Skip to main content
search
0
Monthly Archives

lipiec 2016

Podziękowania od Wiceprezesa KRRP

By ,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w załączeniu znajdziecie korespondencję kierowaną przez Wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezę do Dziekana OIRP w Szczecinie Przemysława Mijala oraz do pozostałych radców prawnych, którzy udzielili merytorycznego wsparcia w przedmiocie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz.233 ze zm.). Petycja ta postulowała pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do dodatkowego wynagrodzenia określonego w art. 22 [4] ust. 2 ustawy.

Przesłane przez radców prawnych Izby Szczecińskiej uwagi posłużyły do przygotowania ostatecznego stanowiska KRRP, które zostało następnie przedstawione przez Wiceprezesa KRRP podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw petycji w dniu 20 lipca o g.19:00. Po dyskusji, która na tym posiedzeniu się odbyła, petycja została jednomyślnie odrzucona.

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP Szczecin

Korespondencja od Wiceprezesa KRRP do Dziekana Mijala [742328]
Korespondencja od Wiceprezesa KRRP OIRP w Szczecinie [742329]

Zmiana godzin pracy Izby

By ,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że od dnia 22.07.2016 biuro Izby czynne będzie
w godzinach:

– poniedziałek, środa-piątek – 8.00-16.00

– wtorek – 9.00-17.00

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Przemysław Mijal

Pomoc prawna z urzędu

By ,

Szanowni Państwo,

przypominam o możliwości wskazania przez Klientów uzyskujących pomoc prawną z urzędu konkretnego radcy prawnego do poprowadzenia sprawy – art. 117(3) §3 k.p.c.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby Ci z Państwa, którzy będą wykorzystywać tą instytucję w swojej pracy zawodowej podejmowali z własnej inicjatywy kontakt z Radą celem przekazania Radzie informacji o wskazaniu ich przez Klientów do prowadzenia danej sprawy.

Niestety wnioski sądów o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu nie zawsze zawierają informacje o tym, że osoba uprawniona wskazała konkretnego radcę prawnego do prowadzenia jej sprawy. Brak tej informacji często uniemożliwia wyznaczenie wybranego radcy prawnego i w konsekwencji wywołuje niepotrzebne trudności i problemy.

Kontakt z Radą zapewni Państwu dotarcie informacji o wybraniu przez Klienta i umożliwi wskazanie wybranego radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu.

Jakub Cieślicki
Przewodniczący
Komisji ds. wykonywania zawodu

Prace nad nowym nr dwumiesięcznika „In Gremio”

By ,

Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,

uprzejmie informuję, że trwają obecnie prace nad „nową odsłoną” dwumiesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”.

Planowane są liczne zmiany zarówno co do treści, jak i formy pisma. Ale o tym – mam nadzieję – przekonają się Państwo już niebawem, po lekturze kolejnego numeru… Pewnym „novum” jest również oficjalne powołanie nowego Redaktora Naczelnego, jak również Komitetu Redakcyjnego „In Gremio”.

Z uwagi na to, że – uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 11 lipca 2016 r. – powołano mnie na członka ww. Komitetu i jednocześnie powierzono mi zaszczytną, ale i trudną, rolę reprezentowania interesów samorządu radcowskiego w tymże gremium, składającym się w przeważającej mierze z Kolegów i Koleżanek Adwokatów, zwracam się do Państwa z niniejszym apelem o wsparcie tej inicjatywy.

Serdecznie zachęcam Państwa do aktywnego udziału we współtworzeniu tego pisma. Zachęcam Państwa zarówno do publikowania na łamach „In Gremio”, motywowania swoich Aplikantów do twórczej aktywności, jak również do zgłaszania do mnie wszelkich sugestii, uwag i zastrzeżeń pod adresem pisma. Państwa aktywność i konstruktywna krytyka pomogą nam jeszcze trafniej odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby Koleżeństwa. To jakie będzie nowe „In Gremio” zależy głównie od Państwa.

Tych z Państwa, którzy nie zdecydowali się jeszcze na prenumerowanie „In Gremio” (tj. bezpłatne otrzymywanie jednego numeru pisma nad adres Kancelarii bądź miejsca zamieszkania), gorąco zachęcam do wyrażenia takiej woli. Wystarczy jeden e-mail, aby dołączyć do społeczności „In Gremio”.

Na wiadomości od Państwa i Państwa artykuły do kolejnego, 101. już numeru proszę przesyłać bezpośrednio do mnie, bądź na skrzynkę redakcji:redakcja@ingremio.pl

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie nurtujące Państwa pytania i wątpliwości.

Z serdecznymi, koleżeńskimi pozdrowieniami,

r. pr. Anna Leśnik

Członek Komitetu Redakcyjnego „In Gremio”

 

Wpis na listę radców prawnych

By ,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Aleksandra Król – Räffler złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
Przemysław Mijal

 

Close Menu