Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin

tel./fax: 91 488 27 22
tel./fax: 91 489 16 70
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl
e-mail: aplikacja@oirp.szczecin.pl
 • OIRP w Szczecinie współorganizatorem XI Forum Polsko-Niemieckiego
  Formularz zgłoszeniowy
  (więcej informacji...)
 • Bezpłatna pomoc prawna
  Zgłoszenia radców prawnych do obsługi punktów bezpłatnej pomocy prawnej (czytaj więcej...)
 • Ślubowanie radców prawnych
  W dniu 3 lipca 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie 56 radców prawnych w Hotelu Radisson w Szczecinie.
 • Wzór nowej karty ewidencyjnej
  Uchwałą Nr 81/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz przyjęto nowy wzór karty ewidencyjnej. (czytaj więcej...)
 • Nowy Kodeks etyki radcy prawnego
  i Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego
  już od 1 lipca 2015r.
  (czytaj więcej...)

Debaty przy kawie

Kalendarz

Grudzień 2015
P W Ś C P S N
« lis    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

WyszukiwarkaInformuję, że dyżur Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie zaplanowany na dzień 03 grudnia 2015 r. nie odbędzie się. W pilnych sprawach istnieje możliwość spotkania z Dziekanem w biurze Izby w dniu 01 grudnia 2015 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura

OIRP w Szczecinie

Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na kuratora dla  nieobecnego w miejscu pobytu Andrzeja Drabkowskiego, celem  reprezentowania jego interesów w sprawie o sygn. RNs 74/15 prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Goleniowie z wniosku Evy Lorenz przy udziale Andrzeja Drabkowskiego, Wiesławy Serafin, Grażyny Wójcik w celu sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Stepnicy, a następnie do reprezentowania interesów nieobecnego we wnioskowanej czynności. Termin rozprawy został wyznaczony na 4 lutego 2015 r. o godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie.

Odpowiedzi należy udzielić do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty, lub e-mailem  na adres : sekretariat@oirp.szczecin.pl bądź telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 do dnia 08.12.2015 r.

Dziekan OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa : Marioli Kosmowskiej, Sławomira Kołodziejczuka, Krzysztofa Urbana, Józefa Mikołajczyka, Stanisława Kasprzaka i Jana Redełkiewicza przeciwko : Clean & Carbon Energy Spółka Akcyjna w Koszewku i Activa Spółka Akcyjna w Poznaniu zwraca się o wskazanie radców prawnych kandydatów na kuratora w ww. sprawie na podst. art. 426 &2 k.p.c.

Zgłoszenia prosimy kierować do 05.12.2015 r.na adres OIRP w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3 , telefonicznie pod nr. 91-488-27-22; 91-489-16-70 lub e-mailem: sekretariat@oirp.szczecin.pl.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

10 grudnia

Zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w Europejskim Dniu Prawnika, który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r.

W tym roku hasłem ww. inicjatywy jest Wolność Słowa.

W ramach obchodów planowane jest przeprowadzenie jednodniowego projektu edukacyjnego, tj. 45-minutowej  lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych poświęconej roli prawników w ochronie praw podstawowych każdego obywatela, w tym prawa do wolności słowa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przestrzegania tego prawa w Internecie.

Wykaz szkół, w których mają być przeprowadzone zajęcia znajduje się w poniższym załączniku. Zajęcia będą przeprowadzone w oparciu o sylabusy przygotowane ze strony KRRP oraz NRA.

Zgłoszenia oraz pytania należy kierować bezpośrednio do r.pr. Pawła Szcześniewskiego e-mail szczesniewski@kszg.pl

Termin zgłoszeń upływa do 26.11.2015r.

Zapraszamy
r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Koleżanki i Koledzy,

informuję, iż w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże  i Zachód w Szczecinie od dnia 09 listopada 2015 roku zostaje wdrożony System Sędzia2. W związku z powyższym dostęp do Portalu Informacyjnego możliwy będzie po przesłaniu wniosku do wydziału o zgodę na wgląd do poszczególnych spraw, w których radcowie są obrońcami bądź pełnomocnikami stron. Jednocześnie informuję, że wszelkie uwagi dotyczące działania systemu można zgłaszać Sędziemu Sadu Okręgowego Tomaszowi Sobierajowi za pośrednictwem poczty e-mail: tsobieraj@szczecin.so.gov.pl.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

 

W dniu 28 października 2015 r., niespełna dwa tygodnie po zakończeniu tegorocznego Tygodnia Mediacji,  odbyła się w Warszawie  Konferencja „Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej”, zorganizowana przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju i Konfederację Lewiatan.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali wystąpień reprezentantów środowisk przedsiębiorców i prawników, mieli też możność zabrania głosu w dyskusji.

