Skip to main content
search
0
Monthly Archives

kwiecień 2019

Zaproszenie na wykład „Godność urzędu sędziego wobec wyzwań współczesności”

By

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa samorządu na wykład Sędziego Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego pt. „Godność urzędu sędziego wobec wyzwań współczesności”, który odbędzie się 8 maja 2019 r. o godzinie 12:00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Wielkopolska 15).
Wydarzenie odbywa się w ramach organizowanego przez nas cyklu seminariów pt. „Odcienie Sprawiedliwości”,  w którym zapraszamy do wygłoszenia wykładu znane osobistości ze świata prawa i polityki, pokazując różne sposoby postrzegania prawa i innych z nim związanych zagadnień.

Ze względów organizacyjnych na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Z wyrazami szacunku,
Patryk Kupis
Przewodniczący Samorządu Studenckiego WPiA US

Wpis na listę radców prawnych osób po egzaminie. Terminy

By

Informuję, że  na dzień 14 maja br. zostało zaplanowane posiedzenie Rady na którym planowane jest podjęcie uchwał o wpisie na listę radców prawnych osób, które zdały w 2019 r. egzamin zawodowy. Wobec powyższego wyznaczam do dnia 10 maja br. termin na złożenie wniosków z kompletem wymaganych dokumentów, których listę znajdziecie Państwo tutaj. W najbliższych dniach (na początku przyszłego tygodnia) otrzymacie Państwo drogą pocztową uchwałę komisji egzaminacyjnej w sprawie pozytywnego wyniku egzaminy. Wnioski spóźnione i  niekompletne nie będą rozpoznawane na posiedzeniu Rady w dniu 14 maja br., a dopiero na kolejnym w dniu  4 czerwca. Proszę zatem o skrupulatne przygotowanie wniosku oraz, o ile to możliwe, o złożenie go wcześniej niż w ostatnim dniu terminu.

Sekretarz Rady OIRP

Piotr Sydor

Kancelaria podejmie współpracę z radcą prawnym

By

Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., w związku z dynamicznym rozwojem naszej Kancelarii, podejmie stałą współpracę z radcą prawnym.

Oferujemy:

  • stabilną współpracę,
  • rozwój zawodowy,
  • samodzielność przy prowadzeniu spraw,
  • przyjazną atmosferę w pracy.

Zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@biuroradcow.pl

Praca dla aplikanta radcowskiego

By

Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., w związku z dynamicznym rozwojem naszej Kancelarii, poszukuje do pracy aplikanta radcowskiego obecnego I roku lub II roku. Oferujemy:

  • stabilną współpracę (także po zakończeniu aplikacji) na podstawie umowy o pracę,
  • objęcie patronatem radcy prawnego,
  • rozwój zawodowy,
  • samodzielność przy prowadzeniu spraw,
  • przyjazną atmosferę w pracy.

Zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@biuroradcow.pl

 

Wyniki egzaminu radcowskiego 2019

By

Po spotkaniu Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu radcowskiego zamieszczamy listę wyników z tegorocznego egzaminu.

wyniki ER 2019

Osoby, które uzyskały negatywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz otrzymały uchwałę Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego, począwszy od dnia 6 maja br. mogą zapoznać się oceną opisową swojej pracy w biurze Izby od godz. 9.00 do 15.00.

II Kongres Prawników Polskich

By

Informacja Prezesa KRRP

Koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz walka z mową nienawiści.

Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej – ciała, które powołaliśmy na I Kongresie. Wspólnie z koleżankami i kolegami adwokatami i sędziami pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.

Serdecznie zapraszamy na Kongres. Rejestracji można dokonać poprzez stronę kongresprawnikow.info.

Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Materiały na sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów OIRP-14.05

By

Informujemy, iż do Delegatów zostały w dniu dzisiejszym (23.04) rozesłane newsletterem linki do pobrania materiałów na Zgromadzenie Delegatów, planowane na dzień 14 maja na godzinę 17:00. Prosimy o sprawdzenie, czy newsletter dotarł prawidłowo.

Jednocześnie informujemy, iż materiały te dostępne są również dla innych osób zainteresowanych, nie będących delegatami- wolę ich otrzymania proszę zgłaszać mailowo sekretariat@oirp.szczecin.pl

Zgłoszenia- kurs HELP Rady Europy nt. europejskich standardów w sprawach dotyczących prawa pracy

By

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do wtorku 23.04.2019 r. do godz. 12.00 przyjmowane są zgłoszenia do udziału w kursie HELP Rady Europy nt. europejskich standardów w sprawach dotyczących prawa pracy. Kurs ma charakter online (od maja do sierpnia br.), a zapoczątkuje go spotkanie wstępne w dniach 6-7 maja br. w Warszawie (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa). Koszty kursu pokrywa Rada Europy (w tym koszt podróży i noclegu w Warszawie – zgodnie z zasadami programu). Obowiązuje limit 15 miejsc dla radców prawnych.

Szczegóły wraz z informacją dotyczącą zapisów przekazuję w załączeniu, ogłoszenie dostępne jest także na stronie internetowej KIRP pod linkiem:

otwarta_rejestracja_na_kurs_help

Maria Napiontek

Specjalista/oficer informacyjny
Komisja Zagraniczna
Komisja Praw Człowieka

Ogłoszenie. Kurs HELP prawo pracy

Close Menu