Menu
Monthly Archives

kwiecień 2018

Dokumentacja RODO dla członków samorządu

By

Koleżanki i Koledzy,

ukończone zostały prace OBSiL nad opracowaniem polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w kancelarii radcy prawnego, uwzględniające rozwiązania prawa unijnego tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

  Wynikiem tych prac jest opracowanie pt „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”. Przedmiotowe opracowanie wraz z załącznikami do niego, tj. rejestrami czynności przetwarzania, możecie pobrać pod adresem:

 

  oirp/zabezpieczone_pliki

  Jednocześnie Rada OIRP w Szczecinie informuje, iż kod umożliwiający pobranie znajdujących się pod w/w adresem plików (za wyjątkiem pisma przewodniego, które pozostaje odszyfrowane) możecie uzyskać w biurze Izby, osobiście, mailowo (sekretariat@oirp.szczecin.pl) lub telefonicznie (914882722). Kod ten zostanie podany wyłącznie osobom, które na dzień złożenia wniosku nie posiadają zaległości wobec Izby z tytułu składek członkowskich. Kod będzie równocześnie ulegał zmianie, zatem celem uzyskania aktualnego kodu i w rezultacie pobrania plików konieczny jest kontakt z pracownikami Izby, w sposób wyżej wskazany. Pracownicy Izby przekażą kod tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Prosimy o wyrozumiałość, gdyż aktualnie pracownicy skupiają swoją aktywność na przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentów związanych z zakończonym w tym tygodniu egzaminem radcowskim, co jest sprawą priorytetową tak dla Izby jak i dla osób egzaminowanych.

Konkurs wiedzy o prawie

By

Informujemy, że laureatem okręgowych eliminacji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie w grupie uczniów wygaszanych klas gimnazjalnych został Pan Paweł Makuch a wśród grupy uczniów klas podstawowych laureatem została Pani Julia Chanaj.

W tym roku III edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie została przeprowadzona w województwie zachodniopomorskim przez dwie komisje powołane przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Jedna w Szczecinie a druga w Koszalinie. Obie komisje przeprowadziły eliminacje okręgowe dla łącznie trzydziestu dwóch uczniów, w tym  dla czternastu uczniów szkół podstawowych i osiemnastu uczniów wygaszanych klas gimnazjalnych. Należy wskazać, że uczniowie przystępujący do eliminacji okręgowych wykazali się dużą wiedzą merytoryczną, co znalazło odzwierciedlenie w ilości przyznanych punktów za pisemne zadanie do którego rozwiązania uczniowie przystąpili. Wypada pochwalić uczniów za ich przygotowanie do przeprowadzonego konkursu, tym bardziej, że te przygotowania czynione były w wolnym czasie a w dodatku w obszarze społecznie istotnym choć nie będącym przedmiotem szkolnym. Serdecznie gratulujemy uczniom ich uczestnictwa i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie!

Letnie Warsztaty Mediacji w Mikołajkach

By

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Letnie Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Termin: 30 czerwiec – 5 lipiec 2018 r.
Miejsce: Mikołajki, Hotel Amax , Aleja Spacerowa 7
Cena: 2.500 zł + VAT , tj. 3075 zł (cena obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe)

UWAGA! 10% RABATU dla osób, które zarejestrują się do 11 maja.

Link do rejestracji:
https://lwm.webankieta.pl/

Zarejestruj się już dziś! Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 maja. Liczba miejsc ograniczona.
Za udział w szkoleniu można uzyskać 80 punktów.

Poniżej treść informacji o szkoleniu oraz link informacyjny: http://mediacje.kirp.pl/szkolenie/letnie-warsztaty-mediacji/

Zmiana zasad zapisów na szkolenia zawodowe

By

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia br. możliwość zapisu na szkolenie zawodowe organizowane przez OIRP w Szczecinie uzależniona jest od faktu niezalegania danej osoby ze składkami (składka samorządowa i OC).  Zapisy osób zalegających ze składkami w stosunku do terminów zapłaty wynikających z przepisów samorządowych będą automatycznie odrzucane. W związku z wprowadzonymi zmianami modyfikacji uległ też formularz zapisów, w którym trzeba odhaczyć pozycję dotyczącą spełnienia obowiązku składkowego. Oświadczenie to jednak i tak będzie weryfikowane przez pracownika Izby, który potwierdzi albo odrzuci akces danej osoby na szkolenie.

Wpis na listę radców prawnych

By

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego w 2018 r., zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 17 maja br. Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/
Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie zostaną rozpoznane na czerwcowym posiedzeniu Rady. W związku z zaplanowanym na dzień 6 lipca 2018 r. uroczystym ślubowaniem prosimy jednak o jak najszybsze składanie dokumentów, tak aby do dnia ślubowania Minister Sprawiedliwości mógł podjąć i doręczyć Izbie decyzję w przedmiocie sprzeciwu od uchwały o wpisie, na co ma 30 dni od dnia jej doręczenia przez Izbę.

Close Menu
0