Skip to main content
search
0
Monthly Archives

lipiec 2015

Dzień Radcy Prawnego 3 i 5 lipca 2015r.

By ,

Tegoroczne obchody Dnia Radcy Prawnego rozpoczęły się od imprezy w szczecińskim Klubie Lulu. W piątkowy wieczór uczestnicy imprezy bawili się w szampańskiej atmosferze do późnych godzin. W niedzielę zgodnie z przyjętą tradycją, radcy prawni i aplikanci wraz z rodzinami uczestniczyli w imprezie pn. „Piknik z Radcą Prawnym”. W malowniczej scenerii ogrodów restauracji „Willa Ogrody” w Szczecinie przy bardzo słonecznej aurze, liczne grono radców prawnych i aplikantów wraz z rodzinami obchodzili swoje święto. Każdy uczestnik pikniku miał możliwość zdegustowania nie tylko smakołyków serwowanych ze strony Szefa Kuchni restauracji Willa Ogrody, ale także udziału w warsztatach cyrkowych. W tym roku animacja pikniku wzbogacona była, obok licznych atrakcji dla dzieci, również o pokazy cyrkowe, które cieszyły się popularnością nie tylko u najmłodszych uczestników pikniku. Na koniec obchodów Dnia Radcy Prawnego, w dniu 5 lipca o godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta w intencji Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Katedrze p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie, ul. Św. Jakuba 1

Link do galerii zdjęć Dzień Radcy Prawnego, fot. Tomasz Pasula

Ślubowanie Radców Prawnych 3 lipca 2015r.

By ,

W dniu 3 lipca w Hotelu Radisson SAS w Szczecinie odbyła się uroczystość ślubowania radców prawnych, podczas której obecni byli obok ślubujących i ich rodzin, zaproszeni goście: przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Izby Notarialnej w Szczecinie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji US w Szczecinie oraz przedstawiciele organów OIRP w Szczecinie. Rada OIRP w Szczecinie uhonorowała radcę prawnego Konrada Garnowskiego, który uzyskał najlepszy wynik z egzaminu zawodowego, ze średnią 4.75. Uroczyście wręczona została mu toga oraz pamiątkowa pieczątka radcy prawnego. Dodatkowo, Rada OIRP w Szczecinie uhonorowała kolejne 14 osób, które uzyskały wynik z egzaminu radcowskiego z średnią 4,0 i powyżej, wręczając im imienne pieczątki radcy prawnego. Ponadto pierwsze piętnaście osób, które uzyskały najlepszy wynik, otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze – Wolters Kluwer oraz C.H. Beck. Pozostałe osoby, oprócz upominków ze strony Rady, uzyskały czasowy dostęp do programów prawniczych.

W tym roku Rada OIRP w Szczecinie wyróżniła radczynie prawne Panią Mec. Annę Kuźmińską i Mec. Aleksandrę Bór-Apostolu, które jako aplikantki zaangażowane były w pracę Zespołu ds. pro publico bono udzielającego wsparcia prawnego dla osób potrzebujących. Charakter uroczystości podkreśliła oprawa muzyczna wykonana przez Panią Noemi Hańczyk – harfa oraz Panią Aleksandrę Górską – skrzypce. Do grona radców prawnych OIRP w Szczecinie wstąpili: Konrad Bołzan, Aleksandra Bór-Apostolu, Marcin Chmielewski, Wojciech Jan Chmurak, Paweł Choroszczak, Krzysztof Czerniawski, Mariusz Dródż, Maja Frątczak, Konrad Garnowski, Kamila Krystyna Gazda, Przemysław Głowacki, Ewa Hermach, Katarzyna Hnatów-Maciejczak, Dariusz Piotr Katroń, Bożena Kempa, Aleksandra Koleśnik-Komor, Aleksandra Kołoło, Anna Kuźmińska, Albert Kuźmiński, Piotr Lendzion, Oskar Lipiński, Małgorzata Łęczyńska-Smoter, Kornelia Łuczejko, Piotr Machyński, Jakub Maciejewicz, Marta Maciukiewicz, Mariusz Majak, Agnieszka Majewska, Anna Mazurek-Różynek, Anna Moczulska, Adriana Mroczek, Marta Mrówczyńska, Joanna Orzoł-Pabich, Angelika Paziewicz-Bącler, Joanna Aleksandra Peiaś, Kamil Polcyn, Agata Pyclik-Chojenka, Aleksandra Skiba, Anna Skrzypczak-Aszkiłowicz, Maja Słowińska, Katarzyna Socik, Seweryn Soter, Ewelina Sucholas, Marika Swat, Kamil Szadurski, Szymon Szymoniak, Dominika Swiszczewska-Kuc, Zuzanna Beata Tokarzewska-Zarna, Magdalena Tomaszewska, Marta Tymoszuk-Lewandowska, Marta Tyrka, Ewelina Witaszczyk, Patrycja Wojtasik, Tomasz Zawadzki, Bartłomiej Ziółkowski, Ilona Zwolińska-Żyła.