Prezes Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Ewa Malinowska  – zwróciły uwagę, że mediacja może znacznym stopniu zastąpić długotrwałe procesy toczone przed sądami gospodarczymi.

Dr Ewa Gmurzyńska, radca prawny, członek zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, widzi w mediacji, oprócz jej waloru praktycznego w postaci doprowadzenia do zawarcia ugody między stronami sporu,  również przejaw korzystania z demokracji deliberatywnej, w której aktywni obywatele samodzielnie dążą na drodze dialogu do rozwiązywania konfliktów.

Odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, moderowany przez r. pr. Jacka Świecę z Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy”, prowadzony był na temat „Rola mediacji w usprawnianiu wymiaru sprawiedliwości i wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego”.

Zapraszam do zapoznania z dalszą częścią sprawozdania.

r.pr. Andrzej Badowski

Czytaj dalej »

Uprzejmie informujemy, że dyżur Zastępcy Kierownika Szkolenia Aplikantów, mec. Moniki Meisner,  w dniu 12.11.2015 r. został odwołany.

Kondolencje
2015-11-09

Najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego Kolegi
radcy prawnego
Janusza Czeremuzińskiego

składają
Dziekan, Rada oraz koleżanki i koledzy
z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 listopada 2015r.
o godz. 13.00
na Cmentarzu w Gryfinie

Koleżanki i Koledzy

informuję, że w dniu 08 listopada 2015 r. o godzinie 18:00 w parafii pod wezwaniem św. Jakuba Ap. przy Bazylice Metropolitalnej w Szczecinie odbędzie się Msza Święta w intencji radców prawnych i aplikantów radcowskich. W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych zapraszam zainteresowane osoby do uczestnictwa.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura

OIRP w Szczecinie

Koleżanki i Koledzy,

Informuję że w dniu 21 listopada 2015 r. odbędzie się Ogólnopolski Turnieju Koszykówki o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Liczba drużyn jest ograniczona, a o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaną wpłatą.

Zainteresowane osoby zapraszam do zapoznania się z załączonym plikiem tekstowym zawierającym szczegółowe informacje.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Zaproszenie na turniej koszykówki 2015

Zgodnie z § 11 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.

W związku z koniecznością wyznaczenia patronów należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2015 r. wniosek do Rady OIRP o wyznaczenie konkretnej osoby na patrona z załączoną zgodą kandydata na podjęcie obowiązków patrona i oświadczeniem, iż znane mu są obowiązki patrona (załącznik nr 1).

Czytaj dalej »

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że na prośbę radców prawnych uległa przesunięciu godzina losowania uprawnionych do objęcia poszczególnych PNPP. Zaplanowane spotkanie informacyjne wraz z losowaniem rozpocznie się w dniu 9 listopada 2015 r. o godzinie 16:00  w siedzibie Izby.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

Szanowni Państwo,

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2015 roku i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2016 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich najpóźniej do 05.11.2015 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, skierowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, składa się z następującymi dokumentami:

 • oryginałem dyplomu ukończenia studiów prawniczych, o których mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy lub jego odpisem,
 • wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż
  1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • oświadczeniem o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych,
 • oświadczeniem o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • aktem małżeństwa – w przypadku osób, których nazwiska na dyplomie są nazwiskami panieńskimi,
 • oryginałem dowodu uiszczenia opłaty wpisowej – na konto OIRP
  w Szczecinie nr 94 1020 4795 0000 9602 0092 7772.

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską w latach poprzednich i chcą rozpocząć aplikację od 1.01.2016 r. proszone są o załączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów dodatkowych dokumentów:

 • kwestionariusza osobowego,
 • życiorysu zawierającego przebieg pracy zawodowej,

Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych – obowiązuje opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę aplikantów radcowskich wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 r. – 175,- zł.

Czytaj dalej »

Koleżanki i Koledzy

W związku z trwającą procedurą wyznaczania radców prawnych do obsługi punktów w ramach świadczenia pomocy prawnej w PNPP na obszarze działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuję, że w dniu 9 listopada 2015 r. o godzinie 15:00  w siedzibie Izby rozpocznie się spotkanie informacyjne wraz z losowaniem radców prawnych do objęcia poszczególnych PNPP.

Szczegółową informację w przedmiocie podziału poszczególnych punktów pomiędzy samorząd radcowski i adwokacki oraz procedury radcy prawni, którzy złożyli deklaracje, uzyskają w drodze mailowej na adresy podane w złożonych deklaracjach.

