy Prawnego.
Jednocześnie liczę, że z równie dużym zainteresowaniem spotkają się kolejne inicjatywy organizowane przez naszą Izbę, na które już dzisiaj gorąco Państwa zapraszam.

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Kondolencje
2015-07-01
Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego Kolegi
radcy prawnego
Bogdana Banasia

składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 01 lipca 2015 r.  o godz. 11.00
w Goleniowie w Kaplicy Cmantarnej.

Z dniem 1 lipca 2015 roku wejście w życie nowy Kodeks etyki radców prawnych uchwalony uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 22 listopada 2014 r. Jednocześnie w dniu 13 czerwca 2015 roku Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą numer 94/IX/2015 uchwaliła Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego. Regulamin zawiera szczegółowe zasady wykonywania zawodu radcy prawnego i jest odpowiednio stosowany do aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych. Regulamin wejdzie w życie również z dniem 01 lipca 2015 r. Bardzo proszę kolegów i koleżanki o zapoznanie się z tymi podstawowymi aktami regulującymi zasady wykonywania naszego zawodu.

Alicja Kujawa
Dziekan OIRP w Szczecinie

Kodeks etyki radcy prawnego

Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

Zapraszam do zapoznania się z informacją na temat spotkania Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami władz samorządów radców prawnych i adwokatów, które odbyło się 25 czerwca 2015 r. i dotyczyło bieżących spraw samorządu radców prawnych w tym stawek za czynności radców prawnych i adwokatów.

Informację znajdą Państwo w załączonym pliku.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Komunikat 25.06.15 MS NRA KRRP