Menu

Pismo dot. możliwości podpisywania przez pełnomocników wniosków do KRS

34693
By 15 maja 2019

Szanowni Państwo,

przekazujemy pismo RPA z Krajowej Izby Radców Prawnych dotyczące możliwości podpisywania przez pełnomocników wniosków do KRS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poza informacjami, które przekazywaliśmy już Państwu wcześniej (tj. w newsletterze po kwietniowej radzie) warto zwrócić uwagę na możliwość samodzielnej weryfikacji przez każdego radcę prawnego, czy, biorąc pod uwagę aktualność jego danych ujawnionych w SORP, będzie on mógł samodzielnie podpisać w imieniu klienta zgłoszenie sprawozdań rocznych do KRS:

weryfikacja_check_PESEL