Menu
Monthly Archives

październik 2015

Studia podyplomowe – Przestępczość Gospodarcza

By

Koleżanki i Koledzy,

Informuję że organizowana jest VI edycja Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 7 bloków tematycznych:

 1. Zagadnienia wprowadzające – 24 h
 2. Prawokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych 14 h
 3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego – 30 h
 4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – 4 h
 5. Prawo karne skarbowe – 24 h
 6. Prawo antymonopolowe – 14 h
 7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu – 50 h

Koszt:

3 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Szczególe informacje dostępne na stronie: www.wpia.uw.edu.pl w Menu Studia Podyplomowe lub w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowego Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 529, fax. (+48 22) 55 24 317,  e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

 

Turniej sportów rakietowych

By ,

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Warszawska Izba Radców Prawnych organizuje III Turniej Sportów Rakietowych o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie, który odbędzie się 21 listopada 2015 roku o godz. 9.00 w Warszawie, na kortach klubu Warszawianka.

Turniej rozgrywany jest w następujących konkurencjach:

 1. Konkurencja główna – Racketlon,
  obejmująca łącznie trzy dyscypliny: tenis stołowy, badminton i tenis, (w kategoriach singiel kobiet i singiel mężczyzn)
  oraz w konkurencjach dodatkowych:
 2. Badminton singiel open
 3. Tenis stołowy singiel open
 4. Tenis open

Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym lub grupowo pucharowym, w zależności od ilości zgłoszeń. Uczestnicy Turnieju wnoszą opłatę wpisową w wysokości 50 złotych, płatne u Organizatora w dniu Turnieju. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2015 roku, poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informację oraz regulamin znajdziecie państwo na stronie OIRP Warszawa.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

 

Kancelaria Radcy Prawnego nawiąże współpracę z aplikantem

By ,

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dalkowska nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim pierwszego lub drugiego roku, lub osobą rozpoczynającą aplikację radcowską od stycznia 2016 roku.

Wymagania:

 1. Doświadczenie w pracy kancelarii radcowskiej lub adwokackiej – minimum 6 miesięcy;
 2. Komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres;
 3. Umiejętność pracy zespołowej;
 4. Mile widziane doświadczenie procesowe.

Oferujemy:

 1. Pracę w młodym i dynamicznym zespole;
 2. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w szczególności w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres Kancelarii:
kancelaria@dalkowska-jezowska.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Data ważności oferty: 30.11.2015 r.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By ,

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony pobierz plik Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w dalszej części posta.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Read More

Ośrodek mediacji

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że trwają prace nad zorganizowaniem działalności Ośrodka Mediacji, utworzonego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania certyfikatu mediatora, uprawniającego do wpisu na listę mediatorów informujemy, że w dniu 6 listopada br. rozpocznie się w Szczecinie szkolenie „Mediacja Gospodarcza – warsztaty podstawowe” skierowane do radców prawnych i aplikantów. Szkolenie spełnia standardy szkolenia mediatorów, uchwalone przez  Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora.
Szkolenie jest przygotowane i będzie prowadzone przez mec. Macieja Bobrowicza – dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP, mediatora gospodarczego, współautora założeń dotyczących mediacji cywilnej w 2005 i 2015 r., autora książek i artykułów na temat mediacji, byłego prezesa KIRP.

Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Osoby zainteresowane informacją na temat szkoleń organizowanych w przyszłości mogą kierować zapytania drogą mailową na adres: mediacje@oirp.szczecin.pl

Szczegółowe informacje na temat szkolenia i ośrodka znajdują się w dalszej części posta.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP

w Szczecinie

Read More

Turniej brydżowy

By ,

Koleżanki i Koledzy,

w dniu 17 listopada 2015 r.  odbyło się pierwsze spotkanie brydżowe organizowane przez Klub Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura

OIRP w Szczecinie

There are no photos with those IDs or post 9077 does not have any attached images!

 

Szkolenie zawodowe: Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (powtórka z 14.10.2015 r.)

By

24.10.2015

Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (powtórka z 14.10.2015 r.)

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Opiekun prawny sygn. akt VIII RNs 952/15

By ,

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód VIII  Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie z urzędu z udziałem Elżbiety Symonowicz o ustanowienie opieki prawnej zwraca się z prośbą o wskazanie osoby chętnej do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27.10.2015 r. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Dziekan OIRP w Szczecinie

Alicja Kujawa

Close Menu
0