Skip to main content
search
0
Monthly Archives

październik 2016

Nieodpłatna Pomoc Prawna – nabór na 2017 rok

By ,

Działając na podstawie Uchwały Nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych „w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy” (tekst jednolity załącznik do Uchwały nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. – dalej „Regulamin”), informuję szanowne Koleżanki i Kolegów o rozpoczęciu procedury wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 21 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w skrócie „PNPP”) położonych na terenie 10 powiatów usytuowanych na obszarze działania OIRP w Szczecinie tj. powiatu  goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście.

Szczegółowe informacje dotyczące programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie w 2017 r. znajdują się w zakładce „Inicjatywy”/”Bezpłatna Pomoc Prawna” na stronie OIRP w Szczecinie pod adresem: oirp.szczecin.pl/inicjatywy/bezplatna-pomoc-prawna/

W związku z treścią §2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu zgłoszenia do udziału w Systemie NPP będą przyjmowane za pośrednictwem przygotowanego w tym celu programu teleinformatycznego o nazwie System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Jednocześnie informuję, że osobą koordynującą działania w zakresie wdrożenia systemu Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie jest radca prawny Anna Mazurek-Różynek, email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

By ,

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1607), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony (pobierz plik), oraz zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w tym zakresie porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w dalszej części posta.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Zobacz więcej

Aplikant radcowski nawiąże współpracę

By ,

Aplikant radcowski przy OIRP w Poznaniu po egzaminie radcowskim o bogatym doświadczeniu procesowym (szczególnie w zakresie prawa , cywilnego, rodzinnego, pracy, odszkodowań) nawiąże współpracę doraźną lub stałą w zakresie zastępstwa procesowego, fotokopii akt sądowych, oraz załatwiania spraw urzędowych na terenie apelacji Poznańskiej (m.in. Poznań, Szamotuły, Oborniki, Nowy Tomyśl, Kościan, Śrem, Konin, Września, Piła, Kalisz, Leszno, Grodzisk Wlkp., Środa Wlkp., Zielona Góra, Świebodzin, Sulechów, Gorzów Wlkp.).
Kontakt:
e-mail: GrzegorzZakrzewskiGiMZakrzewscy@poczta.onet.pl

tel: 724 466 826

Z poważaniem

 

Warsztat certyfikujący dla radców prawnych chcących wykonywać zawód mediatora

By , ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych zaprasza do udziału w warsztatach dla radców prawnych. Intensywne szkolenie będzie prowadzone przez uznanych ekspertów w dziedzinie mediacji i negocjacji – radców prawnych i adwokata. Uzyskany certyfikat będzie uprawniał do wpisu na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej KIRP.

Termin: 21 – 27 listopada 2016 r.
Miejsce: Zakopane, Zespół Antałówka, ul. Wierchowa 2
Cena: 2.500 zł + VAT (CENA OBEJMUJE NOCLEGI ORAZ WYŻYWIENIE)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do dn. 31 października 2016 r. do Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.

Informacje o warunkach uczestnictwa i programie szkolenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Piotr Puchalski
Zastępca Przewodniczącego
Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

 

Plakat ZSM 2016

Informacja o szkoleniu

Program szkolenia

Formularz i zasady uczestnictwa

 

Kancelaria prawna poszukuje osoby na stanowisko aplikanta radcowskiego lub adwokackiego

By ,

KANCELARIA PRAWNA
Zatwarnicka Całusiński
Radcowie Prawni i Adwokaci

specjalizująca się głównie w obsłudze prawno-podatkowej zagranicznych pomiotów gospodarczych, procesów inwestycyjnych oraz prawa handlowego

poszukuje osoby na stanowisko:
APLIKANTA RADCOWSKIEGO lub ADWOKACKIEGO
I lub II roku aplikacji radcowskiej/adwokackiej

OBOWIĄZKI:

 • obsługa podmiotów gospodarczych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji,
 • uczestniczenie w negocjacjach oraz czynnościach prawnych z inwestorami,
 • współpraca z kancelariami zagranicznymi w zakresie prowadzonych spraw etc.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w kancelarii prawnej lub biurze (dziale) prawnym,
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielność, dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków,

OFERUJEMY:

 • odpowiedzialną i ciekawą pracę, w oparciu o krajowe i zagraniczne środowisko prawnicze,
 • Udział w realizowanych przez Kancelarię projektach,
 • formę współpracy zgodną z oczekiwaniami Kandydata (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji drogą mailową wraz ze zdjęciem na adres: zc.sekretariat@zclegal.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Close Menu