Link do galerii zdjęć z ślubowania, fot. Tomasz Pasula

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

By ,

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

Radcowie prawni zainteresowani świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są przesyłanie na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl następujących informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej. Informacje należy przesłać wraz z oświadczeniem, że radca prawny wyraża zgodę na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Kancelaria Radców Prawnych poszukuje do stałej współpracy aplikantów radcowskich lub radców prawnych

By , ,

Kancelaria Radców Prawnych Naklicki, Nowak i Partnerzy z siedzibą w Szczecinie, poszukuje do stałej współpracy aplikantów radcowskich lub radców prawnych.

Wymagania:

  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia obsługi prawnej na rzecz podmiotów korporacyjnych w zakresie gospodarczym, handlowym, cywilnym, administracyjnym i podatkowym;
  • wskazane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań sądowych, opiniowaniu umów, sporządzaniu opinii prawnych, przygotowaniu porozumień i prowadzeniu negocjacji,
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego,
  • dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę w młodym, dynamicznym i zgranym zespole. Zapewniamy współpracę z międzynarodowymi klientami z różnych branż gospodarki oraz możliwość zdobycia lub pogłębiania doświadczenia w szerokim zakresie zagadnień prawnych przy pracy nad interesującymi i złożonymi projektami, a nadto atrakcyjne warunki współpracy.

CV wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@naklicki.com

Kancelaria zastrzega prawo do udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Szczecinie

By ,

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego,  mającymi wejść niebawem w życie, a związanymi ze wspieraniem polubownych  metod rozwiązywania sporów, nasz Izba podjęła działania związane z rozwojem Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie.

W celu odpowiedniego i merytorycznego przygotowania członków OIRP w Szczecinie do pełnienia roli mediatorów w sprawach gospodarczych oraz planowanych w tym zakresie zmian w procedurze cywilnej, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności organizacyjnych, które pozwolą przygotować zainteresowanych radców prawnych a także aplikantów radcowskich, zrzeszonych w Naszej Izby, do pełnienia roli mediatorów.

Osoby zainteresowane zapraszam do zapoznania się z dalszą częścią wiadomości.

Alicja Kujawa

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach dotyczących opłat za czynności radców prawnych

By ,

Koleżanki i Koledzy

W z związku z prowadzonymi pracami na projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych poniżej przedstawiam Państwu projekt rozporządzenia oraz pismo skierowane przez Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezę do senatorów dotyczące ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady
OIRP w Szczecinie

Projekt rozporządzenia

Pismo KRRP dot. Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Stanowisko KRRP do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sp…

 

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych

By ,

Informuję że w dniu 23 października 2015 roku w Szczecinie odbędzie się organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk konferencja naukowa „Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych”. Informacje dotyczące programu konferencji oraz warunków uczestnictwa, znajdą Państwo w załączonym do ogłoszenia zaproszeniu.

Udział w konferencji wiązać się może z uzyskaniem punktów szkoleniowych (4 punkty), które zostaną naliczone po uzyskaniu od organizatora zaświadczenia potwierdzającego udział.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału w konferencji do dnia 24 lipca 2015 r. drogą emailową na adres: kmalinowska@mec.univ.szczecin.pl.

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

Konferencja Status prawny małżonków U.Szcz.

 

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Kopcewicz nawiąże stałą współpracę z Aplikantem I lub II roku.

By ,

Wymagania stawiane Kandydatom:

  1. I bądź II rok aplikacji radcowskiej,
  2. bardzo dobra znajomość procedury cywilnej,
  3. umiejętność formułowania pism procesowych,
  4. bardzo dobra organizacja pracy,
  5. umiejętność działania pod presją czasu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja.kancelaria@interia.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.)”.

 

Podziękowania

By ,

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie serdecznie dziękuję Państwu za tak liczny udział w tegorocznych uroczystościach związanych z obchodami Dnia Radcy Prawnego.
Jednocześnie liczę, że z równie dużym zainteresowaniem spotkają się kolejne inicjatywy organizowane przez naszą Izbę, na które już dzisiaj gorąco Państwa zapraszam.

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Alicja Kujawa

 

Close Menu