Skip to main content
search
0

zgłoszenia osób chętnych do asysty w przeszukaniach mogących prowadzić do ujawnienia tajemnicy zawodowej

11568

Szanowni Państwo,

Rada OIRP w Szczecinie poszukuje radców prawnych gotowych do udziału (w charakterze przedstawicieli samorządu radców prawnych) w przeszukaniach kancelarii, mieszkań i innych pomieszczeń radcy prawnego, które to przeszukania mogą być prowadzone na podstawie art. 219 par. 1 i par. 2 k.p.k.

Wskazuję, iż zgodnie z art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej. Wolą OIRP w Szczecinie jest utworzenie stałej listy osób, do których każdy radca prawny mógłby zgłosić się w sytuacji prowadzenia przeszukania w zajmowanych przez niego pomieszczeniach.

Niniejsze ogłoszenie adresowane jest w szczególności do radców prawnych zorientowanych w problematyce prawa oraz postępowania karnego.

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do dnia 25 lipca 2016 r. mailowo na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl lub też telefonicznie pod nr (91) 4882722. W zgłoszeniu proszę wskazać aktualny numer telefonu kontaktowego.

Zasady postępowania w razie przeszukania kancelarii

r. pr. Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP Szczecin

Close Menu