Menu
Monthly Archives

Kwiecień 2019

Zaproszenie na wykład „Godność urzędu sędziego wobec wyzwań współczesności”

By |

W imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa samorządu na wykład Sędziego Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego pt. „Godność urzędu sędziego wobec wyzwań współczesności”, który odbędzie się 8 maja 2019 r. o godzinie 12:00 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Wielkopolska 15).
Wydarzenie odbywa się w ramach organizowanego przez nas cyklu seminariów pt. „Odcienie Sprawiedliwości”,  w którym zapraszamy do wygłoszenia wykładu znane osobistości ze świata prawa i polityki, pokazując różne sposoby postrzegania prawa i innych z nim związanych zagadnień.

Ze względów organizacyjnych na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Osoby zainteresowane udziałem w wykładzie prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Z wyrazami szacunku,
Patryk Kupis
Przewodniczący Samorządu Studenckiego WPiA US

Wpis na listę radców prawnych osób po egzaminie. Terminy

By |

Informuję, że  na dzień 14 maja br. zostało zaplanowane posiedzenie Rady na którym planowane jest podjęcie uchwał o wpisie na listę radców prawnych osób, które zdały w 2019 r. egzamin zawodowy. Wobec powyższego wyznaczam do dnia 10 maja br. termin na złożenie wniosków z kompletem wymaganych dokumentów, których listę znajdziecie Państwo tutaj. W najbliższych dniach (na początku przyszłego tygodnia) otrzymacie Państwo drogą pocztową uchwałę komisji egzaminacyjnej w sprawie pozytywnego wyniku egzaminy. Wnioski spóźnione i  niekompletne nie będą rozpoznawane na posiedzeniu Rady w dniu 14 maja br., a dopiero na kolejnym w dniu  4 czerwca. Proszę zatem o skrupulatne przygotowanie wniosku oraz, o ile to możliwe, o złożenie go wcześniej niż w ostatnim dniu terminu.

Sekretarz Rady OIRP

Piotr Sydor

Kancelaria podejmie współpracę z radcą prawnym

By |

Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., w związku z dynamicznym rozwojem naszej Kancelarii, podejmie stałą współpracę z radcą prawnym.

Oferujemy:

  • stabilną współpracę,
  • rozwój zawodowy,
  • samodzielność przy prowadzeniu spraw,
  • przyjazną atmosferę w pracy.

Zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@biuroradcow.pl

Praca dla aplikanta radcowskiego

By |

Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., w związku z dynamicznym rozwojem naszej Kancelarii, poszukuje do pracy aplikanta radcowskiego obecnego I roku lub II roku. Oferujemy:

  • stabilną współpracę (także po zakończeniu aplikacji) na podstawie umowy o pracę,
  • objęcie patronatem radcy prawnego,
  • rozwój zawodowy,
  • samodzielność przy prowadzeniu spraw,
  • przyjazną atmosferę w pracy.

Zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: rekrutacja@biuroradcow.pl

 

Wyniki egzaminu radcowskiego 2019

By |

Po spotkaniu Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu radcowskiego zamieszczamy listę wyników z tegorocznego egzaminu.

wyniki ER 2019

Osoby, które uzyskały negatywny wynik z egzaminu radcowskiego oraz otrzymały uchwałę Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego, począwszy od dnia 6 maja br. mogą zapoznać się oceną opisową swojej pracy w biurze Izby od godz. 9.00 do 15.00.

II Kongres Prawników Polskich

By |

Informacja Prezesa KRRP

Koleżanki i koledzy

Serdecznie zapraszamy was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz walka z mową nienawiści.

Nasze spotkanie będzie także doskonalą okazją do podsumowania dorobku Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej – ciała, które powołaliśmy na I Kongresie. Wspólnie z koleżankami i kolegami adwokatami i sędziami pokażemy, że polscy prawnicy zawsze stoją po stronie obywateli i praworządności. Pokażemy nie tylko jedność środowisk, ale nade wszystko nasz intelektualny potencjał. Potencjał, który wykorzystamy z pożytkiem dla dobra Polski.

Serdecznie zapraszamy na Kongres. Rejestracji można dokonać poprzez stronę kongresprawnikow.info.

Liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Materiały na sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów OIRP-14.05

By |

Informujemy, iż do Delegatów zostały w dniu dzisiejszym (23.04) rozesłane newsletterem linki do pobrania materiałów na Zgromadzenie Delegatów, planowane na dzień 14 maja na godzinę 17:00. Prosimy o sprawdzenie, czy newsletter dotarł prawidłowo.

Jednocześnie informujemy, iż materiały te dostępne są również dla innych osób zainteresowanych, nie będących delegatami- wolę ich otrzymania proszę zgłaszać mailowo sekretariat@oirp.szczecin.pl