Skip to main content
search
0

Organizacja Ośrodka Mediacji

9609
By 19 października 2015,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

informujemy, że trwają prace nad zorganizowaniem działalności Ośrodka Mediacji, utworzonego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania certyfikatu mediatora, uprawniającego do wpisu na listę mediatorów informujemy, że w dniu 6 listopada br. rozpocznie się w Szczecinie szkolenie „Mediacja Gospodarcza – warsztaty podstawowe” skierowane do radców prawnych i aplikantów. Szkolenie spełnia standardy szkolenia mediatorów, uchwalone przez  Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Warsztaty mają na celu praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora.
Szkolenie jest przygotowane i będzie prowadzone przez mec. Macieja Bobrowicza – dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczych przy KIRP, mediatora gospodarczego, współautora założeń dotyczących mediacji cywilnej w 2005 i 2015 r., autora książek i artykułów na temat mediacji, byłego prezesa KIRP.
Temat szkolenia został podzielony na 5 głównych bloków. Warsztat prowadzony jest metodą pracy grupowej, ćwiczeń i symulacji.
Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat potwierdzające ukończenie szkolenia opartego na czteromodułowej formule Davida Richbella, która spełnia wymóg 40 – godzinnego szkolenia uprawniającego do wpisu na listę mediatorów certyfikowanych.
Warsztaty szkoleniowe odbędą się w formie pięciu ośmiogodzinnych spotkań, łącznie 40 godzin zajęć. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich 5 spotkaniach.

Szkolenie odbędzie się w trzech blokach:

I. 06 i 07 listopada br. (piątek i sobota) – godz. 9:00 – 17:00,
II. 27 i 28 listopada br. (piątek i sobota) – godz. 9:00 – 17:00,
III. 16 stycznia 2016 r. (sobota) – godz. 9:00 – 17:00.

Szczegółowy program tematyczny warsztatów w załączeniu.

Miejsce szkolenia:

TECHNOPARK POMERANIA Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny
Budynek F 2 , sala C.0.13a,
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin (obok Muzeum Techniki przy ul. Niemierzyńskiej)

Liczba uczestników

maksymalnie – 24 osoby.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszenia oraz terminowa wpłata ceny szkolenia.

Odpłatność

1.300,00 zł + 23% VAT – cena przy liczbie 24 uczestników.
Cena zawiera: wydawnictwo „Mediacje gospodarcze – praktyczny przewodnik dla radców prawnych i adwokatów”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, certyfikat.

Procedura zgłoszenia

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie imiennego zgłoszenia w terminie do dnia 27 października na adres e-mail: mediacje@oirp.szczecin.pl oraz – po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia rezerwacji miejsca – wpłacenie  pełnej ceny szkolenia w terminie 2 dni na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy.
Organizator szkolenia informuje, że po dokonaniu wpłaty nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu i zwrot wpłaconych pieniędzy a wpłata będzie traktowana jako zgoda uczestnika na niniejszy warunek.

Ważne terminy dla uczestników

  • do 27 października br. – zgłoszenie na  adres e-mail: mediacje@oirp.szczecin.pl
  • 2 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji – wpłata na wskazany rachunek bankowy
  • 6 listopada br. – rozpoczęcie pierwszego bloku szkolenia

W przypadku mniejszej liczby uczestników organizator zastrzega możliwość odwołania szkolenia.
Ewentualne pytania dot. szkolenia prosimy kierować na adres mediacje@oirp.szczecin.pl

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych radców prawnych i aplikantów do wzięcia udziału w szkoleniu.

z poważaniem,
r.pr. Andrzej Badowski – Przewodniczący Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie
r.pr. Piotr Puchalski – Zastępca Przewodniczącego Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

Mediacja szkolenie

Program warsztatu 5 dniowego z mediacji gospodarczej

Close Menu