Poszukiwani radcy prawni i aplikanci do współpracy z TOZ

Zespół do spraw świadczenia pomocy pro publico bono uprzejmie informuje, iż nawiązał współpracę z Zarządem Szczecińskiego Oddziału TOZ. TOZ jest organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w tym obrona ich praw i jest zainteresowane pozyskaniem wsparcia prawnego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Współpraca została nawiązana dzięki Mecenas Annie Biel która od lat działa społecznie w zakresie ochrony praw zwierząt.

W związku z nawiązaniem współpracy Zespół do spraw świadczenia pomocy pro publico bono poszukuje Radców Prawnych oraz Aplikantów, którym los zwierząt nie jest obojętny, chętnych do wsparcia TOZ i gotowych do pomocy prawnej w tym zakresie oraz odbywania dyżurów w siedzibie TOZ. Świadczenie pomocy prawnej odbywałoby się 1 raz w miesiącu, a w razie potrzeby do 2 razy w miesiącu, w placówce TOZ-u, z zastrzeżeniem, że pomoc prawna nie będzie świadczona okresach świątecznych oraz w miesiącach lipcu i sierpniu. Chętnych Radców Prawnych oraz Aplikantów, prosimy o zgłaszanie się pod adres e-mailowy katarzynasolarska@wp.pl

Katarzyna Borzęcka –
Przewodnicząca Zespołu do spraw świadczenia pomocy pro publico bono
Tel 790 200 308
katarzynasolarska@wp.pl

Powołanie zespołu do spraw świadczenia pomocy prawnej pro bono

Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych nr 66/X/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. powołany został Zespół do spraw świadczenia pomocy prawnej pro publico bono w następującym składzie:

  1. Anna Biel
  2. Katarzyna Borzęcka- Przewodnicząca Zespołu
  3. Agata Moleska
  4. Damian Pecold
  5. Grzegorz Piaseczny
  6. Franciszka Pisańska
  7. Magdalena Pobiedzińska
  8. Konrad Pyła

Zespół będzie działał do zakończenia kadencji X Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Zespół podejmuje decyzję przy udziale co najmniej 3 członków zwykłą większością głosów. Pracami zespołu kieruje Przewodnicząca Zespołu, a w razie jej nieobecności Zastępca Przewodniczącej, lub wyznaczony przez Przewodniczącą inny członek Zespołu.