Skip to main content
search
0

Ogólnopolska Akademia-Konkurs Wiedzy o Prawie

23207

W bieżącym roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie ponownie bierze udział w organizacji „Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie”. W dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zostaną przeprowadzone eliminacje okręgowe – Konkursu Wiedzy o Prawie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgminazjalnych. Organizowany konkurs, poza wiedzą prawną, ma prezentować i kształtować u młodych ludzi postawy obywatelskie utożsamiające ich z Państwem oraz jego organami. Dodatkowo, poza stricte merytoryczną częścią konkursu – skupiającą się na zagadnieniach prawnych – forma przeprowadzenia konkursu, implikuje doskonalenie u uczniów inne umiejętności, w szczególności komunikacyjnych i oratorskich, kreatywności i zdolności  argumentacji, zwłaszcza jej prezentacji przed publicznością.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie http://centrumedukacjiprawnej.pl/?page_id=474

Koordynatorem ds. Edukacji Prawnej ze strony OIRP w Szczecinie jest r.pr. Paweł Mikołajczyk

Close Menu