Bardzo proszę o szczegółową analizę podanych punktów oraz zakresu świadczenia tej pomocy, a szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z ustawą, pomoc prawna musi być świadczona osobiście, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach za pomocą zastępcy, którym musi być radca prawny wskazany w uchwale Rady OIRP w Szczecinie.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Informuję, że w dniu 1 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem „Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka.”.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie zgłoszeń w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Poniżej formularz zgłoszeniowy oraz program Konferencji.

Udział w Konferencji umożliwia zaewidencjonowanie 5 punktów szkoleniowych.

r. pr. Przemysław Mijal

Plan konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Warszawska Izba Radców Prawnych organizuje III Turniej Sportów Rakietowych o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie, który odbędzie się 21 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Warszawie, na kortach klubu Warszawianka.

Turniej rozgrywany jest w następujących konkurencjach:

 1. Konkurencja główna – Racketlon,
  obejmująca łącznie trzy dyscypliny: tenis stołowy, badminton i tenis, (w kategoriach singiel kobiet i singiel mężczyzn)
  oraz w konkurencjach dodatkowych:
 2. Badminton singiel open
 3. Tenis stołowy singiel open
 4. Tenis open

Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym lub grupowo pucharowym, w zależności od ilości zgłoszeń. Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę wpisową w wysokości 50 złotych, płatne u Organizatora w dniu Turnieju. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2015 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informację oraz regulamin znajdziecie państwo na stronie OIRP Warszawa.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony pobierz plik Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w dalszej części posta.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Czytaj dalej »

Ośrodek mediacji
2015-10-27

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że trwają prace nad zorganizowaniem działalności Ośrodka Mediacji, utworzonego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania certyfikatu mediatora, uprawniającego do wpisu na listę mediatorów informujemy, że w dniu 6 listopada br. rozpocznie się w Szczecinie szkolenie „Mediacja Gospodarcza – warsztaty podstawowe” skierowane do radców prawnych i aplikantów. Szkolenie spełnia standardy szkolenia mediatorów, uchwalone przez  Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora.
Szkolenie jest przygotowane i będzie prowadzone przez mec. Macieja Bobrowicza – dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP, mediatora gospodarczego, współautora założeń dotyczących mediacji cywilnej w 2005 i 2015 r., autora książek i artykułów na temat mediacji, byłego prezesa KIRP.

Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Osoby zainteresowane informacją na temat szkoleń organizowanych w przyszłości mogą kierować zapytania drogą mailową na adres: mediacje@oirp.szczecin.pl

Szczegółowe informacje na temat szkolenia i ośrodka znajdują się w dalszej części posta.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP

w Szczecinie

Czytaj dalej »

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata na kuratora dla Zakładu Automatyki „DELFIN” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie – w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Wnioski należy składać w terminie do 07 listopada 2015 r. do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin za pośrednictwem poczty lub e-mailem na adres  sekretariat@oirp.szczecin.pl  bądź telefonicznie tel. : 91-488-27-22; 91-489-16-70.

 

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pani Katarzyna Brzeska-Sykała złożyła wniosek o wpis na na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24   ust. 1 pkt 1-5 oraz art 25 ust. 1 pkt 3  ustawy o radcach prawnych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 507).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Turniej brydżowy
2015-10-26

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 17 listopada 2015 r.  odbyło się pierwsze spotkanie brydżowe organizowane przez Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura

OIRP w Szczecinie

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód VIII  Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie z urzędu z udziałem Elżbiety Symonowicz o ustanowienie opieki prawnej zwraca się z prośbą o wskazanie osoby chętnej do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27.10.2015 r. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z określeniem przez powiat goleniowski lokalizacji oraz godzin funkcjonowania PNPP, zapraszam do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. w kolejnych PNPP. Więcej szczegółów w zakładce:
Proces wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do PNPP w 2016 r. w OIRP w Szczecinie

r.pr. Anna Mazurek-Różynek
Koordynator PNPP
OIRP Szczecin

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji XI Polsko-Niemieckie Forum Prawnicze pt. „Jakie wyzwania stoją obecnie przed prawnikami?”, która odbędzie się we Wrocławiu, w Hotelu Mercure, pl. Dominikański 1, w dniach 20-22 listopada 2015 r. Współorganizatorami ze strony polskiej są Okręgowe Izby Radców Prawnych z Wrocławia, Opola, Poznania, Szczecina, Wałbrzycha oraz Zielonej Góry, Krajowa Izba Radców Prawnych, a po stronie niemieckiej Izby Adwokackie w Dreźnie i w Berlinie.

Czytaj dalej »

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z określeniem przez m. Szczecin lokalizacji oraz godzin funkcjonowania PNPP, zapraszam do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. w kolejnych PNPP. Więcej szczegółów w zakładce:

Proces wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do PNPP w 2016 r. w OIRP w Szczecinie

r.pr. Anna Mazurek-Różynek
Koordynator PNPP
OIRP Szczecin