Skip to main content
search
0
Monthly Archives

marzec 2016

Mazury – Cud Natury!

By ,

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie organizuje w dniach od 16  do 19  czerwca 2016 r.

VI Spotkanie integracyjne – MAZURY – CUD NATURY

Zakwaterowanie w zależności od kolejności zgłoszeń w komfortowym Hotelu „Amax” al. Spacerowa 7 (pokoje 2 osobowe, apartamenty 2 lub 4 osobowe) lub w Pensjonacie „55 My House” (pokoje 2 lub 3 osobowe) w Mikołajkach

Zobacz więcej

wycieczka do Stralsundu

By ,

Klub Seniora przy OIRP w Szczecinie

zaprasza w dniu 21 maja 2016 r.

na jednodniową wycieczkę do Stralsundu.

W programie wycieczki:

spacer po starówce: kościół Mariacki, stary rynek z ratuszem, kościół św. Mikołaja. Zwiedzanie Oceanarium – flora i fauna Bałtyku, Morza Północnego oraz północnego Atlantyku wraz z Morzem Polarnym. Następnie wizyta w Niemieckim Muzeum Morskim ulokowanym w byłym klasztorze
św. Katarzyny – m.in. tropikalne gatunki zwierząt morskich.

Zapisy chętnych i wpłaty w kwocie 129,- zł przyjmuje do dnia 15 kwietnia – p. Dorota Szyjanowska.

Bilety wstępu do Muzeum i Oceanarium – 21 Euro.

 

Zapraszamy również radców prawnych i aplikantów z rodzinami.

III Forum Aplikantów Radcowskich w Szczecinie 22-24 kwietnia 2016r.

By ,

Kolejny raz nasza Izba organizuje Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich w Szczecinie, tym razem pod hasłem: Marka Aplikanta a sukces zawodowy. Wykład inauguracyjny w piątek 22.04.2016r. o godzinie 16.30 w Sali Ks.Bogusława X na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wygłosi dr Adam Bodnar – Rzecznik Prawo Obywatelskich. W sobotę 23.04.16r. w godzinach  9.30-10.00 w Radisson Blu Hotel odbędzie się prezentacja nt. „Zakaz reklamy, a sposoby budowania marki w sieci”, które poprowadzi specjalista firmy Home.pl –  sponsora naszego Forum.

Wszyscy radcy prawni oraz aplikanci naszej izby mogą wziąć udział we wszystkich wydarzeniach. Jedynie chętnych aplikantów radcowskich do wzięcia udziału w pracach grup warsztatowych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału na adres: katarzynasolarska@wp.pl

Zapraszam do zapoznania się z agendą Forum w załączeniu.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Agenda III Forum Aplikantów Radcowskich

 

Wpis na listę radców prawnych

By ,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie  informuje, że Pani Anna Wraga złożyła wniosek o wpis na na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24   ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 25 ust. 2 pkt 2  ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 233).

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Alicja Kujawa

Komunikat Rady OIRP w Szczecinie

By ,

W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady OIRP w Szczecinie. W pkt 1 porządku posiedzenia Rada podjęła uchwałę Nr 1064/IX/2016, w której zmieniła uchwałę nr 895/IX/2015 Rady OIRP  w Szczecinie z dnia 8 października 2015r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie.  W uchwale  zdecydowano o powtórzeniu głosowań w obu rejonach z kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych przez  Okręgową Komisję Wyborczą  w grudniu 2015r.   Głosowania odbędą się w dniach 9 i 10 maja 2016r.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 8 głosów „za”, 4 głosy „przeciwko” oraz 2 głosy „wstrzymujące się”.

W załączeniu prezentujemy Państwu uchwałę Rady OIRP w Szczecinie podjętą w dniu 16 marca 2016r.

Tym samym komunikat w przedmiocie zebrań rejonowych wyznaczonych na dzień 4 i 5 kwietnia 2016r. jest nieaktualny, a zgłoszenia kandydatów na delegatów dokonane w lutym 2016 r. uznane zostały za nieskuteczne z uwagi na uchwalę Nr 222/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 25 lutego 2016 r.

Powyższe oznacza, iż skutecznie zgłoszeni i zarejestrowani są kandydaci na delegatów na podstawie uchwały nr 895/IX/2015 Rady OIRP  w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r.

W oddzielnej korespondencji każdy z Państwa zostanie poinformowany szczegółowo o terminie i miejscu obu zebrań rejonowych wyznaczonych na dzień 9 i 10 maja 2016 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Szczecinie wyraża ubolewanie i przeprasza za zaistniałą sytuację.

Rada OIRP w Szczecinie

UCHWAŁA NR 1064/IX/2016

 

Informacja dotycząca uchwały Prezydium KRPP 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016r.

By ,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z tym, że Krajowa Rada radców Prawnych nie posiada kompetencji do uchylenia uchwały Prezydium KRRP 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie uchylenia uchwały naszej Rady z dnia 11 lutego 2016r., w dniu 12 marca 2016r. przyjęto następujące stanowisko.

„Do Członków Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęło wystąpienie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 7 marca 2016 r. wraz z załącznikami. Krajowa Rada Radców Prawnych stwierdza, że na gruncie podjętej już przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwały nr 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia głosowania nad wyborem delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, na ponownie zwołanych w tym celu zebraniach rejonowych, spośród kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie nr 895/IX/2015 z dnia 8 października 2015 r.”

W związku z powyższym stanowiskiem informuję, że w dniu jutrzejszym na posiedzeniu Rady dyskutowana będzie kwestia czy i ewentualnie kiedy powinny być przeprowadzone w naszej izbie ponowne głosowanie w zwołanych rejonach. O decyzji Rady niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

Egzamin radcowski 15-18 marca 2016r.

By ,

W dniu dzisiejszym rozpoczął się egzamin radcowski. W całym kraju przystąpi do egzaminu aż 3200 osób (w tym około 2840 osób po odbyciu aplikacji oraz około 360 osób uprawnionych z innych tytułów). Przez cztery dni zdający będą rozwiązywać zadania z  zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego,  prawa gospodarczego, a w ostatnim dniu – zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz w tym roku po raz pierwszy – zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub zasad etyki.

W naszej Izbie do egzaminu przystąpią 74  osoby. Egzamin zostanie przeprowadzony na terenie Azoty Arena w Szczecinie.

Wszystkim osobom przystępującym do egzaminu życzymy POWODZENIA !!!

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

Close Menu