Menu
Monthly Archives

styczeń 2014

Informacja w sprawie zespołu ds świadczenia pomocy pro publico bono

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. świadczenia pomocy pro publico bono.

Uchwała 248

Uchwała 249

Powołany Zespół ds. świadczenia pomocy pro publico bono w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. ustali zasady świadczenia pomocy na zasadzie pro publico bono przez aplikantów radcowskich we współpracy z członkami „Klubu Seniora”

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania w prace tego Zespołu. Zgłoszenia prosimy kierować do Przewodniczącego Zespołu r.pr. Moniki Meisner.

Informacja w sprawie zespołu ds kodeksu etyki

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie podjęła uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. projektu stanowiska Rady do obowiązującego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i do projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Uchwała nr 246

Uchwała nr 247

X Krajowy Zjazd Radców Prawnych potwierdził potrzebę uchwalenia nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, odpowiadającego zmieniającym się okolicznościom i warunkom wykonywania zawodu.

Uchwała nr 8 2013 X KZRP

Kodeks Etyki projekt

Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i korporacyjnym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego, jednocześnie rodzi konieczność podjęcia debaty środowiskowej nad tym aktem, respektując ideały i obowiązki etyczne już ukształtowane. Stanowisko delegatów na Krajowy Zjazd zostało przedstawione Komisji ds. Uchwał i Wniosków.

Uwagi do Kodeksu Etyki

Biorąc pod uwagę doniosłość tego aktu prawa wewnętrznego zapraszamy do udziału w pracach nad kodeksem i jego zmianami.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Etyki odbyło się w dniu 15 stycznia 2014 r. Kolejne spotkanie planowane jest 12 lutego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Zespołu ds. Etyki prosimy o kontakt na adres: kujawa@oirp.szczecin.pl lub w siedzibie Izby.

Konkurs na świadczenie doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

By ,

Informujemy, że Prezes KRRP ogłosił konkurs dla osób fizycznych i prawnych na świadczenie doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Celem konkursu jest wyłonienie stałego doradcy samorządu radców prawnych – Krajowej Rady Radców prawnych oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych – w zakresie pozyskiwania środków europejskich dostępnych w kraju i zagranicą.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku PDF dostępnym poniżej:

Fundusze – ogłoszenie 18.01.2014

Szkolenie The Honourable Society of the Inner Temple

By

Propozycja zawiera przeprowadzenie praktycznego szkolenia – warsztatów z umiejętności występowania przed sądem w sprawach karnych, obejmujące między innymi elementy retoryki i argumentowania, prowadzenie sporu, prezentowanie dowodów na sali sądowej, publiczne przesłuchanie świadków i inne umiejętności niezbędne obrońcy w sądzie.

Inner Temple to stowarzyszenie o wiekowej tradycji, jedno z czterech tak zwanych Inns of Court zajmujących się nadawaniem uprawnień prawniczych w Anglii i Walii, a także kształceniem i rozwojem zawodowym prawników. Eksperci Inner Temple oferują bezpłatne prowadzenie takich praktycznych szkoleń dla polskich prawników. Pierwszym krokiem byłoby wykształcenie grupy trenerów, których rolą z kolei byłoby prowadzenie stałych szkoleń w ramach aplikacji lub kształcenia ustawicznego w Okręgowych Izbach Radców Prawnych.

Warsztaty mogłyby odbyć się w połowie tego roku w Warszawie, a ich ramowy program wyglądałby następująco:

  • 1 i 2 dzień – zajęcia warsztatowe w małych grupach ( 1 ekspert pracuje z najwyżej czterema osobami)
  • 3 dzień – całodzienna symulacja rozprawy na prawdziwej sali sądowej
  • 4 i 5 dzień – szkolenie umiejętności trenerskich

Liczba miejsc jest ograniczona, w pierwszym projekcie może wziąć udział nie więcej niż 13 radców prawnych.

Warunkiem koniecznym udziału w szkoleniu jest biegła znajomość języka angielskiego.

Ważna informacja dla Radców Prawnych

By ,

Informujemy, że w związku z wydaniem w dniu 21 października 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały w sprawie o sygn. akt II FPS 1/13 oraz w związku z wydaniem przez Mistra Finansów decyzji o zmianie urzędowej interpretacji z dnia 4 września 2002 r., Nr PB5/KD-033-317-2122/02, zmianie uległa interpretacja przepisów podatkowych w zakresie odpowiedniej kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego „Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy”.

Informacje niezbędne do odpowiedniej kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu mogą być pobierane przez sądy z Listy radców prawnych opublikowanej na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

W związku z powyższym zwracamy szczególną uwagę na wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) obowiązek zawiadomienia przez radcę prawnego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji.

Jednocześnie informujemy, że w każdej sprawie wyznaczenia na pełnomocnika z urzędu radca prawny może zostać dodatkowo zobowiązany do złożenia oświadczenia o formie prawnej wykonywania zawodu.

 

Kolacja świąteczno-noworoczna 09.01.2014r. Willa Ogrody w Szczecinie

By ,

W dniu 09.01.2014r. w restauracji Willa Ogrody w Szczecinie miała miejsce uroczysta kolacja, w której uczestniczyli członkowie organów, komisji oraz zaproszeni goście.

Tegoroczne spotkanie miało o tyle istotny wymiar, ponieważ podczas uroczystości, ks. dr Grzegorz Harasimiak, Sędzia Marek Dalidowicz oraz Sędzia Tomasz Radkiewicz zostali uhonorowani Perłą Radcowską będącą wyróżnieniem za zasługi na rzecz samorządu radcowskiego przyznaną na mocy uchwał Rady OIRP w Szczecinie. Z rąk Pani Dziekan Wyróżnieni otrzymali symboliczną perłę usytuowaną na wiecznym piórze wraz z dedykacją.

Po wręczeniu wyróżnień, wszyscy Zgromadzeni zostali zaproszeni na kameralną kolację, podczas której Każdy miał możliwość miłego spędzenia wieczoru w świątecznej atmosferze delektując się kulinarnymi wyczynami Szefa Kuchni Restauracji Willa Ogrody w Szczecinie.

Galerię z tej uroczystości można zobaczyć pod TYM ADRESEM

Close Menu
0