Skip to main content
search
0
Monthly Archives

wrzesień 2019

Lekcje prawa w szkołach- rok szkolny 2019/2020

By

Szczecin, dnia 27 września 2019 r.

Drodzy Radcy Prawni i Aplikanci,

W imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie pn. „Lekcje prawa w szkołach” jako Prowadzący Lekcje Prawa w roku szkolnym 2019/2020.

Powyższy projekt Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie realizuje od 2012 r., a jego podstawowym celem jest szerzenie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz prezentacja zawodu radcy prawnego.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w szczególności w klasach o profilu prawnym, społecznym, dziennikarskim lub innym podobnym. Uczniowie szkół, które przystąpią do udziału w projekcie w bieżącym roku szkolnym będą mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, podczas których prezentowane będą wybrane zagadnienia m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i karnego.

Zgodnie z założeniami projektu, w roku szkolnym 2019/2020, zajęcia lekcyjne dla uczniów każdej z klas uczestniczących w projekcie będą odbywały się co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od października 2019 do maja 2020 roku. Dokładne terminy i godziny zajęć, tematy poszczególnych zajęć lekcyjnych oraz forma, w jakiej będą prowadzone zajęcia (wykład, dyskusja, ćwiczenia, etc.) będą każdorazowo ustalane i omawiane bezpośrednio między wskazanym przez szkołę wychowawcą/nauczycielem danej klasy i prowadzącym zajęcia dla uczniów tej klasy radcą prawnym lub aplikantem radcowskim.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie, uprzejmie proszę o wysłanie do dnia 06 października 2019 r. maila na adres katarzynasolarska@wp.pl z deklaracją przystąpienia oraz danymi kontaktowymi (telefon, adres e-mail).

W razie pytań proszę o kontakt z Katarzyną Borzęcką pod numerem 790 200 308.

Katarzyna Borzęcka
Koordynator Projektu Lekcje Prawa

Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka nawiążą stałą współpracę z aplikantem radcowskim lub aplikantką radcowską

By

Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka nawiążą długoterminową współpracę z aplikantem radcowskim lub aplikantką radcowską. Osoby zainteresowane zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (ewentualnie nawiązaniem stałej współpracy w innej, dogodnej dla obu stron, formie prawnej), również w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, jak też osoby zainteresowane patronatem, proszone są o przesłanie listu motywacyjnego i curriculum vitae ze zdjęciem (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonej rekrutacji) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@kancelaria-jagiellonska.pl w terminie do dnia 06 października 2019 r.

Ogłoszenie niniejsze kierowane jest w szczególności do osób, które rozpoczną aplikację radcowską w styczniu 2020 r.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

oferta pracy dla aplikantów

By

Delegatura CBA w Szczecinie poszukuje kandydatów gotowych podjąć służbę w CBA, spełniających następujące kryteria:

– wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa; preferujemy osoby specjalizujące się w zakresie prawa karnego, cywilnego i handlowego,

– zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia zawodowego, duży potencjał intelektualny, otwarty umysł, uczciwość, poczucie odpowiedzialności i DYSPOZYCYJNOŚĆ.

Przyszłym funkcjonariuszom CBA oferujemy:

– możliwość rzeczywistego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności,

– uczestnictwo w tworzeniu nowoczesnej służby specjalnej – pracę w energicznym młodym zespole,

– kontynuowanie rozwoju zawodowego i naukowego (dofinansowanie studiów podyplomowych, aplikacji itp.),

– stabilne i korzystne warunki finansowe adekwatne do kompetencji i zaangażowania (w zależności od wiedzy, praktyki i umiejętności pierwsza pensja kształtuje się od kwoty 2.850 zł do 3.800 zł netto plus dofinansowanie najmu mieszkania).

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, dwa zdjęcia i kwestionariusz osobowy na adres: Delegatura CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D)

http://bip.cba.gov.pl/download/2/4865/kwestionariuszosobowy.rtf

Webinarium- 21 września

By

Koleżanki i Koledzy,

na Państwa adresy mailowe zostały wysłane indywidualne linki, umożliwiające udział w pierwszym w naszej Izbie szkoleniu webinarowym. Prosimy o sprawdzenie elektronicznych skrzynek pocztowych.

Szkolenie odbędzie się 21.09.2019 o godz. 9:00 i prowadzone będzie przez SSO dr Tomasza Radkiewicza. Za uczestnictwo w szkoleniu przyznane zostanie 12 punktów (dotyczy radców prawnych). Do zaliczenia szkolenia konieczne jest spełnienie dwóch warunków łącznie: potwierdzanie obecności na poziomie 65% oraz udział w szkoleniu przez 75% czasu jego trwania.
Webinarium działać będzie na stacjonarnych komputerach i laptopach w przeglądarkach Chrome (min. 37), Mozilla Firefox (min. 48), Opera (min. 49) – czyli wersjach nie starszych niż 2 lata. Szkolenie nie jest dostępne na urządzeniach mobilnych.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

Close Menu