Menu

Bal Karnawałowy Radców Prawnych

32429
Dodana przez 5 grudnia 2018

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Rada zdecydowała się podjąć próbę reaktywacji zaniechanej kilka lat temu tradycji organizacji balu karnawałowego dla członków naszego samorządu. Po rozpoznaniu rynku, tak aby stosunek ceny do jakości był zadowalający, zaplanowaliśmy, iż Bal odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r. w Hotelu Dana. Planowana liczba uczestników Balu to 100-150 osób. Muzykę na Balu zapewni profesjonalny DJ Tatinek. Menu oraz zasady korzystania z open baru przedstawiamy w załączniku.  Koszt udziału w Balu to 250 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 grudnia br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.  Zdajemy sobie sprawę, iż okres rejestracji zbiega się z dość kosztownym dla każdego z nas okresem przedświątecznym, przyjęliśmy więc, że z chwilą zapisów należy uiścić połowę opłaty rejestracyjnej (czyli jeśli opłata wynosi za parę 500 zł to przy rejestracji należy wnieść 250 zł). Pozostała część opłaty płatna będzie w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. Wycofać rejestrację, z zachowaniem prawa do zwrotu wpłaconych kwot, można tylko do 31 grudnia br. z uwagi na to, że tylko do tego dnia możemy bez obciążeń finansowych odwołać organizację Balu (żeby impreza się odbyła musi zapisać się co najmniej 100 osób).  Opłaty należy wnosić na rachunek Izby nr 35 1020 4795 0000 9702 0402 2018. W zależności od ilości uczestników stoły będą 10 albo 12 osobowe.

Bal Radców Prawnych – Menu