Skip to main content
search
0

Środy z prawem gospodarczym na WZiEU

23002
By 24 marca 2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, iż na mocy porozumienia zawartego z Katedrą Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Okręgowa Izba Radców Prawnych stała się partnerem cyklu szkoleniowego pn. „Środy z prawem gospodarczym na WZiEU”, prowadzonego przez wybitnych specjalistów w zakresie różnych dziedzin prawa gospodarczego. Udział radców prawnych w szkoleniach realizowanych w ramach tego cyklu jest nieodpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów, a uczestnictwo w nich traktowane jako wypełnienie obowiązku kształcenia ustawicznego łączące się z zaewidencjonowaniem punktów szkoleniowych.

Pierwsze szkolenie w ramach tego cyklu odbędzie się już w dniu 29 marca 2017 r. w budynku SIL Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, s. 314 o godz. 13:30, a przewidywany czas jego trwania wyniesie dwie godziny szkoleniowe (lekcyjne). Jego tematem będzie Uprawnienie (legitymacja) do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźników przy przewozie towarów i zostanie przeprowadzone  przez r. pr. dr Dorotę Ambrożuk – praktyka i autorkę wielu publikacji na ten temat. Podczas spotkania przewidziana jest również dyskusja.

Kolejne terminy szkoleń z tego cyklu będę na bieżąco publikowane w harmonogramie szkoleń https://oirp.szczecin.pl/dla-radcow/szkolenia-zawodowe/srody-radcowskie/lista-szkolen/

Gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Close Menu