Menu

Wyniki ankiety na temat wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych

34443
By 17 kwietnia 2019

Dziękujemy wszystkim osobom, które zagłosowały w ankiecie na temat możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego w formie spółek kapitałowych.

Wyniki ankiety znajdują się w załączonym pliku- większość głosujących wyraziła wolę tego, aby organu samorządu przystąpiły do prac nad możliwością wykonywania zawodu i świadczenia pomocy prawnej we wskazanej formie.

Dla przypomnienia poniżej również pytania, jakie w ankiecie padły:

1. Czy jesteś zainteresowany tym, aby organy samorządu zawodowego radców prawnych przystąpiły do prac i starań celem wprowadzeniem możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego (art. 8 ustawy o radcach prawnych) w formie spółki kapitałowej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej?

2. Czy jesteś zainteresowany tym, aby organy samorządu zawodowego radców prawnych przystąpiły do prac i starań celem wprowadzenia możliwości świadczenia pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych) przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne spełniające łącznie następujące warunki:
a) większość członków zarządu stanowią radcowie prawni, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest radcą prawnym,
b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje radcom prawnym i adwokatom
c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki;
e) spółki te świadczyłyby pomoc prawną wyłącznie przez radców prawnych, adwokatów współpracujących z tymi spółkami