Zapisy na Mikołajki 2018

  • Jedno pole przeznaczone jest na jedno dziecko. Dodawanie i usuwanie pól odbywa się za pomocą przycisków + i - z prawej strony.
    Dodaj nowy wiersz
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i podmioty z nią współpracujące w związku z organizacją imprezy mikołajkowej pod nazwą „Niebieski Mikołaj". Zgoda obejmuje również prawo do wykorzystania mojego wizerunku oraz osób biorących udział w imprezie na moje zaproszenie, utrwalonego w trakcie jej trwania