Skip to main content
search
0
Monthly Archives

styczeń 2016

Oferta pracy w Warszawie

By ,

INSTYTUCJA:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO:
Warszawa

STANOWISKO:
Radca prawny

WYKSZTAŁCENIE:
wyższe (wpis na listę radców prawnych)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
13 luty 2016 r.

LINK DO STRONY:
www.wat.edu.pl

Wymagania od kandydatów:

  • wymiar czasu pracy dla radcy prawnego zatrudnionego na pełnym etacie wynosi co najmniej 4 dni w tygodniu po 8 godzin w siedzibie pracodawcy,
  • praktyczna znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, ustawy o finansowaniu nauki, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach, ewentualnie osiągnięciach zawodowych;

Dokumenty należy składać w terminie do 13 lutego 2016 r.

  • osobiście w Kancelarii Jawnej WAT pok. 130 bud. 100,
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Sekcja Obsługi Prawnej 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Sekcja Obsługi Prawnej 22 261 83 94 65 i Dział Personalny 22 261 83 94 34

Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja z Izby Skarbowej w Szczecinie

By ,

Z dniem 1 stycznia 2016 r. następuje zmiana przepisów dotyczących korespondencji elektronicznej pomiędzy organem podatkowym a podatnikami i ich pełnomocnikami. Zgodnie z art. 144 §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613, z póź.zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym oraz organom administracji publicznej następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Jednocześnie art. 138 c§1 ww. ustawy będzie wymagał od 1 stycznia 2016 r., aby pełnomocnictwo w przypadku udzielania go adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu zawierało także jego adres elektroniczny.

Zobacz więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna – powiat kamieński – dodatkowy PNPP do objęcia

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Radców prawnych zainteresowanych świadczeniem w 2016 roku usług w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej w dodatkowym  PNPP w Wolinie, zachęcamy do składania deklaracji. Więcej szczegółów w zakładce:

Proces wyznaczania radców prawnych i ich zastępców do PNPP w 2016 r. w OIRP w Szczecinie

r.pr. Anna Mazurek-Różynek

Koordynator PNPP OIRP Szczecin

 

Impreza noworoczna 08.01.2016r.

By ,

Tradycyjnie, w pierwszej połowie stycznia dla aplikantów radcowskich oraz radców prawnych została zorganizowana impreza noworoczna w Klubie Lulu w Szczecinie. Na początku imprezy, aplikanci I roku (rocznik 2016-2018) wybrali starostów: dla grupy A – Rafała  Bednarskiego oraz grupy B – Milenę Turos. Podczas wyborów pomocą służyli aplikanci z wyższych roczników Pani Katarzyna Solarska-Borzęcka oraz Damian Pecold, którym dziękujemy jak zawsze za niezawodność i pomoc. Dobrowy humor oraz zabawa towarzyszyła uczestnikom imprezy do późnych godzin nocnych…

Następne spotkanie być może już w kwietniu …

r.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Link do zdjęć imprezy noworocznej, fot. Tomasz Pasula

 

PRO-wokacje majowe

By ,

Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie
zaprasza na
„PRO-wokacje majowe”   24-29 maja 2016r.

Święta! święta !  i po świętach.
A to już Nowy Rok i nowe marzenia i nowe wyzwania.
Mamy nadzieję, że tak jak dla nas tak i dla Ciebie marzeniem i pewnym wyzwaniem jest nasze spotkanie w Bieszczadach na

33 Prawniczym Rajdzie Ogólnopolskim
„PRO-wokacje majowe”
24-29 maja 2016r. w Mucznem

Zobacz więcej

Close Menu