Skip to main content
search
0
Monthly Archives

kwiecień 2021

Zastępca radcy prawnego

By

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego radcy prawnego, prowadzącego działalność w Świnoujściu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 7 maja br. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl 

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach, zmierzających do powołania sądu arbitrażowego

By

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych zainicjowała m. in. działania zmierzające do zbadania możliwości utworzenia przy KIRP sądu arbitrażowego, umożliwiającego rozstrzyganie sporów także w formule on-line.

Szczegóły znajdują się w piśmie poniżej.
Pismo KRRP sad_arbitrazowy_22 kwi 2021

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, zmierzających do powołania sądu arbitrażowego mogą się zgłaszać w terminie do dnia 14 maja 2021 r. mailowo na adres:  kirp@kirp.pl , wskazując swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

 

Oferta pracy

By

Kancelaria Cieślicki i Wspólnicy sp.k. Specjalizująca się w szeroko rozumianym udziale w procesach inwestycyjnych, obsłudze nieruchomości, oraz branży IT, a także w obsłudze prawnej przedsiębiorców w tym spółek, nawiąże współpracę z aplikantem II roku.
Szczegóły w załączniku poniżej:
Ogłoszenie

Uniwersytet Szczeciński zatrudni radcę prawnego

By

Uniwersytet Szczeciński zatrudni pracownika na stanowisko: RADCA PRAWNY

Wymagania:
1. posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę),
2. minimum 3 – letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą prawną przedsiębiorców lub podmiotów publicznych,
3. bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,
4. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
5. znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, Prawo Budowlane,  Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego uwzględniającą terminologię prawniczą,
7. bardzo dobra znajomość pakietu Office i programów prawniczych,
8. samodzielność, sumienność, dokładność i punktualność,
9. umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

  1. kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  2. CV,
  3. list motywacyjny,
  4. kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
  5. zgoda kandydata/-tki na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko radcy prawnego złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna.

Dokumenty dodatkowe:
– referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli osoba takie posiada).

Oferty prosimy składać:
wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: bartosz.mroczka@usz.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać: PRACA Dział  Prawny ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2021 r.
Telefon kontaktowy: 538 237 698 (Bartosz Mroczka – Kierownik Działu Prawnego)
Uczelnia zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

https://www.pracuj.pl/praca/radca-prawny-szczecin,oferta,1000880599?s=f7a43e6c

 

 

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo

By

Koleżanki i Koledzy,

Kancelarie zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie praktyk programowych dla studentów kierunku prawo proszone są o kontakt:

dr Rafał R. Wasilewski
rafal.wasilewski@usz.edu.pl

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo student musi zaliczyć w okresie III-V roku studiów, co do zasady w okresie letnim, międzysemestralnym. Docelowo praktyki powinny odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień i trwać 4 tygodnie.

Jeżeli radcowie prawni w ramach prowadzonych kancelarii byliby chętni na stałą współpracę w zakresie realizacji praktyk programowych, możliwe jest zawarcie umowy ramowej, określającej szczegóły takiej współpracy, w tym miesiące, w których kancelaria oferuje odbywanie praktyk oraz liczbę miejsc.

Powyższa prośba o rozważenie umożliwienia studentom odbywania praktyk programowych skierowana jest także do radców prawnych, którzy wykonują zawód np. w urzędach/instytucjach oraz różnego rodzaju działach prawnych – uprzejmie prosimy o rozważenie, czy w Państwa jednostkach jest możliwość i zainteresowanie przyjęciem na praktyki studentów kierunku prawo.

Kondolencje

By

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
członka naszego samorządu
Ś. P.
Nikodema Jończaka

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego Kolegi
składa
w imieniu samorządu radców prawnych
Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 22 kwietnia br. o godz.13.00 w kościele
Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie przy ul. Słowackiego.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Centralnym (brama główna).

Oferta pracy

By

Przyjmiemy do naszego zespołu aplikanta radcowskiego II roku.
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją na poniższej podany adres Kancelarii Radcy Prawnego Mateusza  Meryk: radca@mmkancelaria.pl 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Konferencja online ETPCz w dniu 15.04.2021 r. nt. praworządności w Europie „The rule of law in Europe-vision and challenges”

By

Szanowni Państwo,

przekazujemy poniższą informację  – jutro tj. 15.04.2021 r. odbędzie się konferencja online ETPCz nt. praworządności w Europie „The rule of law in Europe – vision and challenges”.

Informacja o wydarzeniu została opublikowana na stronie internetowej ETPCz: https://www.echr.coe.int/pages/home.aspx?p=home

Link do programu: https://www.echr.coe.int/Documents/Programme_Rule_of_Law_in_Europe_Vision_and_Challenges_2021041515_ENG.pdf

Live broadcast (from 9.15 a.m.)

Zgodnie z informacją przekazaną wydarzenie ma być nagrywane i powinno być następnie udostępnione na stronie ETPCz.

Informacja o zapisach-międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

By

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przekazać, że otworzono nabór na webinaria w językach angielskim i francuskim dotyczące problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Organizatorami wydarzenia są Europejska Fundacja Prawników ELF oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, której Krajowa Izba Radców Prawnych jest członkiem.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem rejestracyjnym znajdują się na stronie internetowej KIRP: https://kirp.pl/miedzynarodowe-szkolenie-dla-prawnikow-w-zakresie-przeciwdzialania-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-aml-ctf-zapraszamy-radcow-prawnych-i-aplikantow-radcowskich/ Dodatkowo w załączeniu przesyłam tę samą informację w Word i pdf, aby mogli ją Państwo udostępnić np. na swojej stronie internetowej.

Wydarzenie jest bezpłatne i kierowane jest do radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.

Informacja. Szkolenie AML

Konferencja „Zawody Zaufania Publicznego”

By

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Amicus Facultatis. Iuris Stetinensis – konferencję naukową „Zawody zaufania publicznego – tradycje i wyzwania współczesności”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu platformy clickmeeting.

Celem konferencji jest analiza sposobów rozumienia tożsamych cech zawodów zaufania publicznego z perspektywy przedstawicieli różnych profesji zaufania publicznego, w tym zwłaszcza radców prawnych, adwokatów, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek, architektów. Mimo, iż zagadnienie to wydaje się istotne dla wypracowania wspólnych standardów wykonywania każdego zawodu zaufania publicznego, to jednak dotychczas nie doczekało się ono szerszego opracowania. W tej sytuacji nasza konferencja ma być więc przede wszystkim formą interdyscyplinarnej refleksji na temat wspólnych cech zawodów zaufania publicznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Bezpłatna rejestracja jest możliwa za pośrednictwem poniższego linka:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/zawody-zaufania-publicznego-tradycje-i-wyzwania-wspolczesnosci-dzien-1/register

Udział w konferencji umożliwia zdobycie 5 punktów szkoleniowych za każdy dzień.

Close Menu