Skip to main content
search
0

Egzamin radcowski 2015

7917

W dniach 11-13 marca odbył się egzamin zawodowy. W tym roku do egzaminu radcowskiego według obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, uprawnionych było 95 osób, a przystąpiło 94 osoby. W dniu 11 marca 2015r. zdający rozwiązywali zadanie z zakresu prawa karnego, w dniu 12 marca 2015r. z prawa cywilnego, zaś w ostatnim dniu zadanie z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. W ramach tegorocznego egzaminu zawodowego powołano dodatkowo Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego 2015r. z siedzibą w Szczecinie.

W skład Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Szczecinie, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie, wchodzą:

 1. egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
  • Maciej Żelazowski – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Karol Korczyński – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
 2. egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
  • Iwona Wiszniewska – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Kinga Przybylska-Charif – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
 3. egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
  • Krzysztof Górski – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Mariusz Kowalewski – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
 4. egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
  • Elżbieta Makowska – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Joanna Wieromiejczyk – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych

Z kolei zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015r. z siedzibą w Szczecinie, Komisję Egzaminacyjną nr 2 zasilają:

 1. egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
  • dr Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • dr Krzysztof Gorazdowski – przedstawiciel Krajo wej Rady Radców Prawnych;
 2. egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
  • Marta Sawicka – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Jolanta Góra – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
 3. egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
  • Anna Budzyńska – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Tomasz Parus – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
 4. egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
  • Maria Mysiak – przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
  • Alicja Kujawa – przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zdjęcia dostępne są pod poniższym odnośnikiem:

LINK

Close Menu