Skip to main content
search
0
Monthly Archives

styczeń 2018

Sala rozpraw Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

By

Z przyjemnością informujemy, że po 35 latach funkcjonowania samorządu Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy OIRP w Szczecinie otrzymał własną, profesjonalną salę rozpraw. Na salę zaadoptowaliśmy pomieszczenie, które dotychczas było wykorzystywane do obsługi biurowej aplikantów. Pomieszczenie może nie grzeszy powierzchnią, ale naszym zdaniem już samo stworzenie sali rozpraw jest dużym krokiem w kierunku profesjonalizacji wizerunku sądownictwa dyscyplinarnego. Życzymy sobie jednak, aby sala były wykorzystywana jak najrzadziej 🙂

 

 

 

Szkolenie „Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”

By ,

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego”,  które odbędzie się 22 lutego 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 11:00 – 16:00.

Program szkolenia obejmuje:

  • Wprowadzenie do tematyki komunikacji interpersonalnej w kontakcie prawnik – klient.
  • Najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej.
  • Analiza potrzeb i interesów klienta – proaktywność w podejściu do klienta.
  • Psychologia osobowości – typy osobowości klienta.

Cel szkolenia:

  • Przedstawienie i udoskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej w relacjach prawnik – klient.
  • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego podejścia do klienta podczas odczytywania jego motywacji i rozpoznawania potrzeb – interesów.
  • Poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji w odniesieniu do różnorodności typów osobowości.
  • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania  w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami własnymi i klienta.

Prowadzący: Maciej Podraska – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, zarządzania procesem mediacji, zarządzania sobą w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach oraz coachingu.

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 10 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:

http://cmg22022018.badanie.net/

Koszt: 250 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 22.02.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazd do Świnoujścia- 20-22 września 2018 r.

By

Klub Seniora informuje, że zaplanowany wyjazd do Świnoujścia odbędzie się w dniach od 20 do 22 września 2018 r. Chcielibyśmy spotkać się w tym czasie z radcami seniorami mieszkającymi w Świnoujściu i okolicach.
Zaprosiliśmy również do wspólnego wyjazdu seniorów z Koszalina i Gorzowa Wlkp. Jest to dobra okazja do wspólnego spędzenia czasu i poznania się seniorów.
Czynimy starania, aby koszty pobytu ( hotel ) naszych seniorów sfinansowane były przez naszą Izbę.
Zapisy chętnych u p. Doroty Szyjanowskiej tel. 668 023 987 do dnia 20 lutego 2018 r.

Zaproszenie do Opery na Zamku- 23.2.18 r.

By

Klub Seniora zaprasza w dniu 23 lutego 2018 r. do Opery na Zamku na godz.19,00 na spektakl „Hrabina Marica”.

Bilety zostały zamówione, musimy odebrać je w kasie Opery najpóźniej do dnia 26 stycznia.
Zapisy chętnych i wpłaty u p. Doroty Szyjanowskiej tel. 668 023 987.
Dla seniorów nie zatrudnionych bilet 25 zł, dla pozostałych chętnych 50 zł.

Zapraszamy.

Terminowe regulowanie składek – windykacja zaległości.

By

Szanowni Państwo przypominamy o obowiązku terminowego regulowania składek wraz z ubezpieczeniem. Jednocześnie informujemy, że w ostatnim czasie wysłaliśmy drogą elektroniczną wezwania do zapłaty do tych osób, które zalegają ze składką przez okres ponad 3 miesięcy. Wobec faktu, iż wiele osób nie zareagowało na przesłane wezwania Prezydium Rady zdecydowało, że w stosunku do osób, które w terminie do końca stycznia br. nie uregulują zadłużenia przekraczającego okres 3 miesięcy zostaną wszczęte postępowania sądowe w celu wyegzekwowania powstałych należności.  Przypominamy również, iż zaległość na poziomie 984 zł stanowi podstawę do wszczęcia postępowania ws. skreślenia z listy (sytuacja taka dotyczy przynajmniej kilkunastu osób). W celu ustalenia aktualnego salda składek należy się kontaktować z biurem Izby. Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania, przy opłacaniu składek, z bankowego polecenia zapłaty. Pozwoli to Państwu na uniknięcie powstawania zaległości. Z punktu widzenia Izby jest to o tyle istotne, że niezależnie od tego ile osób zapłaci należną składkę w danym miesiącu to Izba z własnych środków zobowiązana jest i tak do przekazania części składki należnej Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz ubezpieczycielowi, co w oczywisty sposób wpływa na płynność finansową.

Close Menu